a+ 18:8 Lit.: din bunurile părintești. Sensul în ebraică al propoziției este nesigur; textul nu este explicit în ce privește natura acestor bunuri
b+ 18:10 E vorba despre jertfe umane pe care canaaniții le aduceau zeului Moleh (vezi 12:31 și Lev. 18:21 )

Deuteronomy 18

Dreptul preotului și al levitului

1Preoții leviți – întreaga seminție a lui Levi – să nu aibă teritoriu sau moștenire împreună cu Israel. Ei vor trăi din jertfele mistuite de foc în cinstea Domnului , pentru că acestea sunt moștenirea lor.

2Să nu moștenească nimic în mijlocul poporului lor, căci Domnul este moștenirea lor, după cum le-a promis.

3Iată care este partea cuvenită preoților, când poporul jertfește un bou sau o oaie: să le dați preoților spata, fălcile și viscerele.

4De asemenea, să le dați cele dintâi roade din grânele, mustul și uleiul vostru, precum și prima lână de la tunsul turmelor voastre,

5fiindcă Domnul , Dumnezeul vostru, i-a ales pe ei și pe urmașii lor, dintre toate semințiile, ca să stea și să slujească în Numele Domnului în toate zilele vieții lor.

6Dacă un levit se va muta din cetatea în care el trăiește în Israel și se va duce după propria-i dorință într-un alt loc pe care Domnul îl va alege,

7iar acolo va sluji în Numele Domnului , Dumnezeul lui, asemenea fraților lui leviți, care slujesc acolo în prezența Domnului ,

8el va trebui să primească ca hrană o parte egală cu a lor, pe lângă ceea ce vinde din moștenirea familiei a  .

Practici detestate de DOMNUL

9După ce veți intra în țara pe care Domnul , Dumnezeul vostru, v-o dă, să nu învățați să vă îndeletniciți cu practicile scârboase ale acelor neamuri.

10Să nu existe nimeni care să-și treacă fiul sau fiica prin foc b  , care să se îndeletnicească cu ghicirea, prezicerea, tălmăcirea semnelor, vrăjitoria,

11care să arunce vrăji, care să cheme duhurile și să descânte sau care să caute pe cei morți,

12pentru că oricine se îndeletnicește cu toate aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului. Căci din cauza acestor lucruri va izgoni Domnul , Dumnezeul vostru, dinaintea voastră aceste neamuri.

13Voi să fiți pe deplin ai Domnului , Dumnezeul vostru.

14Neamurile acestea, pe care voi le veți cuceri, ascultă de cei ce se îndeletnicesc cu prezicerea și ghicirea; vouă însă Domnul , Dumnezeul vostru, nu vă dă voie să vă îndeletniciți cu așa ceva.

Un Profet asemenea lui Moise

15Domnul , Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații voștri un Profet asemenea mie. De El să ascultați!

16Căci aceasta este ceea ce ați cerut de la Domnul , Dumnezeul vostru, la Horeb în ziua adunării, când ziceați: «Să nu mai auzim glasul Domnului , Dumnezeul nostru, și să nu mai vedem focul acesta mare ca să nu murim!»

17Cu acel prilej Domnul mi-a vorbit astfel: «Ceea ce au spus ei este bine.

18Le voi ridica, din mijlocul poporului lor, un Profet asemenea ție. Voi pune cuvintele Mele în gura Lui, iar El le va vorbi tot ceea ce-I voi porunci.

19Dacă cineva nu va asculta de cuvintele pe care le va spune în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală.

20Însă profetul care va îndrăzni să vorbească în Numele Meu un cuvânt pe care Eu nu i l-am poruncit să-l spună sau care va vorbi în numele altor dumnezei, acel profet va trebui să moară.»

21Poate vă veți întreba: «Cum vom recunoaște cuvântul pe care nu l-a rostit Domnul?»

22Dacă cuvântul pe care-l va rosti profetul în Numele Domnului nu se va adeveri sau nu se va împlini, acel cuvânt nu a fost rostit de Domnul. Profetul a vorbit din îngâmfare; să nu vă fie teamă de el.

Copyright information for NTLR