a+ 10:6 Sau: de la izvoarele iaakaniților; sau: de la izvoarele din Bene-Iaakan
b+ 10:6 TM; PentSam conține, în cf. cu Num. 33:31 : au părăsit Moserotul și au campat la Bene-Iaakan
c+ 10:17 Dumnezeul dumnezeilor și Stăpânul stăpânilor sunt superlative ebraice care exprimă ideea că Dumnezeul este mai presus de oricine și orice

Deuteronomy 10

Tablele noi ale Legii

1În vremea aceea Domnul mi-a zis: «Taie două table de piatră asemeni celor dintâi și urcă-te la Mine pe munte; să faci și un chivot din lemn.

2Eu voi scrie pe ele cuvintele care erau pe cele dintâi, pe care tu le-ai spart. Apoi să le pui în chivot.»

3Am făcut un chivot din lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră asemeni celor dintâi și am urcat pe munte, având cele două table în mână.

4Domnul a scris pe table ceea ce a fost scris pe primele, Cele Zece Porunci, care v-au fost spuse pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării. Și mi le-a dat mie.

5Apoi m-am întors, coborând de pe munte, și am așezat tablele în Chivotul pe care l-am făcut, după porunca Domnului , și acolo au și rămas.

6(Israeliții au plecat din Beerot-Bene-Iaakan a  la Mosera b  . Acolo a murit și a fost înmormântat Aaron, iar în locul lui a slujit ca preot Elazar, fiul său.

7De acolo au plecat la Gudgoda, iar de la Gudgoda la Iotbata, o regiune bogată în izvoare de apă.

8În perioada aceea, Domnul a pus deoparte seminția lui Levi, poruncindu-i să ducă Chivotul Legământului cu Domnul , să stea înaintea Domnului ca să slujească și să binecuvânteze în Numele Lui. Aceste lucruri le-au făcut până în ziua de azi.

9De aceea Levi nu are nici un teritoriu și nici o moștenire împreună cu frații săi. Domnul este moștenirea lui, după cum Domnul , Dumnezeul vostru, le-a vorbit.)

10Am stat pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți, ca și mai înainte, iar Domnul m-a ascultat din nou și n-a mai dorit să vă nimicească.

11După aceea, Domnul mi-a zis: «Ridică-te și pornește în călătorie în fruntea poporului, ca astfel să intre și să ia în stăpânire țara pe care am promis-o strămoșilor tăi că le-o voi da.»

Esența Legii

12Acum, Israele, ce altceva cere Domnul , Dumnezeul vostru, de la voi, decât să vă temeți de Domnul , Dumnezeul vostru, să umblați în toate căile Lui, să-L iubiți și să-L slujiți pe Domnul , Dumnezeul vostru, din toată inima și din tot sufletul

13și să păziți poruncile Domnului și hotărârile Lui, pe care eu vi le dau astăzi pentru binele vostru?

14Iată, ale Domnului , Dumnezeul vostru, sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce este pe el.

15Domnul s-a atașat de strămoșii voștri, iubindu-i, dar v-a ales și pe voi, urmașii lor, dintre toate neamurile, după cum vedeți astăzi.

16De aceea circumcideți-vă inima și nu mai fiți încăpățânați.

17Căci Domnul , Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor și Stăpânul stăpânilor c  , Dumnezeul cel Mare, Puternic și Înfricoșător, Care nu este părtinitor și nu primește mită,

18Care face dreptate orfanului și văduvei și iubește pe străin, oferindu-i pâine și îmbrăcăminte.

19Să-l iubiți pe străin, pentru că și voi ați fost străini în Egipt.

20Temeți-vă de Domnul , Dumnezeul vostru, și slujiți-I. De El să vă atașați și în Numele Lui să jurați.

21El este slava voastră și Dumnezeul vostru, Cel Ce a făcut aceste lucruri mari și înfricoșătoare, pe care ochii voștri le-au văzut.

22Strămoșii voștri s-au coborât în Egipt în număr de șaptezeci de suflete, dar acum Domnul , Dumnezeul vostru, v-a făcut la fel de numeroși ca stelele cerului.

Copyright information for NTLR