a+ 15:4 Vezi nota de la 10:19; și în v. 22
b+ 15:13 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri ( îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică ). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într-un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului; peste tot în carte
c+ 15:13 Se poate referi fie la Sinai, fie la Șilo ( Ier. 7:12 ), dar cel mai probabil la Sion sau la țara promisă în general (vezi v. 17 )
d+ 15:16 Sau: l-ai creat, agonisit, cumpărat.
e+ 15:19 Sau: conducătorii carelor
f+ 15:23 Mara înseamnă Amar

Exodus 15

Cântarea de laudă a lui Moise și a lui Miriam

1Atunci Moise și israeliții au cântat această cântare Domnului : „Voi cânta Domnului , căci Și-a arătat slava; i-a năpustit în mare pe cal și pe călăreț.

2Domnul este tăria mea și cântarea mea, El a devenit mântuirea mea; Acesta este Dumnezeul meu și Îl voi lăuda, este Dumnezeul tatălui meu și Îl voi înălța.

3Domnul este un războinic; Numele Lui este Domnul.

4El a aruncat în mare carele lui Faraon și oștirea lui; căpeteniile lui alese s-au înecat în Marea Roșie a.

5Ape adânci i-au acoperit; s-au prăbușit în adânc ca o piatră.

6Dreapta Ta, Doamne , este măreață în putere, dreapta Ta, Doamne , i-a zdrobit pe dușmani.

7Cu măreția majestății Tale Ți-ai doborât vrăjmașii, Ți-ai dezlănțuit mânia care i-a mistuit ca pe o miriște.

8La suflarea nărilor Tale apele s-au adunat, puhoaiele de ape s-au ridicat ca un zid, adâncurile s-au închegat în inima mării.

9Vrăjmașul își zicea: «Îi voi urmări, îi voi ajunge din urmă. Voi împărți prada; îmi voi împlini dorința cu privire la ei. Îmi voi scoate sabia și mâna mea va pune stăpânire pe ei.»

10Însă când Tu ai suflat cu suflarea Ta, marea i-a acoperit; s-au afundat ca plumbul în apele mărețe.

11Care dintre zei este ca Tine, Doamne? Cine este ca Tine, glorios în sfințenie, temut în splendoare și înfăptuitor de minuni?

12Ți-ai întins mâna dreaptă și pământul i-a înghițit.

13Prin îndurarea b Ta Ți-ai condus poporul pe care l-ai răscumpărat; prin puterea Ta l-ai călăuzit spre Locuința Ta cea sfântă c.

14Popoarele vor începe să tremure când vor auzi; îi va cuprinde groaza pe locuitorii Filistiei.

15Căpeteniile Edomului se vor teme; un tremur îi va cuprinde pe conducătorii Moabului. Toți locuitorii Canaanului se vor topi de spaimă;

16teroarea și groaza vor cădea peste ei; din pricina măreției brațului Tău, vor amuți ca o piatră, până va trece poporul Tău, Doamne , până va trece poporul pe care l-ai câștigat d.

17Tu îl vei aduce și-l vei sădi pe muntele moștenirii Tale, în locul pe care Tu, Doamne , Ți l-ai pregătit ca locuință, lăcașul pe care mâinile Tale, Stăpâne, l-au întemeiat.

18Domnul va domni în veci de veci!“

19Când caii, carele și călăreții e lui Faraon au intrat în mare, Domnul a adus înapoi apele mării peste ei; israeliții însă au mers prin mare ca pe pământ uscat.

20Apoi Miriam, profetesa, sora lui Aaron, a luat o tamburină în mână și toate femeile au ieșit după ea având tamburine în mâini și dansând.

21Miriam le cânta: „Cântați Domnului , căci Și-a arătat slava; i-a năpustit în mare pe cal și pe călăreț.“

Apele de la Mara și Elim

22După aceea, Moise l-a luat pe Israel de lângă Marea Roșie și au intrat împreună în pustia Șur. Au mers trei zile prin pustie, fără să găsească apă.

23Au ajuns într-un loc unde, deși era apă, n-au putut să o bea pentru că era amară, motiv pentru care au numit locul acela Mara f.

24Poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând: „Ce vom bea?“

25El a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat o bucată de lemn; Moise a aruncat lemnul în apă și apa s-a făcut dulce. Acolo le-a dat Domnul legi și porunci și i-a pus la încercare.

26El le-a zis: „Dacă veți asculta cu atenție glasul Domnului , Dumnezeul vostru, dacă veți face ce este drept înaintea Lui, dacă veți lua aminte la poruncile Lui și veți păzi toate legile Lui, nu voi aduce peste voi nici una din bolile pe care le-am adus peste egipteni. Căci Eu sunt Domnul Care vă vindecă.“

27În cele din urmă au ajuns la Elim, unde se găseau douăsprezece izvoare și șaptezeci de palmieri; ei și-au așezat tabăra lângă apă.

Copyright information for NTLR