Esther 4

Jalea și răspunsul evreilor

1Când Mardoheu a auzit tot ce s-a întâmplat, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat în sac și cenușă, a ieșit în mijlocul cetății și s-a jeluit cu strigăte mari și amare.

2S-a dus până în fața porții împăratului, deși nimeni nu avea voie să vină la poarta împăratului îmbrăcat în haine de sac.

3În fiecare provincie, în fiecare loc unde ajungea decretul cu hotărârea împăratului, era jale mare printre iudei; era post, plânset și bocet și mulți se culcau în sac și cenușă.

4Când slujnicele și eunucii au venit la Estera și au înștiințat-o despre ce se întâmplă, împărăteasa s-a tulburat foarte tare. Ea i-a trimis haine lui Mardoheu ca să se îmbrace și să-și dea astfel jos sacul de pe el, dar acesta nu a acceptat.

5Estera l-a chemat pe Hatac, unul dintre eunucii împăratului care se aflau în slujba ei, și i-a poruncit să afle de la Mardoheu ce înseamnă aceasta și care este motivul.

6Hatac s-a dus la Mardoheu în piațeta cetății, care se afla în fața porții împăratului.

7Mardoheu i-a vorbit despre tot ce i s-a întâmplat și i-a spus suma exactă de argint pe care a promis Haman s-o plătească vistieriei împăratului, în schimbul stârpirii iudeilor.

8I-a mai dat și o copie a decretului scris, așa cum fusese vestit în Susa în vederea nimicirii iudeilor, ca să i-l arate Esterei, s-o înștiințeze și să-i poruncească să meargă la împărat, să-i implore mila și să stăruiască pe lângă el pentru poporul ei.

9Hatac a venit și i-a spus Esterei toate cuvintele lui Mardoheu.

10Estera i-a zis lui Hatac să-i poruncească lui Mardoheu astfel:

11„Toți slujitorii împăratului și fiecare popor din provinciile împăratului știu că orice bărbat sau orice femeie care intră la împărat, în curtea interioară, fără să fie chemat, este dat morții prin lege. Doar dacă împăratul îi întinde sceptrul de aur, scapă cu viață. Nici eu nu am mai fost chemată să merg la împărat de treizeci de zile!“

12Când l-au înștiințat pe Mardoheu despre mesajul Esterei,

13Mardoheu i-a trimis înapoi Esterei următorul răspuns: „Să nu-ți imaginezi că, fiind în palat, vei scăpa totuși cu viață, singura dintre toți iudeii!

14Dacă vei tăcea acum, mângâierea și izbăvirea iudeilor va veni din altă parte, iar tu și familia tatălui tău veți pieri. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns să ai statut împărătesc?“

15Estera i-a răspuns lui Mardoheu astfel:

16„Du-te, strânge-i pe toți iudeii care se găsesc în Susa și postiți pentru mine! Nu mâncați și nu beți nimic, timp de trei zile, nici ziua, nici noaptea! Și eu voi posti alături de slujnicele mele, iar apoi voi merge la împărat, deși este împotriva legii, și, dacă va fi să pier, voi pieri!“

17Mardoheu a plecat și a făcut așa cum îi poruncise Estera.

Copyright information for NTLR