a+ 33:2 TM; LXX, VUL, Siriacă: peste noi
b+ 33:2 Sau: cu zecile de mii de sfinți
c+ 33:3 LXX; TM: El iubește popoarele
d+ 33:5 Vezi nota de la 32:15; și în v. 26
e+ 33:6 Sau: chiar dacă bărbații lui sunt puțini
f+ 33:8 Cuvinte cu origine și sens nesigur, însemnând probabil: Lumini și Desăvârșiri; pietre cu funcție oraculară, de căutare a voii lui Dumnezeu, în timp de criză ( Num. 27:21; 1 Sam. 28:6; Ezra 2:63 ); LXX le traduce cu Arătarea și Adevărul; alte indicii nu avem în VT
g+ 33:16 Lit.: a locuit
h+ 33:16 Sau: său, care este un prinț între frații săi
i+ 33:19 Cu referire, probabil, la profiturile obținute din comerțul maritim (vezi Gen. 49:13 )
j+ 33:29 Sau: peste spinările lor

Deuteronomy 33

Moise binecuvântează cele douăsprezece seminții

1Aceasta este binecuvântarea pe care Moise, omul lui Dumnezeu, a rostit-o pentru Israel, înainte de moartea sa.

2El a vorbit astfel: „ Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei a  din Seir. A strălucit din muntele Paran și a venit din mijlocul zecilor de mii de sfinți b  , din sud, de pe versanții munților Lui.

3Da, El Își iubește poporul c  , toți sfinții sunt în mâna Ta, ei s-au plecat la picioarele Tale și au primit cuvintele Tale.

4Moise ne-a dat Legea, moștenirea adunării lui Iacov.

5El era Împărat peste Ieșurun d  când se adunau conducătorii poporului împreună cu semințiile lui Israel.

6Să trăiască Ruben și să nu moară, iar bărbații lui să fie fără număr e  .

7Despre Iuda a zis: Ascultă, Doamne , glasul lui Iuda și întoarce-l la poporul lui. Întărește-i mâinile și ajută-l împotriva dușmanilor lui.

8Despre Levi a zis: Tumim și Urim f  au fost încredințate bărbatului pios, pe care l-ai încercat la Masa și l-ai certat la apele Meribei.

9El a spus despre tatăl său și despre mama sa «Nu i-am văzut!», pe frații lui nu i-a recunoscut, iar de copiii lui n-a dorit să știe, fiindcă a împlinit Cuvântul Tău și a păzit legământul Tău.

10El învață pe Iacov poruncile Tale și pe Israel Legea Ta. El așază tămâie înaintea Ta și jertfe pe altarul Tău.

11Doamne , binecuvântează tăria lui și primește lucrarea mâinilor lui. Zdrobește coapsele celor ce se ridică împotriva lui și cei ce-l urăsc să nu se mai ridice.

12Despre Beniamin a zis: Preaiubitul Domnului va locui în siguranță lângă El, Domnul îl va ocroti în toate zilele și el se va odihni între umerii Lui.

13Despre Iosif a zis: Binecuvântat de Domnul să fie pământul lui, cu roua îmbelșugată a cerului de susși cu apele adânci de jos,

14cu cele mai bune roade ale soarelui și cu cele mai bune recolte ale fiecărei luni,

15cu înălțimile munților străvechi și cu bunătățile dealurilor veșnice.

16Cele mai bune daruri ale pământului, belșugul lui și bunăvoința Celui Ce S-a arătat g  în rug să vină peste capul lui Iosif, pe creștetul capului său, a celui deosebit h  de frații săi.

17El are frumusețea întâiului născut al taurului. Coarnele lui sunt coarnele bivolului sălbatic. Cu ele va împunge popoarele până la capătul pământului; ele sunt zecile de mii ale lui Efraim și miile lui Manase.

18Despre Zabulon a zis: Bucură-te, Zabulon, de alergările tale și tu, Isahar, de corturile tale.

19Ei vor chema popoarele pe munte și acolo vor oferi jertfe potrivite, căci vor sorbi bogăția mărilor i  și comorile ascunse în nisip.

20Despre Gad a zis: Binecuvântat să fie cel ce lărgește hotarele lui Gad! El se odihnește ca leul și sfâșie la braț sau la cap.

21El și-a ales partea cea mai bună, căci acolo era ascunsă partea legiuitorului. El a venit cu căpeteniile poporului, a împlinit dreptatea Domnului și judecățile Lui cu privire la Israel.

22Despre Dan a zis: Dan este un pui de leu care a sărit din Bașan.

23Despre Neftali a zis: Neftali este sătul de bunăvoință și este plin de binecuvântarea Domnului. El va moșteni în partea de sud, lângă lac.

24Despre Așer a zis: Cel mai binecuvântat dintre fii este Așer. Să fie plăcut fraților lui și să-și înmoaie picioarele în untdelemn.

25Zăvoarele porților tale să fie de fier și de bronz, iar puterea ta să țină cât zilele tale.

26Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Ieșurun, care străbate călare cerurile ca să te ajute și trece pe nori cu măreție.

27Dumnezeul cel veșnic este un adăpost, iar sub tine sunt brațele Lui veșnice. El îi va izgoni pe dușmani dinaintea ta și va zice: «Nimiciți-i!»

28Israel va locui singur la adăpost. Izvorul lui Iacov este în siguranțăîn țara cerealelor și a mustului, unde cerul lasă să cadă roua.

29Fericit ești tu, Israel! Cine este ca tine, un popor mântuit de Domnul? El este scutul și ajutorul tău și sabia ta glorioasă. Dușmanii tăi te vor linguși și tu vei călca peste înălțimile lor j  .“

Copyright information for NTLR