a+ 27:5 Sau: pietre care să nu fie cioplite
b+ 27:7 Adesea tradus prin jertfă de comuniune sau jertfă de mulțumire, deoarece poartă și aceste sensuri

Deuteronomy 27

Altarul de pe muntele Ebal

1Moise împreună cu cei din sfatul bătrânilor lui Israel au poruncit poporului: „Să păziți toate poruncile pe care vi le dau astăzi.

2Când veți traversa Iordanul în țara pe care v-o dă Domnul , Dumnezeul vostru, să înălțați câteva pietre mari și să le tencuiți.

3Să scrieți pe ele toate cuvintele acestei Legi, după ce veți traversa ca să intrați în țara pe care Domnul , Dumnezeul vostru, v-o dă, țară în care curge lapte și miere, după cum Domnul , Dumnezeul strămoșilor voștri, v-a promis.

4Când veți traversa Iordanul, să înălțați aceste pietre – pe care vă poruncesc astăzi să le ridicați – pe muntele Ebal și să le tencuiți.

5Să construiți acolo un altar Domnului , Dumnezeul vostru, un altar din pietre, peste care să nu treacă fierul a  .

6Să construiți un altar Domnului , Dumnezeul vostru, din pietre întregi și să aduceți pe el arderi de tot pentru Domnul , Dumnezeul vostru.

7Să aduceți jertfe de pace b  , să mâncați acolo și să vă bucurați în prezența Domnului , Dumnezeul vostru.

8Să scrieți foarte clar toate cuvintele acestei Legi pe pietrele acestea!“

Cele 12 blesteme rostite pe muntele Ebal

9Moise împreună cu preoții leviți au vorbit întregului Israel: „Fă liniște, Israele, și ascultă! Astăzi, voi ați devenit poporul Domnului , Dumnezeul vostru.

10Să ascultați de glasul Lui și să împliniți legile și poruncile Lui, pe care vi le dau astăzi!“

11În aceeași zi Moise a mai poruncit poporului:

12„Când veți traversa Iordanul, semințiile lui Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin să stea pe muntele Garizim și să binecuvânteze poporul.

13Iar celelalte seminții, Ruben, Gad, Așer, Zabulon, Dan și Neftali, să stea pe muntele Ebal și să rostească blestemul.

14Leviții să rostească cu glas tare înaintea întregului popor Israel astfel:

15«Blestemat este omul care-și face un chip cioplit sau un idol turnat și-l așază într-un loc ascuns! Căci o astfel de lucrare a mâinilor acelui meșteșugar este o urâciune înaintea Domnului. » Și tot poporul să răspundă: «Amin!»

16«Blestemat este cel ce-și necinstește tatăl și mama!» Și tot poporul să răspundă: «Amin!»

17«Blestemat este cel ce mută hotarul semenului său!» Și tot poporul să răspundă: «Amin!»

18«Blestemat este cel care-l face pe orb să rătăcească pe drum!» Și tot poporul să răspundă: «Amin!»

19«Blestemat este cel ce se atinge de dreptul străinului, al orfanului și al văduvei!» Și tot poporul să răspundă: «Amin!»

20«Blestemat este cel ce se culcă cu soția tatălui său, pentru că descoperă învelitoarea tatălui lui!» Și tot poporul să răspundă: «Amin!»

21«Blestemat este cel ce se culcă cu un animal!» Și tot poporul să răspundă: «Amin!»

22«Blestemat este cel ce se culcă cu sora lui, fiica tatălui său sau a mamei sale!» Și tot poporul să răspundă: «Amin!»

23«Blestemat este cel ce se culcă cu soacra lui!» Și tot poporul să răspundă: «Amin!»

24«Blestemat este cel ce-și ucide semenul în ascuns!» Și tot poporul să răspundă: «Amin!»

25«Blestemat este cel ce ia un dar ca să ucidă o persoană nevinovată!» Și tot poporul să răspundă: «Amin!»

26«Blestemat este cel ce nu stăruiește să împlinească cuvintele acestei Legi!» Și tot poporul să răspundă: «Amin!»

Copyright information for NTLR