Deuteronomy 8

Israel nu trebuie să-L uite pe DOMNUL

1Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care Domnul a promis-o strămoșilor voștri.

2Adu-ți aminte de fiecare drum pe care Domnul , Dumnezeul tău, te-a condus prin pustie în timpul acestor patruzeci de ani, ca să te smerească, să te încerce și să cunoască ce este în inima ta și să vadă dacă vei păzi poruncile Lui sau nu.

3Astfel El te-a smerit, te-a lăsat înfometat și te-a hrănit cu mana de care nu știai nimic nici tu, nici părinții tăi, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului.

4Hainele nu ți s-au învechit pe tine, iar picioarele nu ți s-au umflat în timpul acestor patruzeci de ani.

5Recunoaște acum că Domnul , Dumnezeul tău, te disciplinează asemenea unui om care își disciplinează fiul.

6Să păzești poruncile Domnului , Dumnezeul tău, umblând pe căile Lui și temându-te de El.

7Căci El are să te conducă într-o țară bună, o țară cu râuri, izvoare și pâraie ce izvorăsc din văi și din munți,

8o țară cu grâu și cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii, cu ulei și cu miere,

9o țară unde nu vei duce lipsă de pâine și nu vei avea nevoie de nimic, o țară unde stâncile sunt de fier și din munții căreia vei putea extrage cuprul.

10Când vei mânca și te vei sătura, să-L binecuvântezi pe Domnul , Dumnezeul tău, pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o.

11Ai grijă ca nu cumva să-L uiți pe Domnul , Dumnezeul tău, până acolo, încât să nu mai păzești poruncile, legile și hotărârile pe care eu ți le dau astăzi.

12Când vei mânca și te vei sătura, când vei construi și vei locui în case frumoase

13și când vei vedea că cirezile și turmele ți s-au înmulțit, argintul și aurul ți-au sporit și tot ce ai s-a mărit,

14atunci să nu te mândrești în inima ta și să nu uiți de Domnul , Dumnezeul tău, Care te-a scos din țara Egiptului, din casa sclaviei.

15El te-a condus prin pustia cea mare și înfricoșătoare cu ținuturi secetoase, cu șerpi veninoși și scorpioni. El a făcut să izvorască apă dintr-o stâncă de cremene.

16El ți-a dat să mănânci în pustie mana pe care nu au cunoscut-o părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce, dar cu scopul de a-ți face bine după aceea.

17Să nu zici în inima ta: «Forța și puterea mâinilor mele mi-au câștigat aceste bogății!»

18Ci să-ți aduci aminte de Domnul , Dumnezeul tău, fiindcă El este Cel Ce îți dă putere să-ți însușești aceste bogății, ca să întărească astfel legământul încheiat cu strămoșii tăi prin jurământ, așa cum face astăzi.

19Dar dacă vei uita de Domnul , Dumnezeul tău, și te vei duce după alți dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, te asigur astăzi că vei fi nimicit.

20Veți pieri la fel ca neamurile pe care Domnul le-a nimicit dinaintea voastră, dacă nu veți asculta de glasul Domnului , Dumnezeul vostru.

Copyright information for NTLR