a+ 3:6 Vezi nota de la 2:34
b+ 3:6 Vezi nota de la 2:34
c+ 3:8 Vezi nota de la 2:13; peste tot în capitol
d+ 3:11 Probabil un eufemism pentru sarcofag
e+ 3:11 Un cot măsura aproximativ 0,5 m; aproximativ 4,5 m lungime 2 m lățime
f+ 3:14 Havot-Iair înseamnă Așezările lui Iair
g+ 3:17 Vezi nota de la 1:1
h+ 3:17 Marea Galileii
i+ 3:17 Marea Moartă

Deuteronomy 3

Înfrângerea lui Og, regele Bașanului

1Ne-am întors și am luat-o în sus pe drumul către Bașan. Og, regele Bașanului, ne-a ieșit înainte împreună cu toți oamenii lui ca să se lupte cu noi la Edrei.

2Domnul mi-a zis: «Nu te teme de el, căci l-am dat în mâna ta, cu tot cu poporul și țara sa. Să-i faci așa cum i-ai făcut lui Sihon, regele amoriților, care locuia în Heșbon.»

3El l-a dat în mâinile noastre și pe Og, regele Bașanului, împreună cu tot poporul lui. I-am lovit până ce n-a mai rămas nici un supraviețuitor.

4Am cucerit atunci toate cetățile, până când n-a mai rămas nici una pe care să n-o fi luat de la ei, din cele șaizeci de cetăți din tot ținutul Argobului, din regatul lui Og din Bașan.

5Aceste cetăți erau fortificate cu ziduri înalte, cu porți și zăvoare; pe lângă acestea mai erau și satele fără ziduri, și ele numeroase.

6Noi le-am distrus cu totul a, așa cum îi făcusem și lui Sihon, regele Heșbonului, nimicind b bărbații, femeile și copiii din fiecare cetate.

7Dar toate animalele și bunurile care erau în cetăți le-am luat ca pradă pentru noi.

8Astfel, în perioada aceea am cucerit de la doi regi amoriți teritoriile care sunt la răsărit de Iordan, de la uedul c Arnon până la muntele Hermon

9(Hermonul fiind numit Sirion de către sidoniți și Senir de către amoriți),

10toate cetățile podișului, întreg Ghiladul și tot Bașanul până la Salca și Edrei, cetăți ale regatului lui Og, în Bașan.

11(Doar Og, regele Bașanului, mai rămăsese din neamul refaiților. Patul d lui este unul de fier și se află la Raba, cetatea amoniților. Are o lungime de nouă coți și o lățime de patru coți, după cotul unui om. e)

Împărțirea Transiordaniei

12Acesta era teritoriul pe care-l luasem în stăpânire atunci. Le-am dat rubeniților și gadiților ținutul de la Aroer, care este lângă uedul Arnon, precum și jumătate din regiunea muntoasă a Ghiladului împreună cu cetățile ei.

13Ceea ce mai rămăsese din Ghilad și tot Bașanul, regatul lui Og, am dat unei jumătăți din seminția lui Manase. (Întreaga regiune a Argobului din Bașan era cunoscută ca țara refaiților.

14Iair, urmașul lui Manase, a luat în stăpânire întreaga regiune a Argobului până la hotarul cu gheșuriții și maacatiții. El a numit acele așezări după numele său, acestea chemându-se până astăzi Havot-Iair f.)

15Iar Ghiladul l-am dat lui Machir.

16Rubeniților și gadiților le-am dat ținutul de la Ghilad până la uedul Arnon, al cărui mijloc ține loc de hotar și până la uedul Iabok, care este hotarul amoniților.

17Le-am dat Araba g, care se întinde până la Iordan, din Chineret h până la Marea Arabei (Marea Sărată) i, iar spre răsărit – până la poalele muntelui Pisga.

18În vremea aceea v-am poruncit astfel: « Domnul , Dumnezeul vostru, v-a dat țara aceasta în stăpânire. Toți cei puternici să meargă înarmați înaintea fraților lor israeliți.

19Numai soțiile, copiii și vitele voastre – știu că aveți multe vite – să rămână în cetățile pe care vi le-am dat,

20până când Domnul le va da odihnă fraților voștri la fel ca și vouă și vor stăpâni țara pe care El le-a dat-o dincolo de Iordan. După aceea fiecare se va întoarce la proprietatea lui.»

21Tot atunci i-am spus lui Iosua: «Ai fost martor la tot ceea ce Domnul , Dumnezeul vostru, a făcut acestor doi regi; tot așa va face tuturor regatelor împotriva cărora vei merge.

22Deci să nu vă temeți de ei, fiindcă Însuși Domnul , Dumnezeul vostru, va lupta pentru voi.»

Moise este oprit să treacă Iordanul

23În perioada aceea m-am rugat Domnului și I-am zis:

24«Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăți robului Tău măreția și puterea mâinii Tale, căci care este dumnezeul acela, în cer sau pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere asemănătoare cu a Ta?

25Dă-mi voie, Te rog, să trec și să văd țara aceea bună care este dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul.»

26Dar Domnul s-a mâniat pe mine din cauza voastră și nu m-a ascultat. El mi-a răspuns: «Destul! Nu-Mi mai vorbi despre lucrul acesta.

27Urcă-te pe vârful Pisga și privește spre apus, spre nord, spre sud și spre răsărit. Privește-o cu ochii tăi, pentru că nu vei trece Iordanul.

28Instruiește-l pe Iosua, încurajează-l și întărește-l, fiindcă el va merge înaintea acestui popor și el îl va ajuta să stăpânească țara pe care tu o vei vedea.»

29Și astfel am rămas în valea care este aproape de Bet-Peor.

Copyright information for NTLR