a+ 6:3 Vezi Deut. 5:16
b+ 6:24 Unele mss timpurii nu conțin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârșitul fiecărei cărți, deoarece foarte multe mss grecești încheie toate cărțile, mai puțin Faptele Apostolilor, Iacov și 3 Ioan, cu acest cuvânt

Ephesians 6

Copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că așa este drept!

„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta!“ este prima poruncă însoțită de o promisiune, și anume:

„pentru ca să-ți meargă bine și să trăiești mult timp în țară!“ a 

Părinților, nu vă provocați copiii la mânie, ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului!

Sclavilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cutremur, cu o inimă sinceră, așa cum ascultați de Cristos,

nu doar când sunteți văzuți de ei, ca niște oameni care caută să placă altora, ci ca niște slujitori ai lui Cristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu.

Slujiți cu râvnă, ca și cum ați sluji Domnului, nu unor oameni,

știind că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi la fel de la Domnul, fie că este sclav, fie că este om liber.

Stăpânilor, faceți-le și voi la fel! Nu amenințați, știind că Domnul lor și al vostru este în ceruri și înaintea Lui nu este părtinire!

Armura lui Dumnezeu

10 În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.

11 Îmbrăcați toată armura pe care v-o dă Dumnezeu, ca să puteți rezista uneltirilor diavolului.

12 Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităților și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești.

13 De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți rezista în ziua cea rea și, după ce ați făcut totul, să rămâneți în picioare.

14 Așadar, țineți-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății

15 și încălțați cu râvna Evangheliei păcii.

16 Pe lângă acestea, luați scutul credinței cu care veți stinge toate săgețile aprinse ale celui rău.

17 Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

18 Rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții.

19 Rugați-vă, de asemenea, și pentru mine, pentru ca, atunci când vorbesc, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei,

20 al cărei ambasador în lanțuri sunt! Rugați-vă s-o pot vesti cu îndrăzneală, așa cum trebuie.

Salutări finale

21 Ca să știți și voi cum sunt și ce fac, Tihicus vă va spune totul; el este un frate preaiubit și un slujitor credincios în Domnul.

22 L-am trimis la voi ca să cunoașteți împrejurările în care ne aflăm și ca să vă încurajeze inimile.

23 Pace, fraților, dragoste și credință de la Dumnezeu și de la Domnul Isus Cristos!

24 Harul să fie cu toți cei care-L iubesc cu o dragoste nemuritoare pe Domnul nostru Isus Cristos! (Amin.) b 

Copyright information for NTLR