a+ 8:9 Luna a treia în calendarul babilonian ce corespunde lunilor mai-iunie
b+ 8:9 Regiunea Nilului Superior; Etiopia și teritoriile învecinate

Esther 8

Remedierea crizei

În acea zi împăratul Ahașveroș i-a dat împărătesei Estera proprietatea lui Haman, dușmanul iudeilor, iar Mardoheu a ajuns înaintea împăratului, căci Estera îi spusese că erau rude.

Împăratul și-a scos de pe deget inelul cu sigiliul imperial, pe care-l luase înapoi de la Haman, și i l-a dat lui Mardoheu. Iar Estera l-a pus pe Mardoheu stăpân peste proprietatea lui Haman.

Apoi Estera s-a dus din nou înaintea împăratului și i-a vorbit. A căzut la picioarele lui, a plâns și a implorat mila lui, pentru a opri răul adus de agaghitul Haman și planul acestuia cu privire la iudei.

Împăratul i-a întins Esterei sceptrul de aur. Estera s-a ridicat și a stat înaintea împăratului.

Ea a zis atunci: – Dacă împăratul găsește că este bine și dacă am găsit bunăvoință înaintea lui, dacă sfatul acesta i se pare potrivit împăratului, iar eu sunt plăcută înaintea lui, să fie scris să se anuleze scrisorile gândite de Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, pe care le-a scris ca să-i stârpească pe iudeii din toate provinciile împăratului.

Cum aș putea să văd eu nenorocirea care va veni peste poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu?

Împăratul Ahașveroș i-a zis atunci împărătesei Estera și iudeului Mardoheu: – Iată, i-am dat Esterei proprietatea lui Haman, iar el a fost spânzurat pe spânzurătoare, deoarece ridicase mâna împotriva iudeilor.

Scrieți-le acum iudeilor după placul vostru, în numele împăratului, și pecetluiți cu inelul împăratului, căci o scrisoare care a fost scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi anulată.

Scribii împăratului au fost chemați atunci, în luna a treia, adică în luna Sivan a , în a douăzeci și treia zi, și s-a scris fiecare poruncă a lui Mardoheu atât pentru iudei, cât și pentru satrapi, pentru guvernatori și pentru conducătorii celor o sută douăzeci și șapte de provincii care seîntindeau din India până în Cuș b . S-a scris fiecărei provincii în scrierea ei și fiecărui popor în limba lui, iar iudeilor – în scrierea și limba lor.

10 El a scris în numele împăratului Ahașveroș, a pecetluit cu inelul împăratului și a trimis scrisorile prin curieri călare, călărind armăsari crescuți în herghelia imperială.

11 Potrivit acestui decret, împăratul dădea iudeilor din fiecare cetate dreptul de a se aduna și de a-și apăra viețile, de a nimici, de a ucide și de a stârpi orice oștire, popor sau provincie care s-ar ridica împotriva lor, a copiilor și a femeilor lor, ca să le prade averile.

12 Lucrul acesta trebuia să aibă loc în toate provinciile împăratului Ahașveroș, într-o singură zi, și anume în ziua a treisprezecea a lunii a douăsprezecea, adică a lunii Adar.

13 O copie a scrisorii era dată ca lege în fiecare provincie, făcându-se cunoscut tuturor popoarelor că iudeii sunt gata ca în acea zi să se răzbune împotriva dușmanilor lor.

14 Curierii, călare pe armăsarii împăratului, au plecat în mare grabă, după porunca împăratului. Decretul a fost dat și în citadela Susei.

15 Mardoheu a ieșit din prezența împăratului, purtând o mantie imperială alb-albăstruie, o coroană mare de aur și o robă de in subțire și de purpură. Cei din cetatea Susa strigau de bucurie.

16 Pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și onoare.

17 În fiecare provincie și în fiecare cetate, oriunde ajungea decretul împăratului, era bucurie și veselie printre iudei, erau ospețe și zile de sărbătoare. Și mulți oameni din popoarele țării s-au făcut iudei, căci îi apucase groaza de iudei.

Copyright information for NTLR