a+ 18:3 Vezi nota de la 2:22
b+ 18:4 Eliezer înseamnă Dumnezeul meu este ajutorul
c+ 18:11 Sensul versetului în ebraică este nesigur
d+ 18:12 Nu în sensul de a oficia jertfa, ci de a oferi obiectul care urma să fie jertfit; vezi 25:2 și Lev. 12:8

Exodus 18

Vizita lui Ietro și organizarea juridică a poporului

1Ietro, preotul din Midian, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și pentru poporul Său, Israel; a aflat cum l-a scos Domnul pe Israel din Egipt.

2Ietro a adus-o înapoi pe Sefora, soția lui Moise, care fusese trimisă acasă.

3I-a adus și pe cei doi fii ai Seforei. Unul se numea Gherșom a(căci Moise zisese: „Locuiesc ca străin într-o țară străină“),

4iar celălalt se numea Eliezer b(căci Moise zisese: „Dumnezeul tatălui meu a fost ajutorul meu și m-a scăpat de sabia lui Faraon“).

5Ietro, socrul lui Moise, a venit în pustia unde așezase Moise tabăra, lângă muntele lui Dumnezeu, aducându-i cu el pe fiii lui Moise și pe soția acestuia.

6Ietro i-a trimis vorbă lui Moise, zicându-i: „Eu, socrul tău, Ietro, vin la tine cu soția și cu fiii ei.“

7Moise a ieșit să-l întâlnească pe socrul său; s-a plecat înaintea lui și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe celălalt de sănătate și împreună au intrat în cort.

8Apoi Moise i-a istorisit socrului său tot ceea ce le-a făcut Domnul lui Faraon și egiptenilor de dragul lui Israel, toate greutățile care veniseră peste ei pe drum și cum i-a eliberat Domnul.

9Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care Domnul îl făcuse lui Israel, scăpându-l din mâna egiptenilor.

10Ietro a zis: „Binecuvântat să fie Domnul Care v-a scăpat din mâna egiptenilor și a lui Faraon.

11Acum știu că Domnul este mai mare decât toți zeii, căci în fiecare lucru în care ei s-au purtat cu trufie față de Israel, El a fost mai presus de ei.“ c

12Ietro, socrul lui Moise, a adus d o ardere de tot și jertfe lui Dumnezeu. Aaron a venit împreună cu toți cei din sfatul bătrânilor lui Israel, ca să ia masa împreună cu socrul lui Moise, înaintea lui Dumnezeu.

13În ziua următoare, Moise s-a așezat ca să judece poporul și poporul a stat în jurul lui de dimineața până seara.

14Când socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor, l-a întrebat: – Ce faci tu acolo pentru popor? De ce stai singur și tot poporul stă în jurul tău de dimineața până seara?

15Moise i-a răspuns socrului său: – Pentru că poporul vine la mine să ceară sfatul lui Dumnezeu.

16Când au vreo problemă, vin la mine ca să-i judec, iar eu le fac cunoscute poruncile și legile lui Dumnezeu.

17Socrul lui Moise i-a zis: – Ceea ce faci tu nu este bine.

18Te istovești singur și istovești și poporul care este cu tine. Sarcina este prea grea pentru tine, ca să o poți purta singur.

19Ascultă-mă: îți voi da un sfat și Dumnezeu va fi cu tine! Stai înaintea lui Dumnezeu pentru popor și adu problemele înaintea Sa;

20învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să meargă și lucrurile pe care trebuie să le facă.

21Caută oameni destoinici în popor, oameni care se tem de Dumnezeu, care sunt vrednici de încredere și urăsc câștigul necinstit. Pune-i pe acești oameni conducători peste o mie, peste o sută, peste cincizeci și peste zece oameni.

22Ei să slujească ca judecători ai poporului în orice vreme; să aducă înaintea ta orice caz greu, însă cazurile ușoare să le judece ei înșiși. În felul acesta va fi mai ușor pentru tine și ei vor duce povara împreună cu tine.

23Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față sarcinilor și tot poporul va merge la locul lui în pace.

24Moise a ascultat de socrul său și a făcut tot ceea ceacesta i-a zis.

25A ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus conducători peste popor: conducători peste o mie, peste o sută, peste cincizeci și peste zece oameni.

26Ei judecau poporul tot timpul; cazurile grele i le aduceau lui Moise, iar cele ușoare le judecau ei înșiși.

27Apoi Moise și-a lăsat socrul să plece în țara lui.

Copyright information for NTLR