a+ 29:19 Sensul expresiei în ebraică este nesigur; sau: mele, adăugând beția la sete! »

Deuteronomy 29

Reînnoirea legământului în câmpiile Moabului

1Acestea sunt cuvintele legământului pe care Domnul l-a poruncit lui Moise să-l încheie cu israeliții la Moab, în afara legământului pe care l-a încheiat cu ei la Horeb.

2Moise i-a chemat pe toți israeliții și le-a spus: „Ați văzut tot ceea ce a făcut Domnul înaintea ochilor voștri, în țara Egiptului, lui Faraon, tuturor slujitorilor lui și întregii lui țări.

3Cu ochii voștri ați văzut aceste încercări, semne și minuni.

4Dar Domnul nu v-a dat minte să înțelegeți, ochi să vedeți și urechi să ascultați, până în ziua de astăzi.

5Timp de patruzeci de ani cât v-am condus prin pustie, hainele nu s-au învechit pe voi și nici încălțămintea nu s-a tocit în picioarele voastre.

6Nu v-ați hrănit cu pâine și n-ați băut nici vin, nici băutură tare. În acest timp ați cunoscut că Domnul este Dumnezeul vostru.

7Când am ajuns în locul acesta, Sihon, regele Heșbonului, și Og, regele Bașanului, ne-au ieșit înainte ca să se lupte cu noi, dar noi i-am învins.

8Le-am luat țara și am dat-o ca moștenire rubeniților, gadiților și unei jumătăți din seminția lui Manase.

9Să păziți cuvintele acestui legământ și să le împliniți ca să prosperați în tot ceea ce veți face.

10Astăzi stați în prezența Domnului , Dumnezeul vostru, voi toți – căpeteniile semințiilor voastre și bătrânii voștri, dregătorii voștri împreună cu toți bărbații lui Israel,

11copiii și soțiile voastre și străinul care este în mijlocul taberei voastre, de la cel ce vă taie lemne, până la cel ce vă scoate apă –

12ca să intrați în legământ cu Domnul , Dumnezeul vostru, legământ încheiat prin jurământ și făcut cu voi astăzi

13și ca să vă facă astăzi, poporul Lui, după cum v-a promis și a jurat strămoșilor voștri, Avraam, Isaac și Iacov.

14Nu numai cu voi închei legământul acesta, încheiat prin jurământ,

15ci îl fac atât cu cei care stau astăzi aici, înaintea Domnului , Dumnezeul nostru, cât și cu cei care nu sunt astăzi aici.

16Voi știți cum ați locuit în țara Egiptului și cum ați trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-ați traversat.

17Ați văzut urâciunile și idolii lor, idoli din lemn și din piatră, din argint și din aur.

18Să nu existe printre voi nici un bărbat sau femeie, nici un clan și nici o seminție a căror inimă să se întoarcă astăzi de la Domnul , Dumnezeul nostru, ducându-se să slujească zeilor acestor neamuri. Să nu existe printre voi nici o rădăcină care produce otravă sau amărăciune.

19Dacă cineva care aude cuvintele acestui jurământ, invocă o binecuvântare asupra lui însuși, zicând în inima lui: «Voi avea pace, chiar dacă mi-aș urma pornirile minții mele!», fapta aceasta va aduce dezastru, atât peste pământul fertil, cât și peste cel uscat, a 

20iar pe acela Domnul nu va mai dori să-l ierte. Mânia și gelozia Domnului se va aprinde împotriva lui. Toate blestemele scrise în Cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de sub cer.

21El îl va despărți de toate semințiile lui Israel ca să-l nenorocească potrivit cu tot ce este scris în această Carte a Legii.

22Generațiile următoare, copiii care vor veni după voi și străinul care va veni dintr-o țară îndepărtată, vor vedea nenorocirile care au fost în țara aceasta și urgiile cu care Domnul v-a îndurerat.

23Peste tot va fi pucioasă și sare; toată țara va fi arsă; nimic nu se va semăna, nimic nu va încolți și nici o plantă nu va crește. Va fi la fel ca la distrugerea Sodomei, Gomorei, Admei și Țeboimului, pe care Domnul le-a distrus în mânia și urgia Lui. Toate neamurile vor întreba:

24– De ce a făcut Domnul astfel țării acesteia? De ce s-a aprins cu o mânie atât de mare? Și li se va răspunde:

25– Fiindcă au părăsit legământul Domnului , Dumnezeul strămoșilor lor, pe care l-a încheiat cu ei când i-a scos din țara Egiptului.

26Ei s-au depărtat, au slujit și s-au închinat altor dumnezei, zei pe care nu-i cunoșteau și pe care nu li-i dăduse El.

27De aceea Domnul s-a aprins de mânie împotriva acestei țări, astfel că a adus peste ei toate blestemele scrise în Cartea aceasta.

28Domnul i-a smuls din țara lor cu mânie, cu furie și cu mare înverșunare și i-a aruncat într-o altă țară, cum se vede astăzi.

29Lucrurile ascunse sunt ale Domnului , Dumnezeul nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale urmașilor noștri pentru totdeauna, ca să împlinim toate cuvintele acestei Legi.

Copyright information for NTLR