a+ 3:11 Sau: un sens al veșniciei (adică al raportării lui la timp, atât la trecut, cât și la viitor); sau, pe baza unei asemănări între termeni, ignoranța, necunoașterea, în sensul limitelor pe care le are omul în a cunoaște pe deplin gândul lui Dumnezeu
b+ 3:15 Sensul versului în ebraică este nesigur; lit.: Dumnezeu va căuta pe cel ce este urmărit; sau: Dumnezeu va aduce trecutul la judecată
c+ 3:21 Sau: cine poate cunoaște sufletul omului, care merge sus, sau sufletul animalelor, care

Ecclesiastes 3

Orice lucru își are timpul său

1„Pentru toate există o vreme, și orice lucru de sub ceruri își are timpul său:

2un timp pentru a te naște și un timp pentru a muri; un timp pentru a sădi și un timp pentru a smulge;

3un timp pentru a ucide și un timp pentru a vindeca; un timp pentru a dărâma și un timp pentru a zidi;

4un timp pentru a jeli și un timp pentru a râde; un timp pentru a boci și un timp pentru a dansa;

5un timp pentru a arunca cu pietre și un timp pentru a strânge pietre; un timp pentru a îmbrățișa și un timp pentru a fi departe de îmbrățișări;

6un timp pentru a căuta și un timp pentru a pierde; un timp pentru a păstra și un timp pentru a arunca;

7un timp pentru a rupe și un timp pentru a coase; un timp pentru a tăcea și un timp pentru a vorbi;

8un timp pentru a iubi și un timp pentru a urî; un timp pentru război și un timp pentru pace.

9Ce câștig are lucrătorul din toată osteneala lui?

10Am văzut ce preocupare pune Dumnezeu în mintea oamenilor, ca să se îndeletnicească cu ea.

11El a făcut toate lucrurile bune la timpul lor, a pus chiar și veșnicia a în inimile lor, dar omul nu poate pricepe de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.

12Înțeleg că pentru oameni nu este nimic mai bun, decât să se bucure și să facă ce este bine în viață.

13În plus, faptul că cineva poate mânca, poate bea și poate duce un trai bun de pe urma întregii lui osteneli este un dar de la Dumnezeu.

14Înțeleg că tot ceea ce face Dumnezeu durează veșnic; la aceasta nimic nu se adaugă și nimic nu se scade; Dumnezeu face astfel pentru ca oamenii să se teamă de El.

15Ceea ce este, există de mult timp, ceea ce va fi, a existat deja demult, iar Dumnezeu va aduce înapoi ceea ce a trecut. b

16Am mai văzut ceva sub soare: Pe scaunul justiției trona răutatea, iar pe scaunul dreptății trona nedreptatea.

17Atunci mi-am zis: «Dumnezeu îl va judeca atât pe cel drept, cât și pe cel nedrept, căci atunci va fi timp pentru orice lucru și pentru orice faptă.»

18Apoi mi-am zis: «În ceea ce-i privește pe oameni, Dumnezeu îi încearcă, pentru ca ei să vadă că sunt precum animalele.

19Căci soarta omului și soarta animalului sunt una și aceeași: cum moare unul, moare și celălalt. Amândoi au aceeași suflare, iar omul nu are parte de nimic în plus față de animal. Totul este deșertăciune!

20Totul merge în același loc, totul a fost făcut din țărână și totul se întoarce în țărână.

21Cine poate ști dacă sufletul omului merge sus, iar sufletul animalelor c se coboară sub pământ?

22Am înțeles deci că nu există un alt lucru bun de care să se bucure omul, în afară de osteneala lui, căci aceasta este partea lui, și cine îi poate spune omului ce va fi după el?»“

Copyright information for NTLR