Deuteronomy 17

1Să nu jertfiți Domnului , Dumnezeul vostru, nici un bou sau un miel care are vreo meteahnă sau vreun cusur în el, fiindcă este o urâciune pentru Domnul , Dumnezeul vostru.

2Dacă se va găsi în mijlocul vostru, într-una din cetățile voastre, pe care Domnul , Dumnezeul vostru, vi le dă, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului , Dumnezeul vostru, încălcând legământul

3și care să meargă să slujească altor dumnezei și să se închine lor – la soare sau la lună, sau la toată oștirea cerurilor – contrar poruncii mele,

4de îndată ce veți lua la cunoștință și veți afla lucrul acesta, să cercetați bine. Dacă este adevărat și se dovedește că această faptă rea s-a săvârșit în Israel,

5să-i aduceți la porțile cetății pe bărbatul acela sau pe femeia aceea care a săvârșit această faptă rea și să-i omorâți cu pietre.

6Cel vinovat de moarte să fie omorât pe baza mărturiei a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe baza mărturiei unui singur martor.

7Mai întâi martorii să arunce cu pietre în el ca să-l omoare și pe urmă întregul popor. Să nimiciți astfel răul din mijlocul vostru.

Forul suprem de judecată

8Dacă vi se va părea prea greu de judecat o cauză cu privire la un omor, la o neînțelegere sau la o lovitură care aduce ceartă în cetățile voastre, să vă duceți la locul pe care Domnul , Dumnezeul vostru, îl va alege.

9Să intrați la preoții leviți sau la judecătorul care va fi în zilele acelea. Să-i întrebați și ei vă vor aduce la cunoștință verdictul judecății.

10Să faceți după cuvântul pe care vi-l vor aduce la cunoștință în locul pe care Domnul îl va alege și să aveți grijă să înfăptuiți tot ceea ce vă vor învăța.

11Să faceți potrivit cu legea pe care v-o vor arăta și cu hotărârea pe care v-o vor spune. Să nu vă abateți de la cuvintele pe care ei vi le-au spus, nici la dreapta, nici la stânga.

12Bărbatul care din îngâmfare nu va asculta de preotul sau de judecătorul care este pus acolo să-L slujească pe Domnul , Dumnezeul vostru, să fie omorât. Să nimiciți astfel răul din Israel.

13Atunci toți din popor vor auzi și se vor teme și nu vor mai fi îngâmfați.

Reglementări pentru rege

14Atunci când veți intra în țara pe care Domnul , Dumnezeul vostru, v-o va da, după ce o veți lua în stăpânire și veți locui în ea, și veți zice: «Ne vom pune un rege ca să domnească peste noi, ca toate neamurile ce ne înconjoară»,

15să-l încoronați pe acela pe care Domnul , Dumnezeul vostru, îl va alege din mijlocul poporului vostru. Nu veți putea pune ca rege un străin care nu este fratele vostru.

16Dar să nu aibă mulți cai și să nu întoarcă poporul în Egipt, pentru a avea mulți cai, deoarece Domnul v-a poruncit să nu vă mai întoarceți niciodată pe drumul acela.

17Să nu-și ia multe soții ca să nu i se abată inima și să nu strângă mult argint și aur.

18Când se va așeza pe tronul regatului său, să-și scrie pentru sine, pe un sul, o copie a acestei Legi, pe care s-o ia de la preoții leviți.

19Va trebui s-o aibă cu el și să citească din ea în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul , Dumnezeul lui, să păzească toate cuvintele acestei Legi și să împlinească poruncile acestea.

20În acest fel inima lui nu se va înălța mai presus de cei din poporul său și nu se va abate de la poruncile acestea, nici la dreapta, nici la stânga. Astfel el și fiii lui vor avea multe zile în regatul lui, în mijlocul lui Israel.

Copyright information for NTLR