Ephesians 2

Aduși la viață împreună cu Cristos

1Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre,

2în care trăiați odinioară, urmând căile acestei lumi și pe domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.

3Noi toți am trăit odinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorințele și gândurile firii și eram, din fire, copii ai mâniei, ca și ceilalți.

4Dar Dumnezeu, Care este bogat în îndurare, datorită dragostei Lui mari cu care ne-a iubit,

5ne-a adus la viață împreună cu Cristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre: prin har ați fost mântuiți.

6El ne-a înviat împreună cu Cristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Cristos Isus,

7pentru ca, în veacurile care vin, să-Și arate nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Sa față de noi în Cristos Isus.

8Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință; și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu;

9nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

10Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Una în Cristos

11De aceea, amintiți-vă că erați neamuri prin naștere, numiți „necircumciși“ de către cei numiți „circumciși“, – circumcizie făcută în carne de mâini omenești –,

12că, în acel timp, erați fără Cristos, separați de poporul Israel, străini de legămintele promisiunii, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume.

13Dar acum, în Cristos Isus, voi, care odată erați departe, ați fost aduși aproape, prin sângele lui Cristos.

14Căci El este pacea noastră, Cel Care din doi a făcut unul, dărâmând, prin trupul Său, zidul care-i despărțea, adică dușmănia.

15El a înlăturat Legea cu poruncile și regulile ei, pentru a crea din cei doi, în El, un om nou, făcând astfel pace,

16și i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit dușmănia.

17El a venit și v-a vestit pacea, vouă, celor care erați departe, și a adus pace celor care erau aproape,

18pentru ca, prin El, amândoi să avem acces, într-un singur Duh, la Tatăl.

19Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membri ai casei lui Dumnezeu,

20fiind zidiți pe temelia pusă de apostoli și de profeți, piatra din capul unghiului fiind Cristos Isus.

21În El, întreaga clădire, bine închegată, crește până devine un templu sfânt în Domnul.

22Și, prin El, și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni o locuință în care trăiește Dumnezeu prin Duhul Său.

Copyright information for NTLR