a+ 6:4 Sau: Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul este unul
b+ 6:8 Lit.: și să fie ca o bentiță ( semn ) între ochi. Interpretarea literală a dus mai târziu la apariția filacterelor, cutiuțe din piele purtate pe frunte și pe brațul stâng, conținând, pe bucăți de pergament, patru paragrafe biblice: Ex. 13:1-10; 11-16; Deut. 6:4-9; 11:13-21
c+ 6:25 Sau: aceasta va fi dreptatea noastră

Deuteronomy 6

Iubirea de Dumnezeu și împlinirea poruncilor

1Acestea sunt legile, poruncile și hotărârile pe care Domnul , Dumnezeul vostru, mi-a poruncit să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți moșteni,

2ca să vă temeți de Domnul , Dumnezeul vostru, atât voi, cât și fiii și nepoții voștri, în toate zilele vieții voastre, păzind toate hotărârile și poruncile pe care eu vi le dau și ca să trăiți multe zile.

3Ascultă, Israele, și veghează să le împlinești, ca să fii fericit și să devii numeros în țara în care curge lapte și miere, așa cum ți-a promis Domnul , Dumnezeul părinților tăi.

4Ascultă, Israele! Domnul , Dumnezeul nostru, este singurul Domn a.

5Să-L iubești pe Domnul , Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.

6Iar cuvintele acestea, pe care ți le poruncesc astăzi, să le păstrezi în inima ta.

7Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele când vei fi acasă sau în călătorie, când te vei culca sau când te vei trezi.

8Să ți le legi de mâini ca semn de aducere-aminte și să ți le fixezi pe frunte b.

9Să le scrii pe ușorii caselor tale și pe porțile cetăților tale.

10Când Domnul , Dumnezeul tău, te va duce în țara pe care a promis-o, prin jurământ, strămoșilor tăi, Avraam, Isaac și Iacov, și-ți va da cetăți mari și bune, pe care nu tu le-ai construit,

11case pline cu tot felul de bunuri, pe care nu tu le-ai umplut, fântâni pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i-ai plantat, atunci când vei mânca și te vei sătura,

12veghează ca nu cumva să uiți de Domnul , Care te-a scos din țara Egiptului, din casa sclaviei.

13Să te temi de Domnul , Dumnezeul tău, numai Lui să-I slujești și în Numele Lui să juri.

14Să nu vă duceți după alți dumnezei, după zeii popoarelor din jurul vostru,

15fiindcă Domnul , Dumnezeul vostru, Care este în mijlocul vostru, este un Dumnezeu gelos, iar mânia Lui s-ar aprinde împotriva voastră și v-ar nimici de pe fața pământului.

16Să nu-L ispitiți pe Domnul , Dumnezeul vostru, așa cum L-ați ispitit la Masa.

17Să păziți cu atenție poruncile Domnului , Dumnezeul vostru, mărturiile și legile pe care vi le-a dat.

18Să faceți ce este drept și bine înaintea Domnului , ca să fiți fericiți și să intrați în stăpânirea acelei țări bune pe care El a promis-o, prin jurământ, strămoșilor voștri

19și astfel să-i izgoniți pe toți dușmanii voștri dinaintea voastră, după cum Domnul a promis.

20Când fiul tău te va întreba într-o zi: «Ce înseamnă aceste mărturii, legi și hotărâri, pe care Domnul , Dumnezeul tău, ți le-a dat?»,

21să îi răspunzi fiului tău astfel: «Îi eram sclavi lui Faraon în Egipt, iar Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare,

22făcând înaintea ochilor noștri semne, minuni mari și dezastre împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și a întregii lui case;

23El ne-a scos de acolo ca să ne ducă în țara pe care a promis-o, prin jurământ, strămoșilor noștri.

24Domnul ne-a poruncit să împlinim toate aceste legi și să ne temem de El ca să fim tot timpul fericiți și să ne țină în viață așa cum face astăzi.

25Iar dacă vom avea grijă să împlinim toate poruncile acestea înaintea Domnului , Dumnezeul nostru, așa cum ne-a poruncit El, atunci vom avea parte de dreptatea Lui c

Copyright information for NTLR