Deuteronomy 26

Primele roade și zeciuiala

După ce vei intra în țara pe care Domnul , Dumnezeul tău, ți-o dă ca moștenire, după ce o vei lua în stăpânire și te vei așeza în ea,

să iei din primele roade ale pământului, pe care Domnul , Dumnezeul tău, ți le-a dat, să le pui într-un coș și să te duci în locul pe care Domnul , Dumnezeul tău, îl va alege ca să Își așeze Numele acolo.

Să mergi la preotul care va fi în slujbă în vremea aceea și să-i spui: «Mărturisesc astăzi înaintea Domnului , Dumnezeul tău, că am intrat în țara pe care Domnul a promis-o strămoșilor noștri că ne-o va da.»

Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l așeze înaintea altarului Domnului , Dumnezeul tău.

Apoi să iei iarăși cuvântul înaintea Domnului , Dumnezeul tău, și să zici: «Strămoșul meu era un arameu pribeag, care a plecat spre Egipt împreună cu puțini oameni; ei au locuit acolo și au devenit un neam mare, puternic și numeros.

Dar egiptenii ne-au asuprit, ne-au făcut să suferim și ne-au supus la munci grele.

Noi am strigat către Domnul , Dumnezeul strămoșilor noștri. El ne-a auzit glasul și a văzut umilirea, truda și asuprirea noastră.

Astfel că Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și braț întins, cu mare teroare, cu semne și minuni.

El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țară unde curge lapte și miere.

10 Acum, iată, aduc cele dintâi roade ale pământului, pe care Tu, Doamne , mi le-ai dat.» Să-l așezi înaintea Domnului , Dumnezeul tău, și să te închini înaintea Lui.

11 Să te bucuri atât tu împreună cu familia ta, cât și levitul și străinul care sunt printre voi, de toate bunurile pe care Domnul , Dumnezeul tău, ți le va fi dat.

12 Când vei termina de luat a zecea parte din toate roadele tale din anul al treilea, anul zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului și văduvei; ei să mănânce și să se sature în cetatea ta.

13 Să declari înaintea Domnului , Dumnezeul tău, astfel: «Am scos din gospodăria mea partea consacrată și am dat-o levitului, străinului, orfanului și văduvei, ținând cont de toate poruncile pe care mi le-ai dat. Nu m-am îndepărtat de poruncile Tale, nici nu le-am uitat.

14 Nu am mâncat nimic din roadele acestea în perioada de jale, n-am luat nimic din ele cât timp am fost necurat și n-am dat nimic din ele cu prilejul morții cuiva. Am ascultat de glasul Domnului Dumnezeu și am împlinit tot ceea ce mi-a poruncit.

15 Privește din cer, din Lăcașul Tău cel Sfânt, binecuvântează pe poporul Israel și țara pe care ne-ai dat-o, așa cum ai promis strămoșilor noștri, țara aceasta unde curge lapte și miere.»

16 Astăzi, Domnul , Dumnezeul vostru, vă poruncește să împliniți poruncile și legile acestea. Să le păziți și să le împliniți din toată inima voastră și din tot sufletul vostru.

17 Astăzi ați declarat înaintea Domnului că El este Dumnezeul vostru și că veți umbla în căile Lui, veți păzi poruncile, legile și hotărârile Lui și veți asculta de glasul Lui.

18 Astăzi, Domnul , Dumnezeul vostru, v-a declarat că sunteți poporul Lui, comoara Lui, după cum v-a promis, iar voi va trebui să păziți toate poruncile Lui.

19 El vă va da întâietate, în slavă, în renume și în măreție, peste toate neamurile pe care le-a creat. Veți fi un popor sfânt pentru Domnul , Dumnezeul vostru, așa cum v-a promis.“

Copyright information for NTLR