Esther 10

Epilog

1Împăratul Ahașveroș a rânduit un tribut asupra țării și asupra ostroavelor mării.

2Toate faptele privitoare la puterea și isprăvile lui, precum și amănunte despre măreția lui Mardoheu, cel promovat de împărat, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor împăraților Mediei și Persiei“?

3Iudeul Mardoheu era al doilea în rang după împăratul Ahașveroș și era renumit printre iudei, fiind prețuit de mulțimea fraților săi, pentru că a căutat binele poporului său și a vorbit pentru pacea întregului său neam.

Copyright information for NTLR