a+ 22:9 Sau să dedici [ Domnului ], asemenea lucruri nemaiputând fi folosite
b+ 22:13 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale
c+ 22:19 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr ), obișnuit (aproximativ 12 gr ) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr ); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone; aproximativ 1,2 kg
d+ 22:29 Vezi nota de la 22:19; aproximativ 0,6 kg
e+ 22:30 Probabil alta decât mama sa

Deuteronomy 22

1Dacă vei vedea boul sau oaia fratelui tău rătăcindu-se, să nu fii nepăsător, ci să i le aduci înapoi.

2Dacă fratele tău nu locuiește aproape de tine sau dacă nu-l cunoști, să iei animalul acasă la tine și să-l păzești până va veni după el. Atunci să i-l dai înapoi.

3La fel să faci și cu asinul, cu haina sau cu orice lucru pierdut de cel din poporul tău, pe care el l-a pierdut, iar tu l-ai găsit; să nu fii nepăsător.

4Dacă vei vedea asinul sau boul fratelui tău căzut pe drum, să nu-l ocolești, ci să-l ajuți să se ridice.

5Femeia să nu se îmbrace cu haine bărbătești, iar bărbatul să nu se îmbrace cu îmbrăcăminte femeiască, fiindcă Domnul , Dumnezeul vostru, detestă pe cel ce face acest lucru.

6Dacă vei găsi un cuib de pasăre lângă drum, într-un copac sau pe câmp, cu pui sau ouă, iar mama șezând peste pui sau peste ouă, să nu iei mama împreună cu puii.

7Ci să dai drumul mamei și să nu iei decât puii, ca să-ți fie bine și să ai viață lungă.

8Când vei construi o casă nouă, să faci un parapet pe acoperiș, ca să nu aduci vină de sânge peste casa ta, dacă va cădea cineva de pe ea.

9Să nu semeni două feluri de semințe în podgoria ta, ca nu cumva să întinezi a și rodul seminței pe care ai semănat-o, și rodul viei.

10Să nu ari cu un bou și cu un asin înjugați împreună.

11Să nu te îmbraci cu o haină țesută din fire diferite, cum ar fi lâna și inul țesute laolaltă.

12Să faci ciucuri la cele patru colțuri ale mantiei cu care te vei înveli.

13Dacă un bărbat și-a luat o soție, iar după ce a intrat la ea b, a început s-o urască

14și să-i aducă învinuiri, scoțându-i astfel un nume rău, zicând: «Am luat-o de soție pe femeia aceasta și când m-am apropiat de ea nu am găsit nici un semn al fecioriei ei»,

15atunci părinții fetei să ia și să aducă semnele fecioriei fetei la poartă, înaintea celor din sfatul bătrânilor cetății.

16Tatăl fetei să spună înaintea sfatului bătrânilor: «Am dat-o pe fiica mea de soție acestui bărbat, dar el nu o mai iubește.

17Acum el o învinuiește pe fiica mea că nu a fost fecioară, dar iată, acestea sunt semnele fecioriei ei!» Atunci părinții fetei să desfacă haina înaintea sfatului bătrânilor cetății,

18iar aceștia să-l ia pe bărbatul acela și să-l pedepsească.

19Să-l pună să plătească o sută de șecheli de argint c și să-i dea tatălui fetei, pentru că a scos nume rău unei fecioare israelite. Ea va rămâne soția lui, iar el nu va putea s-o izgonească toată viața lui.

20Dar dacă faptul este adevărat și fata nu a fost găsită fecioară,

21atunci ei vor trebui s-o aducă la ușa casei tatălui ei ca să fie omorâtă cu pietre de către bărbații cetății, pentru că a săvârșit o urâciune în Israel, desfrânându-se pe când era în casa tatălui ei. Astfel să nimiciți răul din mijlocul vostru.

22Dacă se va găsi un bărbat culcându-se cu o femeie măritată, să fie omorâți amândoi, atât bărbatul care s-a culcat cu femeia, cât și femeia. Să nimiciți astfel răul din Israel.

23Dacă o fată fecioară este logodită, iar un bărbat o întâlnește în cetate și se culcă cu ea,

24să îi aduceți împreună la porțile cetății și să-i ucideți cu pietre pe amândoi: pe fată s-o condamnați pentru că nu a strigat în cetate, iar pe bărbat fiindcă a necinstit-o pe soția semenului său. Să nimiciți astfel răul din mijlocul vostru.

25Dar dacă bărbatul acela va întâlni pe câmp o fată logodită și o va forța să se culce cu el, atunci doar bărbatul care s-a culcat cu ea să fie ucis.

26Fetei să nu-i faceți nimic, pentru că ea nu este vinovată de nici un păcat vrednic de moarte; căci este ca și cum un om se năpustește asupra semenului său și îi ia viața.

27El a întâlnit-o pe câmp pe fata logodită și, deși ea a strigat, nu a fost nimeni care să o salveze.

28Dacă un bărbat întâlnește o fată fecioară nelogodită și o forțează să se culce cu el și este descoperit,

29bărbatul care s-a culcat cu ea, să plătească tatălui fetei cincizeci de șecheli de argint d. Ea să rămână soția lui, pentru că a necinstit-o, iar el nu va putea s-o izgonească toată viața lui.

30Nimeni să nu o ia de soție pe nevasta tatălui său e și nici să nu descopere învelitoarea tatălui său.

Copyright information for NTLR