a+ 11:4 Vezi nota de la 1:40
b+ 11:9 Vezi nota de la 1:8
c+ 11:10 Probabil cu referire la tehnicile artificiale de irigare folosite in Egiptul antic, care erau la îndemâna oricărui agricultor
d+ 11:14 Sau: ploaie tomnatică și ploaie primăvăratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie și sfârșindu-se în aprilie
e+ 11:18 Vezi nota de la 6:8
f+ 11:24 Marea Mediterană
g+ 11:30 Vezi nota de la 1:1

Deuteronomy 11

Binefacerile iubirii și ascultării de DOMNUL

1Să-L iubești pe Domnul , Dumnezeul tău, și să păzești îndatoririle, hotărârile, legile și poruncile Lui tot timpul.

2Recunoașteți astăzi – căci nu stau de vorbă cu fiii voștri care n-au cunoscut și nici n-au văzut nimic, ci cu voi – disciplinările Domnului , Dumnezeul vostru, măreția Lui, mâna Lui puternică și brațul Lui întins,

3minunile și lucrările pe care le-a înfăptuit în mijlocul Egiptului, în fața lui Faraon, monarhul Egiptului, și a întregii lui țări;

4ce a făcut oștirii egiptenilor, cailor și carelor lor, când a năpustit peste ei apele Mării Roșii a  , atunci când aceștia vă urmăreau și cum i-a nimicit până în ziua de azi;

5ce v-a făcut în pustie până să ajungeți în locul acesta;

6ce a făcut lui Datan și lui Abiram, fiii rubenitului Eliab, când pământul s-a deschis și i-a înghițit împreună cu familiile, cu corturile și cu tot ceea ce aveau în mijlocul întregului Israel.

7Fiindcă ați văzut cu ochii voștri toate aceste lucrări, pe care le-a făcut Domnul ,

8să păziți toate poruncile pe care eu vi le dau astăzi, ca să fiți puternici și să puteți intra în posesia țării spre care veți trece pentru a o lua în stăpânire

9și ca să aveți multe zile în țara pe care Domnul a promis-o strămoșilor voștri că le-o va da atât lor, cât și seminței b  lor, o țară în care curge lapte și miere.

10Căci țara în care veți intra pentru a o stăpâni, nu se aseamănă cu țara Egiptului, de unde ați venit și pe care ați semănat-o și irigat-o cu piciorul c  , ca pe o grădină de zarzavat.

11Țara în care veți intra ca s-o moșteniți are munți și văi care adună apa ploilor.

12De acest ținut se îngrijește Domnul , Dumnezeul vostru. Ochii Lui veghează continuu peste el de la începutul anului până la sfârșitul lui.

13Dacă veți împlini poruncile pe care eu vi le dau astăzi, iubindu-L pe Domnul , Dumnezeul vostru, slujindu-I din toată inima și din tot sufletul,

14atunci El vă va trimite ploaie pe pământ la timpul potrivit, ploaie timpurie și ploaie târzie, d  ca să puteți strânge grânele, mustul și uleiul

15și să crească iarbă pe câmp pentru vitele voastre. Astfel veți mânca și vă veți sătura.

16Fiți atenți să nu vă înșelați în inimile voastre și astfel să vă abateți ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați lor.

17Căci atunci mânia Domnului se va aprinde împotriva voastră; El va închide cerurile și nu va mai ploua, iar pământul nu își va mai da rodul și veți fi nimiciți repede din țara cea bună pe care v-a dat-o.

18Întipăriți-vă cuvintele acestea în inima și în sufletul vostru. Să vi le legați de mână ca semn de aducere-aminte și să vi le fixați pe frunte e  .

19Să-i învățați pe copiii voștri, vorbindu-le despre ele când veți fi acasă sau în călătorie, când vă veți culca sau vă veți trezi.

20Să le scrieți pe ușorii caselor voastre și pe porțile cetăților voastre.

21Atunci zilele voastre și ale urmașilor voștri în țara aceasta, pe care Domnul a promis-o strămoșilor voștri că le-o va da, vor dăinui cât timp va exista cer deasupra pământului.

22Dacă veți păzi deci cu grijă toate aceste porunci, pe care eu vi le dau ca să le împliniți, iubindu-L pe Domnul , Dumnezeul vostru, umblând în toate căile Lui și alipindu-vă de El,

23atunci Domnul va izgoni toate aceste neamuri dinaintea voastră, iar voi veți stăpâni peste aceste popoare mai mari și mai puternice decât voi.

24Orice loc pe care îl va călca piciorul vostru va fi al vostru. Teritoriul vostru se va întinde din pustie până în Liban, de la râu (adică râul Eufrat) până la Marea de Apus f  .

25Nimeni nu va putea să vi se împotrivească. Domnul , Dumnezeul vostru, va răspândi frică și teroare față de voi în întreaga țară, oriunde veți merge, după cum v-a promis.

26Iată, pun astăzi în fața voastră binecuvântarea și blestemul:

27binecuvântarea dacă veți asculta de poruncile Domnului , Dumnezeul vostru, pe care eu vi le dau astăzi;

28blestemul dacă nu veți asculta de poruncile Domnului , Dumnezeul vostru, și vă veți abate de la calea pe care v-am poruncit-o astăzi, ducându-vă după alți dumnezei, pe care nu i-ați cunoscut.

29Când Domnul , Dumnezeul vostru, vă va conduce în țara pe care o veți stăpâni, să rostiți binecuvântarea pe muntele Garizim, iar blestemul pe muntele Ebal.

30Munții aceștia sunt dincolo de Iordan, dincolo de drumul ce duce spre apus, în teritoriul canaaniților care locuiesc în Araba g  , față în față cu Ghilgal, aproape de terebinții lui More.

31Când veți traversa Iordanul ca să intrați în posesia țării pe care Domnul , Dumnezeul vostru, v-o dă, când o veți lua în stăpânire și veți locui în ea,

32aveți grijă să împliniți toate poruncile și hotărârile pe care vi le dau astăzi.

Copyright information for NTLR