a+ 12:3 Vezi nota de la 7:5
b+ 12:23 Sângele simboliza viața, care era sacră, trebuind tratată cu respect (vezi Gen. 9:4-6; Lev. 17:11 )

Deuteronomy 12

Un singur loc pentru închinare

Acestea sunt poruncile și hotărârile pe care trebuie să le împliniți în țara pe care Domnul , Dumnezeul strămoșilor voștri, v-a dat-o în stăpânire, în toate zilele vieții voastre pe pământ.

Să distrugeți complet toate locurile aflate pe munții înalți, pe dealuri și sub orice copac verde, unde neamurile pe care le veți stăpâni slujesc zeilor lor.

Să le distrugeți altarele, să le zdrobiți stâlpii sacri și să le ardeți în foc așerele a , să le dărâmați chipurile cioplite ale zeilor lor și să le nimiciți numele din locurile acelea.

Voi să nu vă închinați astfel înaintea Domnului , Dumnezeul vostru,

ci să-L căutați în locul pe care Domnul , Dumnezeul vostru, îl va alege ca locuință din toate semințiile, ca să-Și așeze Numele acolo. În acel loc să mergeți.

Acolo să vă aduceți arderile de tot, jertfele, zeciuielile, primele roade, contribuțiile pentru împlinirea jurămintelor, darurile de bunăvoie și întâii născuți din cirezile și turmele voastre.

Acolo, în prezența Domnului , să mâncați și să vă bucurați împreună cu familiile voastre de toate realizările mâinilor voastre, cu care Domnul , Dumnezeul vostru, vă va fi binecuvântat.

Să nu faceți așa cum facem noi astăzi aici, unde fiecare face ce-i place,

deoarece n-ați ajuns încă la locul de odihnă și la moștenirea pe care Domnul , Dumnezeul vostru, v-o dă.

10 Dar, după ce veți traversa Iordanul și vă veți așeza în țara pe care Domnul , Dumnezeul vostru, v-a dat-o ca moștenire și după ce vă va da odihnă din partea tuturor dușmanilor voștri, care vă înconjoară, ca să locuiți în siguranță,

11 atunci va exista un loc pe care Domnul , Dumnezeul vostru, îl va alege pentru a-Și așeza Numele Lui. Acolo să aduceți tot ceea ce v-am poruncit: arderea de tot, jertfele, zeciuielile, primele roade și toate contribuțiile voastre alese, pe care le veți aduce Domnului pentru împlinirea jurămintelor voastre.

12 Să vă bucurați în prezența Domnului , Dumnezeul vostru, voi, fiii și fiicele voastre, slujitorii și slujitoarele voastre, precum și leviții din cetățile voastre, întrucât ei n-au parte de moștenire împreună cu voi.

13 Aveți grijă să nu jertfiți arderile de tot în orice loc pe care îl veți vedea,

14 ci să aduceți arderile de tot în locul pe care Domnul îl va alege într-una din semințiile voastre și acolo să împliniți tot ceea ce vă poruncesc.

15 Totuși toți aceia care vor dori vor putea să jertfească și să mănânce carne în cetățile lor potrivit cu binecuvântarea pe care Domnul , Dumnezeul vostru, le-o va da; atât cei necurați, cât și cei curați vor putea să mănânce din carne așa cum se mănâncă din gazelă și din cerb.

16 Dar să nu mâncați sângele, ci să-l vărsați pe pământ așa cum faceți cu apa.

17 Nu veți putea să mâncați în cetățile voastre zeciuielile din grâne, din must, din ulei, din întâii născuți ai cirezilor și ai turmelor voastre, nici din ceea ce aduceți pentru împlinirea unui jurământ, nici din darurile de bunăvoie sau din contribuțiile voastre.

18 Pe acestea să le mâncați în prezența Domnului , Dumnezeul vostru, în locul pe care El îl va alege; să le mâncați atât voi, fiii și fiicele voastre, slujitorii și slujitoarele voastre, precum și leviții din cetățile voastre. Să vă bucurați în prezența Domnului , Dumnezeul vostru, de toate realizările voastre.

19 Aveți grijă să nu-l părăsiți niciodată pe levit în tot timpul cât veți trăi pe pământ.

20 După ce Domnul , Dumnezeul vostru, vă va mări teritoriul, așa cum v-a promis și veți dori să mâncați carne, veți putea să mâncați carne după cum doriți.

21 Dacă locul pe care Domnul , Dumnezeul vostru, îl va alege pentru a-Și așeza Numele acolo va fi prea departe de voi, veți putea să jertfiți, așa cum v-am poruncit, din cirezile și turmele voastre, pe care El vi le-a dat și veți putea mânca din ele în cetățile voastre, după cum doriți.

22 Dar va trebui să le mâncați așa cum se mănâncă gazela și cerbul. Vor putea mânca atât cei necurați, cât și cei curați.

23 Ai grijă ca nu cumva să mănânci cu sânge, deoarece sângele este viața; să nu mănânci viața împreună cu carnea b .

24 Să nu mănânci cu sânge, ci să verși sângele pe pământ așa cum faci cu apa.

25 Să nu mănânci cu sânge, ca să fii fericit atât tu, cât și urmașii tăi, căci astfel vei înfăptui ce este drept în ochii Domnului.

26 Însă lucrurile tale sfinte și ceea ce vei aduce pentru împlinirea unui jurământ va trebui să le iei și să le aduci în locul pe care Domnul îl va alege.

27 Să îți aduci arderea de tot, carnea împreună cu sângele, pe altarul Domnului , Dumnezeul tău. Sângele pentru jertfă trebuie vărsat pe altarul Domnului , Dumnezeul tău, iar carnea trebuie s-o mănânci.

28 Să păzești și să asculți toate aceste cuvinte, pe care eu ți le poruncesc, ca să fii fericit pentru totdeauna atât tu, cât și urmașii tăi, înfăptuind ceea ce este bine și drept în ochii Domnului , Dumnezeul tău.

29 După ce Domnul , Dumnezeul vostru, va zdrobi dinaintea voastră neamurile pe care le veți invada ca să le stăpâniți, după ce le veți lua în stăpânire și veți locui în țara lor,

30 iar ele vor fi nimicite dinaintea voastră, aveți grijă să nu cumva să cădeți în capcană și să vă luați după ele, spunând: «Oare cum se închinau aceste neamuri zeilor lor? Și noi vrem să facem la fel!»

31 Voi să nu faceți așa față de Domnul , Dumnezeul vostru, căci ele săvârșeau înaintea zeilor lor tot felul de lucruri îngrozitoare, pe care Domnul le urăște. Ele își ardeau fiii și fiicele în foc ca jertfe pentru zeii lor.

32 Voi însă să aveți grijă să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc. Să nu adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele.

Copyright information for NTLR