a+ 1:1 Cele mai importante și mai timpurii mss nu conțin cuvântul Efes, ceea ce ar aduce un argument în plus la ideea că această scrisoare a fost una enciclică, intenționată pentru mai mult decât o singură audiență (vezi nota din Col. 4:16 ); trebuie remarcat că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conține nume de persoane, ceea ce ar indica faptul că apostolul nu-și cunoștea audiența în mod personal (ceea ce nu ar fi fost cazul în ce privește biserica din Efes) sau că scrisoarea a fost intenționată a fi una enciclică
b+ 1:4-5 Sau: înaintea Lui, în dragoste. 5 El
c+ 1:5 Adopția ( înfierea ) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată ia sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr-o altă familie; cel adoptat primește același statut și aceleași drepturi ca cele ale unui fiu născut în acea familie: ia numele noului părinte, devine moștenitorul lui, r ăm ânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge
d+ 1:8-9 Sau: peste noi. Cu toată înțelepciunea și priceperea, 9 El
e+ 1:11 Lit.: am fost trași la sorți, am fost făcuți moștenire; unele traduceri r ed au: am fost făcuți moștenitori
f+ 1:13 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
g+ 1:17 Sau: să vă dea Duhul înțelepciunii și al descoperirii; sau: să vă dea înțelepciune și descoperire duhovnicească

Ephesians 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt (în Efes) a și credincioșii în Cristos Isus:

2har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovnicești în Cristos

3Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Cristos!

4În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui. În dragoste,

5El b ne-a predestinat pentru înfiere c prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale,

6spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui.

7În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăția harului Său,

8pe care l-a revărsat peste noi cu toată înțelepciunea și priceperea.

9El d a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuși, după buna Lui plăcere,

10ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, și anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer și cele de pe pământ.

11În El am fost și aleși e, fiind rânduiți mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale,

12pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui.

13În El, de asemenea, ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia f mântuirii voastre. În El ați și crezut și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis,

14Care este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulțumire și rugăciune

15De aceea, de când am auzit de credința voastră în Domnul Isus și de dragostea voastră pentru toți sfinții,

16nu încetez să mulțumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele.

17Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire g în cunoașterea lui,

18luminând puterea de înțelegere a minții voastre, ca să cunoașteți care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăția slăvită a moștenirii Lui în sfinți

19și care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui,

20pe care a desfășurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morți și L-a așezat la dreapta Lui în locurile cerești,

21deasupra tuturor conducătorilor, autorităților, puterilor, domniilor și a oricărui nume dat, nu doar în acest veac, ci și în cel viitor.

22El I-a pus totul sub picioare și L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică,

23care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toți.

Copyright information for NTLR