a+ 33:2 TM; LXX, VUL, Siriacă: peste noi
b+ 33:2 Sau: cu zecile de mii de sfinți
c+ 33:3 LXX; TM: El iubește popoarele
d+ 33:5 Vezi nota de la 32:15; și în v. 26
e+ 33:6 Sau: chiar dacă bărbații lui sunt puțini
f+ 33:8 Cuvinte cu origine și sens nesigur, însemnând probabil: Lumini și Desăvârșiri; pietre cu funcție oraculară, de căutare a voii lui Dumnezeu, în timp de criză ( Num. 27:21; 1 Sam. 28:6; Ezra 2:63 ); LXX le traduce cu Arătarea și Adevărul; alte indicii nu avem în VT
g+ 33:16 Lit.: a locuit
h+ 33:16 Sau: său, care este un prinț între frații săi
i+ 33:19 Cu referire, probabil, la profiturile obținute din comerțul maritim (vezi Gen. 49:13 )
j+ 33:29 Sau: peste spinările lor

Deuteronomy 33

Moise binecuvântează cele douăsprezece seminții

Aceasta este binecuvântarea pe care Moise, omul lui Dumnezeu, a rostit-o pentru Israel, înainte de moartea sa.

El a vorbit astfel: „ Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei a  din Seir. A strălucit din muntele Paran și a venit din mijlocul zecilor de mii de sfinți b , din sud, de pe versanții munților Lui.

Da, El Își iubește poporul c , toți sfinții sunt în mâna Ta, ei s-au plecat la picioarele Tale și au primit cuvintele Tale.

Moise ne-a dat Legea, moștenirea adunării lui Iacov.

El era Împărat peste Ieșurun d când se adunau conducătorii poporului împreună cu semințiile lui Israel.

Să trăiască Ruben și să nu moară, iar bărbații lui să fie fără număr e .

Despre Iuda a zis: Ascultă, Doamne , glasul lui Iuda și întoarce-l la poporul lui. Întărește-i mâinile și ajută-l împotriva dușmanilor lui.

Despre Levi a zis: Tumim și Urim f  au fost încredințate bărbatului pios, pe care l-ai încercat la Masa și l-ai certat la apele Meribei.

El a spus despre tatăl său și despre mama sa «Nu i-am văzut!», pe frații lui nu i-a recunoscut, iar de copiii lui n-a dorit să știe, fiindcă a împlinit Cuvântul Tău și a păzit legământul Tău.

10 El învață pe Iacov poruncile Tale și pe Israel Legea Ta. El așază tămâie înaintea Ta și jertfe pe altarul Tău.

11 Doamne , binecuvântează tăria lui și primește lucrarea mâinilor lui. Zdrobește coapsele celor ce se ridică împotriva lui și cei ce-l urăsc să nu se mai ridice.

12 Despre Beniamin a zis: Preaiubitul Domnului va locui în siguranță lângă El, Domnul îl va ocroti în toate zilele și el se va odihni între umerii Lui.

13 Despre Iosif a zis: Binecuvântat de Domnul să fie pământul lui, cu roua îmbelșugată a cerului de susși cu apele adânci de jos,

14 cu cele mai bune roade ale soarelui și cu cele mai bune recolte ale fiecărei luni,

15 cu înălțimile munților străvechi și cu bunătățile dealurilor veșnice.

16 Cele mai bune daruri ale pământului, belșugul lui și bunăvoința Celui Ce S-a arătat g  în rug să vină peste capul lui Iosif, pe creștetul capului său, a celui deosebit h  de frații săi.

17 El are frumusețea întâiului născut al taurului. Coarnele lui sunt coarnele bivolului sălbatic. Cu ele va împunge popoarele până la capătul pământului; ele sunt zecile de mii ale lui Efraim și miile lui Manase.

18 Despre Zabulon a zis: Bucură-te, Zabulon, de alergările tale și tu, Isahar, de corturile tale.

19 Ei vor chema popoarele pe munte și acolo vor oferi jertfe potrivite, căci vor sorbi bogăția mărilor i și comorile ascunse în nisip.

20 Despre Gad a zis: Binecuvântat să fie cel ce lărgește hotarele lui Gad! El se odihnește ca leul și sfâșie la braț sau la cap.

21 El și-a ales partea cea mai bună, căci acolo era ascunsă partea legiuitorului. El a venit cu căpeteniile poporului, a împlinit dreptatea Domnului și judecățile Lui cu privire la Israel.

22 Despre Dan a zis: Dan este un pui de leu care a sărit din Bașan.

23 Despre Neftali a zis: Neftali este sătul de bunăvoință și este plin de binecuvântarea Domnului. El va moșteni în partea de sud, lângă lac.

24 Despre Așer a zis: Cel mai binecuvântat dintre fii este Așer. Să fie plăcut fraților lui și să-și înmoaie picioarele în untdelemn.

25 Zăvoarele porților tale să fie de fier și de bronz, iar puterea ta să țină cât zilele tale.

26 Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Ieșurun, care străbate călare cerurile ca să te ajute și trece pe nori cu măreție.

27 Dumnezeul cel veșnic este un adăpost, iar sub tine sunt brațele Lui veșnice. El îi va izgoni pe dușmani dinaintea ta și va zice: «Nimiciți-i!»

28 Israel va locui singur la adăpost. Izvorul lui Iacov este în siguranțăîn țara cerealelor și a mustului, unde cerul lasă să cadă roua.

29 Fericit ești tu, Israel! Cine este ca tine, un popor mântuit de Domnul? El este scutul și ajutorul tău și sabia ta glorioasă. Dușmanii tăi te vor linguși și tu vei călca peste înălțimile lor j .“

Copyright information for NTLR