a+ 5:9 Cel care păcătuia atrăgea pedeapsa atât asupra sa, cât și asupra casei sale, alcătuită de obicei din trei sau patru generații (vezi Num. 16:31-34; Ios. 7:24 )
b+ 5:10 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri ( îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică ). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într-un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului; peste tot în carte)
c+ 5:11 Expresia poate avea mai multe sensuri: (1) abuzul față de acest Nume, concepția antică fiind aceea că o cunoaștere a numelui unei zeități oferă puteri magice cunoscătorului, care putea astfel să manipuleze zeitatea; (2) jurământul fals pe acest Nume – vezi Lev. 19:12; (3) numirea unui idol cu acest Nume – construcția gramaticală ebraică oferă spațiu pentru această interpretare; (4) orice altă folosire a Numelui fără un scop precis și corect ( în mod nesăbuit )
d+ 5:23 Lit.: bătrânii, șefi de familii și de clanuri, recunoscuți ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunității locale ( Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10 ) sau lideri militari ( Ios. 8:10 ). Ca instituție, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel ) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu ( 2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7 ); peste tot în carte

Deuteronomy 5

1Moise a convocat tot Israelul și i-a zis: „Ascultă, Israele, poruncile și legile pe care vi le spun astăzi, în auzul vostru. Învățați-le și împliniți-le!

2Domnul , Dumnezeul nostru, a încheiat cu noi un legământ la Horeb.

3Nu cu strămoșii noștri a încheiat El legământul acesta, ci cu noi, cei ce suntem în viață astăzi.

4Domnul v-a vorbit față în față pe munte, din mijlocul focului.

5Atunci eu am stat între El și voi, ca să vă fac cunoscut Cuvântul Domnului , deoarece v-a fost teamă de foc și nu v-ați urcat pe munte. Și El a zis astfel:

6«Eu sunt Domnul , Dumnezeul tău, Care te-a scos din țara Egiptului, din casa sclaviei.

7Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine.

8Să nu-ți faci vreun idol reprezentând vreun lucru de sus din cer, de jos de pe pământ sau din apele de sub pământ.

9Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, fiindcă Eu, Domnul , Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, Care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinților lor, până la a treia sau a patra generație a  a celor ce Mă urăsc

10și Îmi arăt îndurarea b  până la a mia generație a celor ce Mă iubesc și împlinesc poruncile Mele.

11Să nu folosești nesăbuit c  Numele Domnului , Dumnezeul tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va folosi nesăbuit Numele Lui.

12Păzește ziua de Sabat, ca s-o sfințești, după cum ți-a poruncit DOMNUL , Dumnezeul tău.

13Să lucrezi șase zile și să-ți faci toată lucrarea ta,

14dar ziua a șaptea este Sabatul Domnului , Dumnezeul tău; să nu faci nici o lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul sau sclava ta, nici boul, nici asinul și nici un alt animal de-al tău, nici străinul care locuiește în cetatea ta, pentru ca sclavul și sclava ta să se odihnească la fel ca tine.

15Adu-ți aminte că și tu ai fost sclav în țara Egiptului și Domnul , Dumnezeul tău, te-a scos de acolo cu mână puternică și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit El să păzești ziua de Sabat.

16Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta, așa cum ți-a poruncit Domnul , Dumnezeul tău, pentru ca să trăiești mult timp și să-ți meargă bine în țara pe care ți-o va da Domnul , Dumnezeul tău!

17Să nu ucizi!

18Să nu comiți adulter!

19Să nu furi!

20Să nu depui mărturie falsă împotriva semenului tău!

21Să nu o poftești pe soția semenului tău; să nu poftești casa semenului tău, pământul lui, sclavul sau sclava lui, boul sau asinul lui și nici vreun alt lucru care este al semenului tău.»

22Acestea sunt poruncile pe care Domnul le-a rostit cu glas tare înaintea întregii adunări, pe munte, din mijlocul focului, dintre nori și negură deasă și nu a mai adăugat nimic. Le-a scris pe două table de piatră și mi le-a dat mie.

23Când ați auzit glasul din mijlocul întunericului, în timp ce muntele ardea, căpeteniile semințiilor voastre și cei din sfatul bătrânilor d  s-au apropiat de mine

24și mi-au zis: «Iată că Domnul , Dumnezeul nostru, ne-a arătat slava și măreția Sa și noi am auzit glasul Lui din mijlocul focului. În ziua aceasta am văzut că Dumnezeu a vorbit omului și el a rămas în viață.

25Dar acum, de ce trebuie să murim? Căci focul Lui cel mare ne va mistui și ne va omorî dacă vom continua să ascultăm glasul Domnului , Dumnezeul nostru.

26Cine este omul care să fi auzit, ca și noi, glasul Dumnezeului celui Viu, vorbind din mijlocul focului și să trăiască?

27Apropie-te tu și ascultă tot ceea ce Domnul , Dumnezeul nostru, va vorbi. Apoi să ne spui și nouă tot ceea ce El îți va zice, iar noi vom asculta și vom împlini.»

28Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-ați spus și mi-a vorbit: «Am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta. Tot ceea ce au vorbit este bine.

29O, dacă ar rămâne ei cu aceeași inimă, să se teamă de Mine și să păzească toate poruncile Mele în toate zilele vieții lor, ca să fie fericiți pentru totdeauna ei împreună cu fiii lor.

30Du-te și spune-le să se întoarcă fiecare la cortul lui.

31Tu însă rămâi aici cu Mine ca să-ți dau toate legile, poruncile și hotărârile pe care trebuie să-i înveți să le împlinească în țara pe care le-o dau în stăpânire.»

32Deci vegheați ca să faceți așa cum v-a poruncit Domnul , Dumnezeul vostru. Să nu vă abateți nici la dreapta, nici la stânga.

33Să umblați în toate căile pe care vi le-a poruncit Domnul , Dumnezeul vostru, ca să trăiți, să fiți fericiți și să aveți multe zile în țara pe care o veți stăpâni.

Copyright information for NTLR