a+ 25:5 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale
b+ 25:6 Legea leviratului (lat.: levir, „cumnat“) împiedica înstrăinarea posesiunii familiei și îi asigura văduvei un trai sigur și liniștit.

Deuteronomy 25

1Când doi oameni se vor certa între ei, să se înfățișeze la judecată și să fie judecați. Să fie considerat drept cel nevinovat, iar cel vinovat să fie condamnat.

2Dacă cel vinovat merită să fie lovit, judecătorul să pună să-l întindă la pământ ca să fie lovit înaintea lui cu un număr de lovituri potrivit vinovăției lui,

3dar să nu i se dea mai mult de patruzeci de lovituri, pentru ca nu cumva, dându-i-se mai multe lovituri, fratele vostru să fie înjosit în ochii voștri.

4Să nu legi gura boului în timp ce treieră grâul.

Legea leviratului

5Dacă frații locuiesc împreună, iar unul dintre ei moare fără să aibă copii, soția celui mort să nu se mărite în afara familiei. Fratele soțului ei trebuie să intre la ea a  și să se căsătorească cu ea, împlinindu-și astfel datoria de cumnat față de aceasta.

6Întâiul născut pe care ea îl va naște, va purta numele celui mort pentru ca să nu i se piardă numele în Israel. b 

7Dacă bărbatul acesta nu va dori să se căsătorească cu soția fratelui lui, atunci ea să se ducă la cei din sfatul bătrânilor, la porțile cetății și să le spună: «Cumnatul meu nu vrea să ridice numele fratelui său în Israel și nu dorește să-și împlinească datoria de cumnat.»

8Cei din sfatul bătrânilor cetății să-l cheme la ei și să-i vorbească. Dacă el refuză în continuare să se căsătorească cu ea,

9cumnata lui să se apropie de el înaintea sfatului bătrânilor, să-i scoată sandala din picior, să-l scuipe în față și să-i spună: «Astfel se face bărbatului care nu vrea să ridice un moștenitor fratelui său.»

10Familia lui va fi cunoscută în Israel ca «familia celui descălțat».

Diferite reglementări

11Dacă doi oameni se vor lupta unul cu celălalt, iar soția unuia dintre ei se va apropia ca să-și scape soțul din mâna celui ce-l lovește și, întinzându-și mâna, îl prinde pe acesta de părțile rușinoase,

12să-i tăiați mâna. Să nu vă fie milă de ea.

13Să nu ai în sacul tău două greutăți diferite: una mai grea și alta mai ușoară.

14Să nu ai în casă două unități de măsură diferite: una mai îngustă decât cealaltă.

15Să ai o greutate adevărată și dreaptă și o unitate de măsură adevărată și dreaptă, ca să trăiești multe zile în țara pe care Domnul , Dumnezeul tău, ți-o dă.

16Căci toți aceia care fac astfel de lucruri, toți aceia care fac ce nu este drept sunt o urâciune înaintea Domnului , Dumnezeul tău.

17Aduceți-vă aminte ce v-au făcut amalekiții pe drum, când ați ieșit din Egipt.

18Când erați obosiți și sleiți de puteri, ei v-au întâlnit pe drum și i-au atacat pe toți cei care erau istoviți în urma voastră; ei n-au avut nici o teamă de Dumnezeu.

19Când Domnul , Dumnezeul vostru, vă va da odihnă de toți dușmanii care sunt în jurul vostru, în țara pe care El v-o dă drept moștenire, ca s-o stăpâniți, să ștergeți amintirea lui Amalek de sub cer. Să nu uitați lucrul acesta!

Copyright information for NTLR