Deuteronomy 31

Iosua drept succesor al lui Moise

1Moise s-a dus și a spus următoarele cuvinte înaintea întregului Israel:

2„Eu am o sută douăzeci de ani și nu voi mai putea să vă conduc. Domnul mi-a interzis să traversez Iordanul.

3El Însuși va traversa înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta, iar tu le vei stăpâni. Iosua va traversa în fruntea ta, așa cum Domnul a vorbit.

4Domnul va face cu ele tot așa cum le-a făcut lui Sihon și Og, regii amoriți, și țărilor lor, pe care le-a distrus.

5Domnul vi le va da vouă, iar voi să faceți potrivit cu toate poruncile pe care vi le-am dat.

6Întărește-te și încurajează-te! Să nu-ți fie teamă și să nu te înspăimânți din cauza lor, fiindcă Domnul , Dumnezeul tău, va merge împreună cu tine; El nu te va părăsi, nici nu te va uita.“

7Moise l-a chemat pe Iosua și i-a vorbit înaintea întregului Israel: „Fii tare și curajos, pentru că tu vei merge cu poporul acesta în țara pe care Domnul a promis-o strămoșilor lor că le-o va da și îi vei conduce la moștenirea lor.

8Domnul Însuși va merge înaintea ta și va fi cu tine; El nu te va părăsi, nici nu te va uita; să nu-ți fie teamă și să nu te înspăimânți!“

Citirea publică și periodică a Legii

9Moise a scris Legea aceasta și a încredințat-o preoților leviți, care duceau Chivotul Legământului cu Domnul , și sfatului bătrânilor lui Israel.

10El le-a poruncit astfel: „La fiecare șapte ani, în anul iertării, la Sărbătoarea Corturilor,

11când întreg Israelul va veni înaintea Domnului , Dumnezeul vostru, în locul pe care El îl va alege, să citiți această Lege înaintea întregului popor, în auzul lor.

12Să convocați poporul – bărbații, femeile, copiii și străinul din cetățile voastre – ca să asculte și să învețe să se teamă de Domnul , Dumnezeul vostru, și să păzească toate cuvintele acestei Legi, împlinindu-le.

13În acest fel și copiii lor, care nu o cunosc, o vor auzi și vor învăța să se teamă de Domnul , Dumnezeul vostru, în tot timpul cât veți trăi în țara pentru care ați trecut Iordanul ca s-o stăpâniți.“

Rebeliunea lui Israel este prezisă

14Domnul i-a zis lui Moise: „Iată că se apropie ziua morții tale. Cheamă-l pe Iosua și înfățișați-vă la Cortul Întâlnirii, ca să-l împuternicesc.“ Moise și Iosua au venit și s-au înfățișat la Cortul Întâlnirii.

15Atunci Domnul S-a arătat în Cort într-un stâlp de nor, iar stâlpul de nor s-a oprit la intrarea Cortului.

16Domnul i-a vorbit lui Moise: „Iată, tu vei muri, iar poporul acesta se va ridica și se va prostitua înaintea zeilor străini din țara în care vor intra. Mă vor părăsi și vor rupe legământul pe care l-am încheiat cu ei.

17În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva lor și îi voi părăsi, Îmi voi ascunde fața de ei și vor fi nimiciți. Multe rele și necazuri vor veni peste ei și atunci vor începe să se întrebe: «Oare nu ne-au ajuns aceste nenorociri din cauză că Dumnezeul nostru nu este în mijlocul nostru?»

18Iar Eu Îmi voi ascunde fața de ei în ziua aceea, din cauza tuturor răutăților pe care le-au săvârșit întorcându-se spre alți dumnezei.

19Acum scrieți pentru voi cântarea aceasta și învățați-i pe israeliți s-o cânte, pentru ca astfel, cântarea aceasta să fie pentru Mine un martor împotriva lor.

20Când îi voi duce în țara unde curge lapte și miere, pe care am promis-o strămoșilor lor și când vor mânca, se vor sătura și se vor îngrășa, ei se vor întoarce spre alți dumnezei și le vor sluji, iar pe Mine Mă vor disprețui și vor rupe legământul Meu.

21Iar când vor fi loviți cu o mulțime de rele și necazuri, cântarea aceasta va mărturisi împotriva lor, pentru că ea nu va fi uitată de urmașii lor. Căci Eu le cunosc pornirile pe care le au chiar de pe acum, chiar înainte să-i duc în țara pe care le-am promis-o.“

22În ziua aceea Moise a scris cântecul acesta și i-a învățat pe israeliți.

23El i-a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun: „Fii tare și curajos, pentru că tu îi vei conduce pe israeliți în țara pe care le-am promis-o, iar Eu voi fi cu tine.“

24După ce Moise a terminat de scris cuvintele acestei Legi într-o carte, de la început până la sfârșit,

25a dat porunca aceasta leviților care duceau Chivotul Legământului cu Domnul :

26„Luați această Carte a Legii și așezați-o lângă Chivotul Legământului cu Domnul , Dumnezeul vostru. Acolo va fi ca un martor împotriva voastră.

27Pentru că eu cunosc răzvrătirea și încăpățânarea voastră. Dacă voi v-ați împotrivit continuu Domnului în timp ce eu trăiam împreună cu voi, cu atât mai mult vă veți împotrivi după moartea mea!

28Chemați-i înaintea mea pe toți bătrânii semințiilor voastre și pe toți dregătorii voștri! Voi spune în auzul lor aceste cuvinte și voi lua ca martori împotriva lor cerul și pământul.

29Fiindcă eu știu că după moartea mea vă veți strica și vă veți abate de la calea pe care v-am poruncit-o. În vremurile care vor urma va veni nenorocirea peste voi dacă veți face ceea ce este rău în ochii Domnului , mâniindu-L prin lucrarea mâinilor voastre.“

Cântarea lui Moise

30Apoi Moise a rostit toate cuvintele acestei cântări în auzul întregii adunări a lui Israel:

Copyright information for NTLR