Esther 6

Reabilitarea providențială a lui Mardoheu

1În acea noapte împăratul nu a putut să doarmă. A cerut să-i fie adusă „Cartea cronicilor“, adică analele, și i s-a citit împăratului din ea.

2S-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtana și Tereș, doi dintre eunucii împăratului, responsabili cu paza porții, care încercaseră să ridice mâna împotriva împăratului Ahașveroș.

3Împăratul a întrebat: – Ce onoare și ce răsplată i s-au dat lui Mardoheu pentru această faptă? – Nu i s-a dat nimic, i-au răspuns împăratului cei care îl slujeau.

4– Cine este în curte? a mai întrebat împăratul. Haman tocmai intrase în curtea exterioară a palatului împăratului, cu gând să-i ceară împăratului să-l spânzure pe Mardoheu pe spânzurătoarea pe care i-o pregătise.

5Slujitorii împăratului i-au răspuns: – Haman este în curte! – Să intre! a spus împăratul.

6De îndată ce Haman a intrat, împăratul l-a și întrebat: – Ce trebuie făcut pentru omul pe care împăratul dorește să-l onoreze? Haman și-a zis atunci în gând: „Pe cine altul ar dori împăratul să-l onoreze mai mult, dacă nu pe mine?“

7Haman i-a răspuns împăratului: – Omului pe care împăratul dorește să-l onoreze

8trebuie să i se aducă mantia imperială cu care se îmbracă împăratul, calul pe care călărește împăratul și să i se pună pe cap coroana împărătească.

9Calul și haina să fie date celui mai nobil dintre demnitarii împăratului, iar el să-l îmbrace pe omul pe care împăratul dorește să-l onoreze, să-l plimbe călare pe cal prin piațeta cetății și să strige înaintea lui: „Așa se cuvine să se facă omului pe care împăratul dorește să-l onoreze!“

10Împăratul i-a zis apoi lui Haman: – Grăbește-te de ia mantia și calul, așa cum ai spus, și fă-i întocmai lui Mardoheu, iudeul care stă la poarta împăratului. Să nu lași nimic nefăcut din ce ai zis!

11Haman a luat mantia și calul, l-a îmbrăcat pe Mardoheu și l-a plimbat călare pe cal prin piațeta cetății, strigând înaintea lui: „Așa se cuvine să se facă omului pe care împăratul dorește să-l onoreze!“

12După aceea, Mardoheu s-a întors la poarta împăratului, iar Haman s-a grăbit să plece acasă, mâhnit și cu capul acoperit.

13Haman a povestit soției sale, Zereș, și tuturor prietenilor săi tot ce i s-a întâmplat. Atunci prietenii lui înțelepți și soția sa Zereș i-au zis: „Dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic, ci cu siguranță vei cădea înaintea lui!“

14În timp ce vorbeau cu el, au sosit eunucii împăratului și s-au grăbit să-l trimită pe Haman la ospățul pregătit de Estera.

Copyright information for NTLR