a+ 28:20 TM: M-ai părăsit

Deuteronomy 28

Binecuvântări datorate ascultării

1Dacă vei asculta pe deplin de glasul Domnului , Dumnezeul tău, păzind și împlinind toate poruncile pe care eu ți le dau astăzi, Domnul , Dumnezeul tău, îți va da întâietate peste toate neamurile pământului.

2Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine și vei avea parte de ele, dacă vei asculta de glasul Domnului , Dumnezeul tău.

3Vei fi binecuvântat în cetate și la câmp.

4Rodul pântecelui tău și rodul pământurilor tale, creșterea cirezilor tale și creșterea turmelor tale vor fi binecuvântate.

5Coșul și covata ta vor fi binecuvântate.

6Vei fi binecuvântat la venire și la plecare.

7Domnul îți va da biruință asupra dușmanilor care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta.

8Domnul va face ca binecuvântarea să fie în hambarele tale și peste toate lucrurile pe care vei pune mâna în țara pe care Domnul , Dumnezeul tău, ți-o dă.

9Domnul te va face un popor sfânt, așa cum ți-a promis, dacă vei păzi poruncile Lui și vei umbla în căile Lui.

10Toate popoarele pământului vor vedea că Numele Domnului este chemat peste tine și se vor teme de tine.

11Domnul te va copleși cu bunătăți – înmulțind rodul pântecelui tău, rodul animalelor tale și al pământului tău – în țara pe care Domnul , Dumnezeul tău, a promis că ți-o va da.

12El îți va deschide cerul, vistieria Lui cea bună, pentru a-ți da ploaie pe pământ la timp și pentru a binecuvânta tot lucrul mâinilor tale. Vei împrumuta multe neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut.

13Domnul te va face cap, nu coadă; întotdeauna vei fi în frunte și niciodată nu vei fi ultimul, dacă vei asculta de toate poruncile Domnului , Dumnezeul tău, pe care eu ți le dau astăzi ca să le păzești și să le împlinești

14și dacă nu te vei abate de la nici o poruncă pe care ți-o dau astăzi, nici la dreapta și nici la stânga, păzindu -te ca nu cumva să te duci după alți dumnezei și să le slujești.

Blesteme în urma neascultării

15Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului , Dumnezeul tău, păzind și împlinind toate poruncile și hotărârile pe care ți le dau astăzi, toate aceste blesteme vor veni peste tine și te vor ajunge.

16Vei fi blestemat în cetate și la câmp.

17Coșul și covata ta vor fi blestemate.

18Rodul pântecelui tău, al pământului tău, al cirezilor tale și al turmelor tale va fi blestemat.

19Vei fi blestemat la venire și la plecare.

20Domnul va trimite împotriva ta blestemul, neliniștea și mustrarea în mijlocul tuturor lucrurilor pe care le vei face, până când vei fi nimicit și vei pieri repede din cauza faptelor tale rele, pentru care L-ai a părăsit.

21Domnul va trimite peste tine ciuma, până te va nimici din țara în care ai intrat ca s-o stăpânești.

22El te va lovi cu tifos și cu friguri, cu inflamație și cu febră, cu sabie, cu filoxeră și cu mană. Ele te vor urmări până te vor distruge.

23Cerul de deasupra capului tău va fi de cupru, iar pământul de sub tine va fi de fier.

24Domnul va trimite pe pământul tău ploaie de praf și de pulbere. Ea va cădea din cer peste tine ca să te nimicească.

25Domnul va face să fii biruit de dușmanii tăi; pe un drum vei ieși împotriva lor și pe șapte drumuri vei fugi dinaintea lor. Vei fi o pricină de groază pentru toate regatele pământului.

26Trupurile alor tăi vor fi hrană pentru toate păsările cerului și pentru toate animalele pământului și nu va fi nimeni care să le sperie.

27Domnul te va lovi cu bubele Egiptului și cu răni, cu umflături și cu scabie, de care nu te vei putea vindeca.

28El te va lovi cu nebunie, cu orbire și cu rătăcire a minții.

29Ziua în amiaza mare vei bâjbâi cum umblă orbul prin întuneric. Nu vei prospera în nimic din ceea ce vei face; cu adevărat, în fiecare zi vei fi asuprit și jefuit și nu va fi nimeni care să îți vină în ajutor.

30Te vei logodi cu o femeie, dar altul o va lua și se va culca cu ea. Vei construi case și nu vei locui în ele, vei planta vii și nu te vei bucura de rodul lor.

31Boii tăi vor fi înjunghiați înaintea ochilor tăi și nu vei mânca din ei. Ți se vor lua asinii dinaintea ta și nu ți se vor mai da înapoi. Turmele tale vor fi date dușmanilor tăi și nimeni nu îți va veni în ajutor.

32Fiii și fiicele tale vor fi date unui alt popor, iar ochii tăi vor îmbătrâni uitându-se în fiecare zi după ei și mâinile tale vor fi fără putere.

33Un popor pe care nu-l cunoști va mânca rodul câmpurilor tale și tot venitul muncii tale și în toate zilele vei fi asuprit și zdrobit.

34Priveliștea aceasta, pe care o vei vedea zilnic, te va face să înnebunești.

35Domnul te va lovi cu bube rele la genunchi și la picioare, de care nu vei fi în stare să te vindeci, te va lovi din talpa piciorului până în creștetul capului.

36Domnul te va duce, pe tine și pe regele pe care îl vei pune să domnească peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi. Acolo vei sluji altor dumnezei, idolilor din lemn și din piatră.

37Vei fi de râs, de pomină și de batjocură printre toate popoarele, pe unde te va duce Domnul.

38Vei semăna multă sămânță pe câmpurile tale, dar vei recolta puțin, pentru că o vor mânca lăcustele.

39Vei sădi vii și le vei lucra, dar nu vei bea și nu vei strânge struguri din ele, pentru că le vor mânca viermii.

40Vei avea măslini pe toată întinderea țării, dar nu te vei unge cu ulei, pentru că măslinele se vor strica.

41Ți se vor naște fii și fiice, dar nu vor rămâne ai tăi, pentru că vor merge în captivitate.

42Omizile îți vor mânca toți pomii și rodul pământului.

43Străinul care locuiește în mijlocul tău se va ridica tot mai sus, deasupra ta, iar tu te vei coborî tot mai jos.

44El te va putea împrumuta, dar tu nu vei fi în stare să-l împrumuți. El va fi cap, iar tu vei fi coadă.

45Toate aceste blesteme vor veni peste tine, te vor urmări și te vor ajunge din urmă, până te vor nimici, fiindcă nu ai ascultat de glasul Domnului , Dumnezeul tău, păzind poruncile și hotărârile pe care ți le-a dat.

46Ele vor fi pentru totdeauna un semn și o minune pentru tine și urmașii tăi.

47Fiindcă nu ai slujit Domnului , Dumnezeul tău, în vreme de prosperitate, cu bucurie și cu inimă bună,

48vei sluji, flămând, însetat și dezbrăcat, dușmanilor tăi, pe care Domnul îi va trimite împotriva ta. El îți va așeza pe gât un jug de fier până când te va nimici.

49Domnul va aduce de departe un neam împotriva ta, de la marginile pământului, care se va năpusti asupra ta asemenea vulturului, un neam a cărui limbă nu o vei înțelege,

50un neam cu o înfățișare necruțătoare, care nu va avea respect față de bătrân sau milă pentru tânăr.

51Ei îți vor mânca rodul cirezilor tale și rodul pământului tău, până când te vor face să pieri. Nu îți vor lăsa nici grâne, nici vin, nici ulei, nici viței în cirezile tale sau miei în turmele tale, până când te vor face să pieri.

52Ei îți vor asedia toate cetățile de pe toată întinderea țării, ca să îți dărâme zidurile cele înalte și fortificate, în care te-ai încrezut. Ei îți vor asedia toate cetățile din întreaga țară, pe care ți-a dat-o Domnul , Dumnezeul tău.

53Din cauza asediului și a strâmtorării în care te va aduce dușmanul tău, te vei hrăni cu rodul pântecelui tău, carnea fiilor și a fiicelor tale, pe care Domnul , Dumnezeul tău, ți i-a dat.

54Bărbatul cel mai delicat și mai sensibil dintre ai tăi va privi cu răutate la fratele lui, la femeia care se odihnește la pieptul lui și la copiii pe care i-a lăsat să trăiască

55și nu le va da nimic din carnea copiilor cu care se hrănește, pentru că nu-i va mai rămâne nimic din cauza asediului și a strâmtorării în care te va aduce dușmanul tău, în toate cetățile tale.

56Femeia cea mai delicată și mai sensibilă – care, de delicată și de sensibilă ce era, nu știa cum să calce mai fin cu piciorul pe pământ – va privi cu răutate pe bărbatul de la pieptul ei, pe fiii și pe fiicele ei

57și nu le va da nimic din resturile ieșite, după naștere, dintre picioarele ei sau din copiii pe care îi va naște, pentru că îi va mânca pe toți în ascuns din cauza asediului și a strâmtorării în care te va aduce dușmanul tău, în cetățile tale.

58Dacă nu vei păzi și împlini toate cuvintele acestei Legi, scrise în cartea aceasta, temându-te de acest Nume slăvit și înfricoșător – adică de Domnul , Dumnezeul tău –

59atunci Domnul te va lovi, în chip nemaiauzit, pe tine și pe urmașii tăi, cu plăgi adânci și îndelungate și cu boli grave și prelungite.

60Va aduce peste tine toate bolile Egiptului, de care ți-a fost frică și se vor lipi de tine.

61Mai mult, Domnul va aduce peste tine, până te va distruge, toate bolile și rănile care nu sunt scrise în această Carte a Legii.

62După ce ai fost atât de numeros precum stelele cerului, vei rămâne un mic număr de oameni, fiindcă nu ai ascultat de glasul Domnului , Dumnezeul tău.

63Așa cum Domnul s-a bucurat să îți facă bine și să te înmulțească, tot așa Domnul se va bucura să te ruineze și să te nimicească. Și vei fi smuls din țara în care ai intrat s-o stăpânești.

64Domnul te va împrăștia printre toate popoarele de la o margine până la cealaltă a pământului. Acolo vei sluji altor dumnezei, idolilor din lemn și din piatră, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi.

65Printre aceste neamuri nu vei avea pace și nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Acolo Domnul îți va da o inimă care tremură, niște ochi lâncezi și un suflet amorțit.

66Vei trăi în continuă nesiguranță, te vei teme noaptea și ziua și niciodată nu vei fi sigur de viața ta.

67Dimineața vei spune: «O, dacă ar veni seara!», iar seara vei spune: «O, dacă ar veni dimineața!», din cauza groazei care îți va umple inima și a lucrurilor pe care ochii tăi le vor vedea.

68Domnul te va întoarce cu corăbiile în Egipt pe drumul despre care îți spusesem: «Să nu-l mai vezi din nou!» Acolo vă veți vinde dușmanilor voștri ca sclavi și sclave, dar nu va fi nimeni să vă cumpere.“

Copyright information for NTLR