a+ 3:3 În NT, prin taină se înțelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său; taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credință o înțeleg; contrar religiilor misterelor, foarte răspândite în acea vreme în lumea greco-romană, care susțineau că tainele erau cunoscute numai de cei inițiați; peste tot în carte
b+ 3:15 Sau: orice familie

Ephesians 3

Pavel, predicator pentru neamuri

De aceea, eu, Pavel, întemnițat al lui Cristos Isus pentru voi, neamurile...

Ați auzit, cu siguranță, de responsabilitatea administrării harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată pentru voi,

și despre taina a  care mi-a fost făcută cunoscută prin descoperire, așa cum v-am scris pe scurt,

pentru ca, citind, să puteți pricepe care este înțelegerea pe care o am eu cu privire la taina lui Cristos.

În celelalte generații, acest lucru n-a fost făcut cunoscut omenirii așa cum le-a fost descoperit acum sfinților Lui apostoli și profeți, prin Duhul,

și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte de aceeași promisiune, în Cristos Isus, prin Evanghelie,

al cărei slujitor am devenit prin darul harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dat potrivit cu lucrarea puterii Sale.

Deși eu sunt ultimul dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta: să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Cristos

și să pun în lumină, înaintea tuturor, administrarea acestei taine, ascunse de veacuri în Dumnezeu, Care a creat toate lucrurile,

10 pentru ca domniile și autoritățile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,

11 după planul veșnic pe care l-a realizat în Cristos Isus, Domnul nostru.

12 În El și prin credința în El avem libertatea și încrederea să ne apropiem de Dumnezeu.

13 Vă rog, nu fiți descurajați din cauza suferințelor mele pentru voi: acestea sunt gloria voastră.

Rugăciune pentru credincioși

14 De aceea îmi plec genunchii înaintea Tatălui,

15 din Care își primește numele întreaga familie b , din cer și de pe pământ,

16 și mă rog ca, potrivit cu bogățiile Sale slăvite, să fiți întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul lăuntric,

17 astfel încât Cristos să locuiască, prin credință, în inimile voastre, pentru ca, fiind înrădăcinați și statorniciți în dragoste,

18 să puteți înțelege, împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Cristos,

19 să cunoașteți dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoaștere, ca astfel să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu.

20 A Lui, Care poate să facă mult mai mult decât cerem sau gândim, potrivit cu puterea care lucrează în noi,

21 a Lui să fie slava în Biserică și în Cristos Isus, în toate generațiile, în vecii vecilor! Amin.

Copyright information for NTLR