a+ 3:3 În NT, prin taină se înțelege ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de Dumnezeu poporului Său; taina este descoperită tuturor, însă numai cei ce au credință o înțeleg; contrar religiilor misterelor, foarte răspândite în acea vreme în lumea greco-romană, care susțineau că tainele erau cunoscute numai de cei inițiați; peste tot în carte
b+ 3:15 Sau: orice familie

Ephesians 3

Pavel, predicator pentru neamuri

1De aceea, eu, Pavel, întemnițat al lui Cristos Isus pentru voi, neamurile...

2Ați auzit, cu siguranță, de responsabilitatea administrării harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată pentru voi,

3și despre taina a care mi-a fost făcută cunoscută prin descoperire, așa cum v-am scris pe scurt,

4pentru ca, citind, să puteți pricepe care este înțelegerea pe care o am eu cu privire la taina lui Cristos.

5În celelalte generații, acest lucru n-a fost făcut cunoscut omenirii așa cum le-a fost descoperit acum sfinților Lui apostoli și profeți, prin Duhul,

6și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte de aceeași promisiune, în Cristos Isus, prin Evanghelie,

7al cărei slujitor am devenit prin darul harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dat potrivit cu lucrarea puterii Sale.

8Deși eu sunt ultimul dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta: să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Cristos

9și să pun în lumină, înaintea tuturor, administrarea acestei taine, ascunse de veacuri în Dumnezeu, Care a creat toate lucrurile,

10pentru ca domniile și autoritățile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,

11după planul veșnic pe care l-a realizat în Cristos Isus, Domnul nostru.

12În El și prin credința în El avem libertatea și încrederea să ne apropiem de Dumnezeu.

13Vă rog, nu fiți descurajați din cauza suferințelor mele pentru voi: acestea sunt gloria voastră.

Rugăciune pentru credincioși

14De aceea îmi plec genunchii înaintea Tatălui,

15din Care își primește numele întreaga familie b, din cer și de pe pământ,

16și mă rog ca, potrivit cu bogățiile Sale slăvite, să fiți întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul lăuntric,

17astfel încât Cristos să locuiască, prin credință, în inimile voastre, pentru ca, fiind înrădăcinați și statorniciți în dragoste,

18să puteți înțelege, împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Cristos,

19să cunoașteți dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoaștere, ca astfel să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu.

20A Lui, Care poate să facă mult mai mult decât cerem sau gândim, potrivit cu puterea care lucrează în noi,

21a Lui să fie slava în Biserică și în Cristos Isus, în toate generațiile, în vecii vecilor! Amin.

Copyright information for NTLR