a+ 30:3 Sau: îți va restaura bunăstarea
b+ 30:6 Lit.: seminței; termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată

Deuteronomy 30

Promisiunea restaurării

1Când vor veni peste tine toate binecuvântările și blestemele pe care eu ți le-am pus înainte, iar tu îți vei aduce aminte de ele în mijlocul neamurilor în care Domnul , Dumnezeul tău, te va risipi,

2dacă tu și copiii tăi te vei întoarce la El și vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, potrivit cu tot ceea ce ți-am poruncit astăzi,

3atunci Domnul , Dumnezeul tău, îți va întoarce captivii a  , va avea milă de tine, te va aduce înapoi și te va strânge dintre toate popoarele prin care te-a risipit.

4Chiar dacă ai fi risipit până la marginile cerului, și de acolo Domnul , Dumnezeul tău, te va strânge și te va întoarce.

5El te va aduce în țara pe care o stăpâneau strămoșii tăi și o vei lua în stăpânire. El îți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe strămoșii tăi.

6Domnul , Dumnezeul tău va circumcide inima ta și inima urmașilor b  tăi, ca să-L iubești din toată inima ta și din tot sufletul tău și astfel să trăiești.

7Domnul , Dumnezeul tău, va face ca toate aceste blesteme să vină asupra dușmanilor tăi, care te prigonesc și asupra celor ce te urăsc.

8Iar tu te vei întoarce, vei asculta de glasul Domnului și vei împlini toate poruncile pe care eu ți le-am dat astăzi.

9Atunci Domnul , Dumnezeul tău, te va face să prosperi în toate lucrările mâinilor tale, în rodul trupului tău, în rodul cirezilor tale și în rodul pământului. Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, așa cum s-a bucurat de cea a strămoșilor tăi,

10dacă vei asculta de glasul Domnului , Dumnezeul tău, păzind poruncile și hotărârile Lui scrise în această Carte a Legii și dacă te vei întoarce la El din toată inima ta și din tot sufletul tău.

Alegerea între viață și moarte

11Porunca aceasta, pe care ți-o dau astăzi, nu este prea grea pentru tine, nici prea departe de tine.

12Nu este nici în cer, ca să zici: «Cine se va înălța la cer pentru noi ca să ne-o aducă și astfel să o auzim și să o împlinim?»

13Și nu este nici de partea cealaltă a mării, ca să zici: «Cine va traversa marea ca să ne-o aducă și astfel să o auzim și s-o împlinim?»

14Dimpotrivă, Cuvântul este foarte aproape de tine; este în gura ta și în inima ta, ca să-l poți împlini.

15Iată, astăzi îți pun înainte viața și binele, moartea și răul.

16Pentru că astăzi îți poruncesc să-L iubești pe Domnul , Dumnezeul tău, să umbli în căile Lui și să păzești poruncile, hotărârile și legile Lui; atunci vei trăi și te vei înmulți, iar Domnul , Dumnezeul tău, te va binecuvânta în țara în care ai intrat s-o iei în stăpânire.

17Dar dacă inima ta se va schimba și nu vei asculta, dacă te vei abate închinându-te și slujind altor dumnezei,

18atunci îți fac cunoscut astăzi că vei fi nimicit și nu vei locui multe zile în țara pentru care ai traversat Iordanul, ca să intri în ea și s-o iei în stăpânire.

19Chem astăzi cerul și pământul ca martori împotriva voastră, că v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Acum alege viața, ca să trăiești atât tu, cât și urmașii tăi,

20iubindu-L pe Domnul , Dumnezeul tău, ascultând glasul Lui și alipindu-te de El. Căci El este viața ta și lungimea zilelor tale în țara pe care Domnul a promis-o strămoșilor tăi, Avraam, Isaac și Iacov, că le-o va da.“

Copyright information for NTLR