a+ 9:2 Vezi nota de la 1:28

Deuteronomy 9

Israel – un popor răzvrătit

Ascultă, Israele! Astăzi veți traversa Iordanul ca să începeți să puneți stăpânire pe neamuri mai mari și mai puternice decât voi, cu cetăți mari și fortificate până la cer,

cum sunt anachiții a , un popor puternic și de statură înaltă, pe care îi cunoașteți și despre care ați auzit zicându-se: «Cine poate sta împotriva anachiților?»

Dar să știți astăzi că Domnul , Dumnezeul vostru, va traversa El Însuși înaintea voastră, ca un foc mistuitor. El îi va distruge și vi-i va supune, iar voi îi veți izgoni și îi veți nimici repede, așa cum Domnul v-a promis.

După ce îi va izgoni dinaintea voastră, să nu începeți să ziceți în inimile voastre: «Datorită dreptății noastre ne-a adus Domnul să stăpânim această țară!» Căci din cauza răutății acestor neamuri le va izgoni Domnul dinaintea voastră.

Nu datorită dreptății sau onestității inimilor voastre veți intra în stăpânirea teritoriilor lor, ci din cauza răutății acestor neamuri Domnul , Dumnezeul vostru, le va izgoni dinaintea voastră, prin aceasta împlinind totodată și jurământul făcut strămoșilor voștri, Avraam, Isaac și Iacov.

Să știți deci că nu din cauza dreptății voastre Domnul , Dumnezeul vostru, v-a dat în stăpânire această țară bună, fiindcă voi sunteți un popor încăpățânat.

Aduceți-vă aminte și nu uitați cum L-ați provocat la mânie în pustie. V-ați împotrivit Lui din ziua în care ați ieșit din țara Egiptului, până la sosirea voastră aici.

La Horeb ați provocat într-atât mânia Domnului , încât Domnul s-a mâniat pe voi, dorind să vă nimicească.

Când m-am urcat pe munte ca să iau tablele de piatră, Tablele Legământului pe care Domnul l-a încheiat cu voi, am rămas pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți fără să mănânc pâine și fără să beau apă.

10 Domnul mi-a dat cele două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Pe ele erau toate poruncile pe care mi le-a spus pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării.

11 La sfârșitul celor patruzeci de zile și patruzeci de nopți Domnul mi-a dat tablele de piatră, Tablele Legământului.

12 Domnul mi-a zis atunci: «Ridică-te și coboară-te repede din acest loc fiindcă poporul tău pe care l-ai scos din Egipt s-a pervertit. Repede s-a mai abătut de la calea pe care i-am poruncit-o, turnându-și un idol!»

13 Domnul mi-a vorbit din nou astfel: «Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat.

14 Lasă-Mă să-i nimicesc și să le șterg numele de sub ceruri, iar din tine am să fac un neam puternic și mai numeros decât ei.»

15 Eu m-am întors și am coborât de pe munte. Muntele ardea ca un foc, iar cele două Table ale Legământului erau în mâinile mele.

16 Când m-am uitat, am văzut că păcătuiserăți împotriva Domnului , Dumnezeul vostru, făcându-vă ca idol un vițel. Repede v-ați abătut de la calea pe care v-o poruncise Domnul!

17 Atunci am luat cele două table și le-am aruncat din mâini, spărgându-le înaintea ochilor voștri.

18 M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți. Nu am mâncat pâine și nici nu am băut apă din cauza tuturor păcatelor pe care le-ați săvârșit. Astfel ați făcut ce este rău înaintea Domnului și I-ați provocat mânia.

19 La vederea mâniei și furiei Domnului m-am înspăimântat, fiindcă era plin de mânie împotriva voastră până acolo, încât să vă nimicească. Dar Domnul m-a ascultat și de data aceasta.

20 De asemenea, Domnul a fost foarte supărat și pe Aaron, încât a dorit să-l omoare, dar m-am rugat atunci și pentru el.

21 Am luat vițelul pe care-l făcuserăți, isprava păcatului vostru, și l-am ars în foc. L-am sfărâmat bine, l-am măcinat până s-a făcut cenușă și am aruncat cenușa în pârâul care curgea din munte.

22 Apoi, la Tabera, la Masa și la Chibrot-Hataava ați provocat iarăși mânia Domnului.

23 Iar când v-a trimis Domnul de la Kadeș-Barnea, zicându-vă: «Duceți-vă și luați în stăpânire țara pe care v-am dat-o!», v-ați împotrivit din nou poruncii Lui. Nu v-ați încrezut în El și nu ați ascultat de glasul Lui.

24 V-ați împotrivit Domnului de când vă cunosc.

25 M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului patruzeci de zile și patruzeci de nopți, pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească.

26 M-am rugat Domnului și I-am zis: «Stăpâne Doamne , nu distruge poporul Tău, moștenirea Ta, pe care ai izbăvit-o cu puterea Ta cea mare și ai scos-o din Egipt cu mână tare.

27 Adu-Ți aminte de slujitorii Tăi, Avraam, Isaac și Iacov. Nu privi la încăpățânarea acestui popor, nici la răutatea și păcatul lui,

28 ca nu cumva în țara din care ne-ai scos să se spună: ‘Pentru că Domnul nu avea putere să-i ducă în țara pe care le-a promis-o și pentru că îi ura, de aceea i-a scos din Egipt, ca să-i omoare în pustie.’

29 Totuși ei sunt poporul Tău, moștenirea Ta, pe care ai izbăvit-o cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins.»

Copyright information for NTLR