a+ 10:2 Sau: Inima înțeleptului îl conduce drept, / dar inima nesăbuitului îl rătăcește
b+ 10:16 Cu sensul de imatur, copilăros; sau: servitor, în contrast cu viță nobilă din versetul următor, probabil cu referire la un rege care, pentru că nu este din spiță regală, nu este bine educat și pregătit pentru a fi rege

Ecclesiastes 10

Falsele valori

1„Așa cum muștele moarte strică și fermentează untdelemnul negustorului, tot așa puțină nebunie copleșește înțelepciunea și slava.

2Inima înțeleptului îl conduce la dreapta, dar inima nesăbuitului îl conduce la stânga. a 

3Prostul umblă fără minte pe cale și se laudă tuturor cu prostia lui.

4Dacă izbucnește mânia stăpânitorului împotriva ta, nu-ți pierde cumpătul, căci calmul te păzește de mari păcate.

5Există un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine din partea stăpânitorului:

6prostia este pusă în multe funcții înalte, pe când cei înstăriți ocupă funcții modeste.

7Am văzut sclavi călare și prinți mergând pe jos ca sclavii.

8Cel ce sapă groapa altuia, poate să cadă el în ea, iar pe cel ce dărâmă un zid, îl poate mușca un șarpe.

9Cine sfărâmă pietre, poate fi lovit de ele, și cine crapă lemne, se află în pericol din pricina lor.

10Dacă fierul toporului este tocit și lama lui neascuțită, trebuie să-ți întețești eforturile la tăiat! De aceea la câștig se ajunge prin înțelepciune!

11Când șarpele mușcă, fiindcă n-a fost vrăjit, stăpânul lui nu are nici un câștig.

12Cuvintele gurii înțeleptului sunt o desfătare, dar buzele nebunului îl vor înghiți.

13Primele cuvinte ale gurii lui sunt prostești, iar ultimele sunt nebunie curată –

14prostul spune o mulțime de vorbe. Omul nu știe ce se va întâmpla; cine îi poate spune ce va fi după el?

15Osteneala prostului îl obosește; nici măcar nu cunoaște drumul spre cetate.

16Vai de tine țară, al cărei rege este un copil b  și ai cărei prinți chefuiesc dis-de-dimineață!

17Ferice de tine, țară al cărei rege este de viță nobilă și ai cărei prinți dau ospețe la vremea potrivită, ca să se întărească, și nu să se îmbete!

18Din pricina leneviei se lasă grinda, iar, când mâinile sunt leneșe, plouă în casă.

19Ospețele se fac pentru a petrece, vinul este pentru înveselirea vieții, dar argintul răspunde la toate.

20Nu-l blestema pe rege nici chiar în mintea ta, nu-l blestema pe cel înstărit nici chiar în odaia ta de culcare, căci s-ar putea ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față spusele.“

Copyright information for NTLR