a+ 21:13 Eufemism cu sensul de a avea relații sexuale
b+ 21:22 Sau: l-ați tras în țeapă, mod de expunere a trupurilor celor executați.

Deuteronomy 21

Ispășire pentru crimele ai căror făptași nu sunt cunoscuți

1Dacă în țara pe care Domnul , Dumnezeul tău, ți-o dă ca moștenire vei găsi pe câmp un om ucis și nu știi cine l-a omorât,

2cei din sfatul bătrânilor și judecătorii să vină și să măsoare distanța de la omul ucis până la cetățile cele mai apropiate.

3Sfatul bătrânilor din cetatea cea mai apropiată de cel ucis să ia o juncană, care n-a fost pusă la muncă niciodată sau care n-a tras la jug,

4să o ducă lângă o apă curgătoare unde nu se ară, nici nu se seamănă și să-i frângă gâtul.

5Preoții leviți să se apropie, pentru că pe ei i-a ales Domnul , Dumnezeul vostru, ca să-I slujească, să binecuvânteze în Numele Lui și să decidă cu privire la orice ceartă și la orice rănire.

6Atunci toți cei din sfatul bătrânilor cetății celei mai apropiate de cel ucis, să se spele pe mâini în apă, deasupra juncanei căreia i-au frânt gâtul

7și să declare: «Mâinile noastre nu au vărsat sângele acesta și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se!

8Doamne , primește această ispășire pentru poporul Tău, Israel, pe care Tu l-ai răscumpărat și nu face vinovat poporul Israel de sângele unui om nevinovat.» Și se va face ispășire pentru ei din cauza sângelui vărsat.

9Așa va trebui să îndepărtați de la voi vina pentru sângele nevinovat care este în mijlocul vostru, de vreme ce ați făcut ce este drept în ochii Domnului.

Reglementări privind relațiile familiale

10Când vei merge la război împotriva dușmanilor tăi și Domnul , Dumnezeul tău, ți-i va da în mână și vei lua prizonieri,

11dacă printre ei vei vedea o femeie frumoasă și te vei îndrăgosti de ea, vei putea s-o iei de soție.

12S-o aduci în familia ta. Să se radă pe cap, să-și taie unghiile,

13să-și schimbe haina pe care o purta când a fost luată captivă, să nu iasă din casă și să plângă pe tatăl și pe mama ei o lună de zile. După aceea să intri la ea a; tu să-i fii soț, iar ea să-ți fie soție.

14Dacă nu-ți va mai plăcea, să o lași să plece unde dorește. Nu vei putea s-o vinzi pe argint, nici să te porți cu ea ca și cu o sclavă, pentru că ai dezonorat-o.

15Dacă un om are două soții și pe una o iubește, iar pe cealaltă nu o mai iubește și are copii de la amândouă, dacă întâiul născut este de la soția pe care nu o iubește,

16în ziua când va împărți moștenirea între fiii lui, nu va putea da dreptul de întâi născut fiului celei pe care o iubește în defavoarea întâiului născut care este fiul soției pe care nu o iubește.

17Să recunoască dreptul de întâi născut pentru fiul soției pe care nu o iubește și să-i dea o parte dublă din toată averea lui. Din moment ce el este primul rod al puterii lui, lui i se cuvine dreptul de întâi născut.

18Dacă un om are un fiu neascultător și răzvrătit, care nu ascultă de tatăl și de mama lui și nu ascultă nici după ce l-au disciplinat,

19părinții să-l ducă înaintea celor din sfatul bătrânilor, la poarta cetății

20și să le spună: «Acest fiu al nostru este neascultător și răzvrătit! Nu ascultă de noi și este un risipitor și un bețiv.»

21Atunci toți oamenii din cetatea lui să-l omoare cu pietre. Să nimiciți astfel răul din mijlocul vostru. Toți israeliții vor auzi și se vor teme.

Diferite reglementări

22Dacă un om care a săvârșit un păcat vrednic de moarte, a fost omorât și l-ați spânzurat b de un copac,

23să nu-i rămână trupul atârnat de lemn întreaga noapte, ci să-l îngropați în aceeași zi, pentru că cel atârnat de lemn este blestemat de Dumnezeu. Să nu pângăriți pământul pe care Domnul , Dumnezeul vostru, vi l-a dat ca moștenire.

Copyright information for NTLR