a+ 8:1 Statutul pe care îl va avea Susa și Elamul în perioada la care face referire profeția
b+ 8:10 Vezi Daniel 12:3
c+ 8:11 Sau: A sfidat pe
d+ 8:11 Sau: profanat
e+ 8:12 Sensul în ebraică al acestei propoziții este nesigur; sau: din pricina rebeliunii (vezi v. 11 )
f+ 8:13 Sau: rebeliunea
g+ 8:14 Probabil numărul jertfelor continue, care aveau loc de două ori pe zi, dimineața și seara; astfel, numărul zilelor este 1150
h+ 8:16 Gabriel înseamnă Omul lui Dumnezeu (vezi v. 15 )
i+ 8:18 Termenul ebraic se referă la un somn adânc sau la un fel de transă
j+ 8:19 Sau: căci sfârșitul va fi la vremea hotărâtă.
k+ 8:20 Cornul mai mare, din v. 3, reprezintă probabil poziția proeminentă a Persiei
l+ 8:21 Ebr.: Iavan
m+ 8:21 Alexandru Macedon ( 336-323 î.Cr. )
n+ 8:22 După moartea lui Alexandru, imperiul s-a divizat în patru, nemaiavând puterea dinainte
o+ 8:23 Este vorba despre Antioh IV Epiphanes ( 175-164 î.Cr. )
p+ 8:25 Cu sensul de a sfida, a provoca

Daniel 8

Viziunea cu berbecul și țapul

1În al treilea an al domniei împăratului Belșațar, mie, Daniel, mi s-a arătat o viziune, după cea care mi se arătase înainte.

2În viziunea aceasta, m-am văzut în capitala Susa, în provincia Elam a; am mai văzut în viziune că eram pe malul râului Ulai.

3Mi-am ridicat privirea, m-am uitat și iată că lângă râu stătea un berbec cu două coarne. Coarnele acestea erau lungi, dar unul era mai lung decât celălalt, cel lung crescând la urmă.

4Am văzut cum berbecul împungea spre apus, spre nord și spre sud. Nici un animal nu-i putea sta împotrivă și nimeni nu putea scăpa de sub puterea lui. El făcea ce voia și a ajuns puternic.

5În timp ce căutam să înțeleg aceste lucruri, iată că a venit un țap din apus, străbătând toată suprafața pământului, fără să atingă însă pământul. Țapul avea un corn impunător între ochi.

6A venit până la berbecul care avea două coarne, pe care l-am văzut stând lângă râu, și s-a năpustit asupra lui cu o furie năprasnică.

7L-am văzut cum s-a apropiat de berbec și s-a întărâtat împotriva lui. Apoi a izbit berbecul și i-a rupt cele două coarne, fără ca berbecul să fi avut putere să i se împotrivească. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare; și nu a fost nimeni care să-l poată scăpa pe berbec de sub puterea țapului.

8Țapul a continuat să crească în putere, dar, când a ajuns la culmea puterii sale, cornul cel mare i s-a rupt. În locul lui au ieșit alte patru coarne, impunătoare, înspre cele patru vânturi ale cerului.

9Dintr-unul din ele a ieșit un corn mai mic, care a crescut peste măsură de mult spre sud, spre răsărit și spre țara cea minunată.

10S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a aruncat la pământ o parte din oștire și din stele b și le-a călcat în picioare.

11S-a înălțat până la c Căpetenia oștirii și i-a luat jertfa continuă, iar locul Sanctuarului Lui a fost dărâmat d.

12Oștirea și jertfa continuă au fost date pe mâna lui din pricina nelegiuirii. e Cornul a aruncat adevărul la pământ și a reușit în ceea ce a făcut.

13Atunci am auzit un sfânt vorbind și un alt sfânt întrebându-l pe cel ce vorbea: „În cât timp se va împlini viziunea despre jertfa continuă, despre nelegiuirea f care a adus pustiire și despre călcarea în picioare a Sfântului Lăcaș și a oștirii?“

14El mi-a dat mie răspunsul: „Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți g; apoi Sfântul Lăcaș va fi curățit.“

Interpretarea viziunii

15În timp ce eu, Daniel, aveam viziunea aceasta și căutam s-o înțeleg, iată că cineva, care era la înfățișare ca un om, a apărut stând în picioare în fața mea.

16Am auzit un glas de om venind din mijlocul râului Ulai care striga și zicea astfel: „Gabriele h, fă-l să înțeleagă această viziune!“

17Când a venit lângă locul unde eram, m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: „Înțelege, fiul omului, că viziunea este cu privire la vremea sfârșitului!“

18Când mi-a vorbit, am căzut leșinat i cu fața la pământ. El m-a atins și m-a ridicat iarăși în picioare în locul unde mă aflam.

19Apoi mi-a zis astfel: „Iată, îți voi spune ce se va întâmpla în vremea de apoi a mâniei, căci viziunea se referă la vremea hotărâtă sfârșitului j.

20Berbecul pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, îi înfățișează pe împărații Mediei și Persiei. k

21Țapul cel aprig este împăratul Greciei l. Cornul cel mare, care era între ochii lui, este primul împărat. m

22Faptul că acest corn a fost frânt și că în locul lui s-au ridicat altele patru înseamnă că din neamul aceasta se vor ridica patru împărății, dar nu vor avea puterea ei. n

23La sfârșitul domniei lor, când păcatele răzvrătiților vor fi la culme, se va ridica un împărat semeț oși iscusit în uneltiri.

24El va fi puternic, dar nu prin propria-i putere; va face pustiiri de necrezut și va reuși în ceea ce va face. Îi va nimici pe cei puternici și pe poporul sfinților.

25Datorită vicleniei lui, va face înșelăciunea să biruiască prin mâna lui și apoi se va mândri în inima lui. Va distruge pe mulți care se credeau în siguranță și va sta chiar împotriva p Căpeteniei căpeteniilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omenești.

26Cât despre viziunea cu serile și diminețile, care ți s-a spus, ea este adevărată. Tu însă tăinuiește viziunea, căci este cu privire la niște zile îndepărtate“.

27Eu, Daniel, am fost istovit și bolnav câteva zile, dar apoi m-am sculat și m-am ocupat de treburile împăratului. Eram uimit din pricina viziunii pe care nimeni nu o putea înțelege.

Copyright information for NTLR