a+ 34:2 Marea Mediterană
b+ 34:3 Vezi nota de la 1:7
c+ 34:4 Vezi notele de la 1:8 și 30:6
d+ 34:6 TM; PentSam, LXX: Ei l-au înmormântat

Deuteronomy 34

Moartea lui Moise

1Moise s-a urcat din câmpiile Moabului pe muntele Nebo, pe vârful Pisga, care este înaintea Ierihonului. Domnul i-a arătat întreaga țară, de la Ghilad până la Dan,

2țara lui Neftali, țara lui Efraim și a lui Manase, toată țara lui Iuda până la Marea de Apus a  ,

3Neghevul b  și toată regiunea din Valea Ierihonului, Cetatea de Palmieri, până la Țoar.

4Atunci Domnul i-a vorbit: „Aceasta este țara pe care am promis-o lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov când am spus: «Seminței c  tale i-o voi da!». Te-am lăsat să o vezi, dar nu vei intra în ea.“

5Moise, robul Domnului , a murit în țara Moab, după Cuvântul Domnului.

6El d  l-a înmormântat în țara Moab, în valea care este față în față cu Bet-Peor, dar nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi.

7Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit, însă vederea nu-i slăbise și puterea nu-l părăsise.

8Israeliții l-au plâns pe Moise în câmpiile Moabului treizeci de zile, după care zilele de plâns și de doliu pentru Moise s-au încheiat.

9Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, deoarece Moise își pusese mâinile peste el. Israeliții au ascultat de el și au împlinit ceea ce Domnul i-a poruncit prin Moise.

10De atunci nu s-a mai ridicat în Israel nici un alt profet asemenea lui Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față.

11Căci doar pe el Domnul l-a trimis în țara Egiptului ca să facă toate acele semne și minuni împotriva lui Faraon, a slujitorilor lui și împotriva întregii țări

12și doar Moise a înfăptuit cu mână tare înaintea întregului Israel, toate acele fapte mărețe.

Copyright information for NTLR