a+ 2:6 Variantă a lui Iehoiachin
b+ 2:6 Nebucadnețar ( Nabucodonosor, cf. LXX, VUL) ( 604-561 î.Cr. )
c+ 2:16 Luna a zecea în calendarul babilonian, ce corespunde lunilor decembrie-ianuarie
d+ 2:21 TM: Bigtan o variantă a lui Bigtana
e+ 2:23 Sau: trași în țeapă, modalitate frecventă de execuție la perși; peste tot în carte

Esther 2

Împrejurările alegerii unei evreice ca noua împărăteasă

1După toate acestea, când mânia împăratului Ahașveroș s-a potolit, el și-a amintit de Vaști, de ceea ce făcuse ea și de ceea ce se decretase împotriva ei.

2Slujitorii apropiați împăratului i-au sugerat atunci: „Să se caute pentru împărat fecioare frumoase la înfățișare.

3Împăratul să numească responsabili în fiecare din provinciile împărăției ca să adune toate fecioarele frumoase la înfățișare în citadela Susei, în harem, sub supravegherea lui Hegai, eunucul împăratului care supraveghează femeile și le asigură lucrurile pentru înfrumusețare.

4Tânăra care va plăcea împăratului, să împărățească în locul lui Vaști!“ Sfatul acesta i-a plăcut împăratului și el a făcut întocmai.

5În citadela Susei trăia un evreu pe nume Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Șimei, fiul lui Chiș, un bărbat din Beniamin,

6care fusese luat în captivitate din Ierusalim, printre exilații duși împreună cu Ieconia a  , regele lui Iuda, de către Nebucadnețar b  , împăratul Babilonului.

7El îngrijea de Hadasa, adică Estera, fiica unchiului său, căci ea nu avea nici tată, nici mamă. Tânăra era frumoasă la chip și plăcută la înfățișare. După moartea tatălui și a mamei acesteia, Mardoheu o înfiase.

8Când s-a auzit de porunca împăratului și de decretul său, au fost strânse un mare număr de fete în citadela Susei, sub supravegherea lui Hegai. Estera a fost luată și ea la palatul împăratului și încredințată lui Hegai, supraveghetorul femeilor.

9Tânăra i-a plăcut lui Hegai și a găsit bunăvoință înaintea lui, astfel că acesta s-a grăbit să-i aducă lucrurile pentru înfrumusețare și partea ei de hrană. Apoi i-a dat șapte slujnice, alese din palatul împăratului, și a dus-o împreună cu slujnicele în cea mai bună încăpere a haremului.

10Estera nu și-a dezvăluit nici poporul și nici originea, căci Mardoheu îi poruncise să nu le dezvăluie.

11În fiecare zi Mardoheu se plimba prin fața gardului haremului, ca să afle cum îi mergea Esterei și ce se întâmplase cu ea.

12Fiecărei tinere îi venea rândul să intre la împăratul Ahașveroș, după ce timp de douăsprezece luni împlinea legea cu privire la femei, căci atât durau zilele de înfrumusețare: timp de șase luni – ungeri cu ulei de smirnă, și timp de încă șase luni – ungeri cu balsam și alte lucruri femeiești pentru înfrumusețare.

13Când o tânără intra la împărat, i se dădea voie să aducă cu ea în palatul împăratului ce dorea din harem.

14Seara intra la împărat, iar dimineața se întorcea în al doilea harem, cel de care răspundea Șaașgaz, eunucul împăratului responsabil cu paza țiitoarelor, și nu se mai întorcea la împărat, decât dacă împăratul o plăcuse și era chemată pe nume.

15Când a venit rândul Esterei, fiica lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, cel care o înfiase, deci când i-a venit rândul să intre la împărat, ea nu a căutat să ia ceva din harem, în afară de ceea ce o sfătuise Hegai, eunucul împăratului responsabil cu paza haremului. Ea fusese bine văzută de toți supraveghetorii ei.

16Estera a fost luată la împăratul Ahașveroș, în palat, în luna a zecea, adică în luna Tebet c  , în al șaptelea an al domniei sale.

17Împăratul a iubit-o pe Estera mai mult decât pe oricare dintre femeile care i-au fost aduse înainte, i-a arătat mai multă bunăvoință decât oricăreia dintre fecioare, i-a pus coroana împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul lui Vaști.

18Împăratul a dat apoi un ospăț mare tuturor demnitarilor și slujitorilor săi, un ospăț în cinstea Esterei. A vestit zi de sărbătoare în provincii și a dat daruri cu mână largă, demnă de un împărat.

Complotul descoperit de Mardoheu

19Când fecioarele au fost strânse laolaltă pentru a doua oară, Mardoheu stătea la poarta împăratului.

20După porunca lui Mardoheu, Estera nu-și dezvăluise nici originea, nici poporul. Estera a făcut întocmai cum îi spusese Mardoheu, ca pe vremea când o educa el.

21În zilele acelea, în timp ce Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigtana d  și Tereș, doi dintre eunucii împăratului, păzitori ai porții, s­au răzvrătit și au încercat să ridice mâna împotriva împăratului Ahașveroș.

22Mardoheu a aflat și el de această uneltire și a înștiințat-o pe împărăteasa Estera. Estera i-a spus împăratului despreuneltire, în numele lui Mardoheu.

23S-a cercetat despre uneltire și s-a descoperit cătotul era adevărat. Cei doi au fost spânzurați e  , iar întâmplarea s-a înscris în Cartea cronicilor, de față cu împăratul.

Copyright information for NTLR