a+ 7:2 Vezi nota de la 2:34; și în v. 26
b+ 7:5 Ebr.: așerim , simboluri din lemn ale zeițe i canaanite Așera sau ale zeiței Aștoret ( numită în gr eacă Astarte ), împlântate pe o înălțime, sub un copac umbros, alături de un altar; stâlpi sacri, crânguri sacre
c+ 7: 6 Sau: proprietatea Lui prețioasă
d+ 7: 9 Sau: Își păstrează cu loialitate legământul până; sau: Își păstrează legământul dragostei până; și în v. 12
e+ 7:20 Sensul termenului ebraic este nesigur; probabil este o metaforă (vezi Is. 7:18 )

Deuteronomy 7

Porunca de a-i nimici pe canaaniți și pe idolii lor

1Când Domnul , Dumnezeul tău, te va duce în țara înspre care mergi ca să o iei în stăpânire și va izgoni dinaintea ta multe neamuri – pe hitiți, pe ghirgașiți, pe amoriți, pe canaaniți, pe periziți, pe hiviți și pe iebusiți, șapte neamuri mai numeroase și mai puternice decât tine –

2când Domnul , Dumnezeul tău, ți le va da și le vei învinge, să le nimicești acu totul. Să nu închei legământ cu ele și nici să nu-ți fie milă de ele.

3Să nu te înrudești cu ele, dându-ți fetele fiilor lor sau luând pe fetele lor pentru fiii tăi,

4pentru că i-ar întoarce pe fiii tăi de la Mine și ar sluji altor dumnezei. Atunci mânia Domnului s-ar aprinde împotriva ta și te-ar nimici îndată.

5Iată însă ce să le faci: să le dărâmi altarele, să le zdrobești stâlpii sacri, să le tai așerele b și să le arzi idolii în foc.

6Fiindcă voi sunteți un popor sfânt pentru Domnul , Dumnezeul vostru. El v-a ales dintre toate popoarele care sunt pe pământ, ca să fiți poporul Lui, comoara Lui c.

7Domnul nu s-a atașat de voi și nu v-a ales pentru că sunteți mai numeroși decât celelalte popoare, – căci voi sunteți cei mai neînsemnați dintre toate popoarele, –

8ci pentru că Domnul vă iubește și Și-a respectat jurământul pe care l-a făcut strămoșilor voștri; de aceea v-a scos Domnul cu mână puternică și v-a eliberat din casa sclaviei, din mâna lui Faraon, monarhul Egiptului.

9Acum dar să știți că Domnul , Dumnezeul vostru, este Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios, Care Își păstrează legământul și îndurarea până d la a mia generație față de cei ce Îl iubesc și păzesc poruncile Lui.

10Dar răsplătește îndată celor care Îl urăsc, nimicindu-i. El nu întârzie să-i răsplătească celui care-L urăște.

11De aceea păziți poruncile, legile și hotărârile pe care vi le dau astăzi să le împliniți.

12Dacă veți lua aminte la aceste legi, dacă le veți păzi și le veți împlini, atunci Domnul , Dumnezeul vostru, Își va păstra față de voi legământul și îndurarea pe care le-a jurat strămoșilor voștri.

13El vă va iubi, vă va binecuvânta și vă va înmulți. Va binecuvânta rodul pântecelor voastre și rodul pământurilor voastre, grânele, mustul și uleiul vostru, creșterea cirezilor voastre și creșterea turmelor voastre în țara pe care a promis strămoșilor voștri că v-o va da.

14Veți fi binecuvântați mai mult decât toate popoarele; la voi nu va exista nici un om și nici un animal sterp.

15Domnul va îndepărta de la voi orice fel de maladie și nu vă va lovi cu nici una din bolile pe care le-ați cunoscut în Egipt, dar va lovi cu ele pe toți aceia care vă urăsc.

16Să distrugeți toate popoarele pe care Domnul , Dumnezeul vostru, vi le va da. Ochii voștri să nu privească cu milă spre ele și să nu slujiți zeilor lor, fiindcă lucrurile acestea vor fi o capcană pentru voi.

17Poate că veți zice în inimile voastre: «Popoarele acestea sunt mai numeroase decât noi! Cum vom putea să le izgonim?»

18Să nu vă temeți de ele. Aduceți-vă aminte ceea ce Domnul , Dumnezeul vostru, i-a făcut lui Faraon și întregului Egipt,

19aduceți-vă aminte de încercările mari pe care le-ați văzut, de semnele și de minunile, de mâna puternică și de brațul cu care El v-a scos. Tot așa va face Domnul , Dumnezeul vostru, tuturor popoarelor de care vă temeți.

20Mai mult, Domnul , Dumnezeul vostru, va trimite viespi e împotriva lor, până vor fi nimiciți chiar și cei ce au mai rămas și s-au ascuns de voi.

21Să nu vă temeți de ei fiindcă Domnul , Dumnezeul vostru, Care este în mijlocul vostru, este Dumnezeul cel Mare și Înfricoșător.

22Domnul , Dumnezeul vostru, va izgoni aceste neamuri dinaintea voastră încetul cu încetul. Nu le veți putea nimici repede ca să nu se înmulțească animalele sălbatice împotriva voastră.

23Dar Domnul , Dumnezeul vostru, vi le va da vouă, va aduce peste ele o mare groază, până vor fi nimicite.

24El îi va da pe regii lor în mâinile voastre și voi le veți șterge numele de sub cer. Nici un popor nu va putea să vă stea împotrivă, până ce nu le veți nimici.

25Chipurile zeilor lor să le ardeți în foc. Să nu poftești argintul și aurul lor și să nu le iei pentru tine ca să nu ajungă o capcană pentru tine, fiindcă acestea sunt o urâciune înaintea Domnului , Dumnezeul tău.

26Să nu aduci în casa ta nici un lucru urâcios dintre lucrurile care sunt puse deoparte pentru distrugere, pentru că, altfel, ai fi și tu nimicit ca și el. Să-ți fie scârbă de ele și să le disprețuiești, fiindcă ele au fost rânduite pentru a fi nimicite.

Copyright information for NTLR