a+ 17:1 Vezi Num. 33:12-14
b+ 17:7 „Masa și Meriba “ înseamnă „Testare și Ceartă “
c+ 17:15 Ebr.: YHWH Nissi
d+ 17:16 Cu referire la mâinile lui Moise, ce au fost ridicate în timpul luptei (17:11). Sensul în ebraică al propoziției este nesigur. Unele traduceri redau: Pentru că o mână s-a ridicat împotriva tronului Domnului , referindu-se astfel la Amalek

Exodus 17

Apa din stâncă și victoria împotriva lui Amalek

1Întreaga adunare a israeliților a plecat din pustia Sin, călătorind din loc în loc a  , după cum le-a poruncit Domnul. Ei și-au așezat tabăra la Refidim; acolo nu era apă de băut pentru popor.

2Poporul s-a certat cu Moise și i-a zis: – Dă-ne apă să bem! Moise le-a răspuns: – De ce vă certați cu mine? De ce Îl ispitiți pe Domnul?

3Poporul stătea acolo însetat și cârtea împotriva lui Moise, zicându-i: – De ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim aici de sete cu tot cu copii și cu vite?

4Moise a strigat către Domnul , zicându-I: – Ce să fac cu acest popor? Sunt gata să mă omoare cu pietre!

5Domnul i-a răspuns lui Moise: – Du-te înaintea poporului și ia cu tine pe câțiva din sfatul bătrânilor lui Israel; ia în mână toiagul cu care ai lovit Nilul și du-te.

6Eu voi sta acolo, înaintea ta, la stâncă, în Horeb. Lovește stânca și din ea va ieși apă; astfel, poporul va putea să bea. Moise a făcut întocmai înaintea sfatului bătrânilor lui Israel.

7El a numit locul acela „Masa și Meriba“ b  , pentru că acolo israeliții s-au certat și L­au testat pe Domnul , zicând: „Este oare Domnul cu noi sau nu?“

8După aceea a venit Amalek și s-a luptat cu Israel la Refidim.

9Moise i-a zis lui Iosua: „Alege câțiva oameni dintre noi și du-te să te lupți cu Amalek. Mâine voi sta pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.“

10Iosua a făcut precum i-a zis Moise și s-a luptat cu Amalek, în timp ce Moise, Aaron și Hur s-au urcat pe vârful dealului.

11Când Moise își ținea mâinile sus, Israel era mai tare; când el își lăsa mâinile jos, era mai tare Amalek.

12La un moment dat mâinile lui Moise au obosit; atunci Aaron și Hur au luat o piatră, l­au așezat pe ea, după care au început să-i sprijine mâinile, unul de-o parte, iar altul de cealaltă parte. Mâinile lui au rămas întinse până la apusul soarelui.

13Și Iosua l-a biruit cu ajutorul sabiei pe Amalek și pe poporul acestuia.

14Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Scrie lucrul acesta într-un sul ca o aducere-aminte și citește-l în auzul lui Iosua: «Voi șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri.»“

15Moise a zidit un altar și l-a numit „ Domnul este steagul meu“ c  ,

16zicând: „Pentru că o mână s-a ridicat spre tronul Domnului , d  Domnul va purta război împotriva lui Amalek din generație în generație.“

Copyright information for NTLR