a+ 15:1 Luna spicelor (martie-aprilie) prima lună în calendarul canaanit, precum și în cel israelit
b+ 16:6 Sau: de Paște, la timpul când ați ieșit din Egipt
c+ 16:21 Zeița canaanită a mării (soția lui El , zeul suprem), uneori confundată cu Aștoret ( numită în gr eacă Astarte )

Deuteronomy 16

Paștele și Sărbătoarea Azimelor

1Să păziți luna Abib a și să celebrați Paștele Domnului , Dumnezeul vostru, pentru că în luna Abib Domnul , Dumnezeul vostru, v-a scos din Egipt, noaptea.

2Să jertfiți de Paște în cinstea Domnului , Dumnezeul vostru, un animal din turmele sau cirezile voastre, în locul pe care-l va alege ca să-Și așeze Numele.

3Să nu mâncați pâine dospită, ci timp de șapte zile să mâncați azime, pâinea întristării, deoarece ați ieșit în grabă din țara Egiptului; așa să faceți pentru a vă aduce aminte în toate zilele vieții de ziua ieșirii voastre din țara Egiptului.

4Să nu se vadă la voi aluat timp de șapte zile, pe tot cuprinsul țării. Să nu rămână nimic până dimineață din animalul pe care l-ați jertfit în seara primei zile.

5Nu veți putea să aduceți jertfa de Paște în orice cetate pe care Domnul , Dumnezeul vostru, v-a dat-o,

6ci doar dacă acea cetate este locul pe care El îl va alege pentru a-Și așeza Numele Luiacolo. Seara, la apusul soarelui, să aduceți acolo jertfa de Paște, ca să sărbătoriți b ieșirea voastră din Egipt.

7Să o fierbeți și să o mâncați în locul pe care Domnul , Dumnezeul vostru, îl va alege. Iar dimineața să vă întoarceți și să vă duceți la corturile voastre.

8Timp de șase zile să mâncați azime, iar în ziua a șaptea să aveți o adunare solemnă în cinstea Domnului , Dumnezeul vostru, și să nu lucrați.

Sărbătoarea Săptămânilor

9Să numărați șapte săptămâni; de când veți începe seceratul grânelor să numărați șapte săptămâni.

10Să țineți Sărbătoarea Săptămânilor pentru Domnul , Dumnezeul vostru, aducând cu mâinile voastre daruri de bunăvoie potrivit cu ceea ce vă va binecuvânta Domnul , Dumnezeul vostru.

11Să vă bucurați înaintea Domnului , Dumnezeul vostru, în locul pe care-l va alege ca să-Și așeze Numele, atât voi, fiii și fiicele voastre, slujitorii și slujitoarele voastre, cât și leviții care sunt în cetățile voastre, precum și străinii, orfanii și văduvele care sunt în mijlocul vostru.

12Aduceți-vă aminte că și voi ați fost sclavi în Egipt și căutați să păziți și să împliniți poruncile acestea.

Sărbătoarea Corturilor

13Să țineți Sărbătoarea Corturilor timp de șapte zile, după ce veți recolta din arie și din teasc.

14Să vă bucurați la această sărbătoare atât voi, fiii și fiicele voastre, slujitorii și slujitoarele voastre, cât și leviții, străinii, orfanii și văduvele care sunt în cetățile voastre.

15Timp de șapte zile să țineți sărbătoarea în cinstea Domnului , Dumnezeul vostru, în locul pe care-l va alege El; căci Domnul , Dumnezeul vostru, va binecuvânta toate veniturile voastre și toate lucrările mâinilor voastre și astfel veți fi cu siguranță bucuroși.

16De trei ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului , Dumnezeul vostru, în locul pe care-l va alege El: la Sărbătoarea Azimelor, la Sărbătoarea Săptămânilor și la Sărbătoarea Corturilor. Să nu vă înfățișați cu mâinile goale înaintea Domnului.

17Fiecare bărbat să dea după binecuvântarea pe care Domnul , Dumnezeul vostru, i-a dat-o.

18Să numiți judecători și dregători în toate cetățile pe care Domnul , Dumnezeul vostru, vi le dă, iar ei să judece poporul cu dreptate.

19Să nu pervertiți judecata: să nu fiți părtinitori și să nu luați daruri, pentru că darurile orbesc ochii înțelepților și pervertesc cuvintele celor drepți.

20Să urmați cu râvnă dreptatea ca să trăiți și să stăpâniți teritoriul pe care Domnul , Dumnezeul vostru, vi-l dă.

Idolatria este interzisă și pedepsită

21Să nu plantați nici un copac al Așerei c lângă altarul pe care îl veți înălța Domnului , Dumnezeul vostru,

22și să nu ridicați nici o piatră sacră care este urâtă de Domnul , Dumnezeul vostru.

Copyright information for NTLR