a+ 9:1 Sensul propoziției în ebraică este nesigur; sau: amândouă sunt înaintea lui
b+ 9:2 Aquila, VUL, Siriacă; TM: pe cel bun și curat,
c+ 9:4 Sau: Cine oare este scutit? Pentru
d+ 9:10 Ebr.: Șeol

Ecclesiastes 9

Aceeași soartă pentru toți

1„M-am hotărât să înțeleg aceste lucruri și am priceput că cei drepți, cei înțelepți și lucrările lor se află în mâna lui Dumnezeu, chiar dacă omul nu știe dacă îl așteaptă dragoste sau ură. Totul este în viitor înaintea lui. a

2Pe toți îi așteaptă o singură soartă: pe cel drept ca și pe cel nedrept, pe cel bun ca și pe cel rău, pe cel curat b ca și pe cel necurat, pe cel ce aduce jertfe ca și pe cel ce nu aduce jertfe, pe cel bun ca și pe cel păcătos, pe cel ce face juruințe ca și pe cel ce se teme să le facă.

3Acesta este cel mai mare rău care se face sub soare, și anume că toți au aceeași soartă. Mai mult, inima oamenilor se umple de răutate, iar prostia inimii lor nu-i părăsește toată viața, deși în cele din urmă ajung tot printre cei morți,

4căci pentru c cel viu mai există speranță, după cum mai de preț este un câine viu, decât un leu mort.

5Cei vii știu măcar că vor muri, pe când cei morți nu mai știu nimic; nu mai au parte de nici o plată; până și pomenirea le este dată uitării,

6la fel cum și dragostea lor, ura lor și gelozia lor au pierit demult! Ei nu vor mai avea parte niciodată de nimic din tot ceea ce se face sub soare.

7Mănâncă-ți cu bucurie pâinea și bea-ți cu inimă veselă vinul, căci demult ți-a acceptat Dumnezeu lucrările.

8Hainele să-ți fie albe tot timpul, iar untdelemnul să nu-ți lipsească de pe cap.

9Petrece-ți viața cea trecătoare împreună cu soția pe care o iubești, atâtea zile câte ți-au fost date sub soare, toate zilele tale trecătoare, căci aceasta este partea ta în viață, aceasta-ți este partea din toată osteneala pe care o depui sub soare.

10Tot ceea ce mâna ta găsește să facă, fă cu toată puterea ta, căci lucrare, chibzuință, cunoștință și înțelepciune nu există în Locuința Morților d, acolo unde vei merge și tu de altfel.

11Apoi m-am întors și am văzut că, sub soare, nu cei sprinteni câștigă alergarea și nu cei puternici câștigă războiul; nu cei înțelepți au parte de pâine, nu cei iscusiți își însușesc bogății și nu cei cunoscători au parte de bunăvoință, ci toate țin de vreme și de împrejurări.

12Omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul morții: la fel cum sunt prinși peștii în nada înșelătoare și precum sunt prinse păsările în laț, tot așa sunt trași în capcană și fiii oamenilor, atunci când vremea nenorocirii cade peste ei pe neașteptate.

Înțelepciunea mai de preț decât nebunia

13Iată ce lucru înțelept am văzut sub soare și mi s-a părut de mare preț.

14Exista o cetate mică, cu puțini locuitori în ea; împotriva ei a venit un rege puternic; a înconjurat-o și a ridicat împotriva ei mari întărituri.

15În ea s-a aflat însă un înțelept sărac, care a scăpat cetatea prin înțelepciunea lui. Dar nimeni nu și-a mai adus aminte apoi de săracul acela.

16Prin urmare, mi-am zis: «Înțelepciunea este mai bună decât tăria, dar înțelepciunea săracului este disprețuită, iar cuvintele lui nu sunt ascultate.

17Mai bine să asculți cuvintele liniștite ale înțelepților, decât strigătele celui ce conduce printre nebuni!

18Mai bună este înțelepciunea decât armele, dar un singur păcătos distruge mult bine!»“

Copyright information for NTLR