a+ 19:5 Sau: proprietatea Mea prețioasă
b+ 19:5, 6 Sau: Deși tot pământul este al Meu, voi
c+ 19:6 TM; LXX : o preoți e împărătească
d+ 19:18 Cele mai multe mss ebraice; câteva mss ebraice și LXX: întreg poporul
e+ 19:19 Termenul ebraic poate desemna fie tunetul ca răspuns, fie o voce articulată
f+ 19:22 Lit.: căci doar așa Domnul nu va izbucni împotriva lor.
g+ 19:24 Lit.: ca să nu izbucnească împotriva lor.

Exodus 19

Israel în pustia Sinai

1Chiar în ziua în care se împlineau trei luni de la ieșirea israeliților din țara Egiptului, ei au ajuns în pustia Sinai.

2După ce părăsiseră Refidimul, au intrat în pustia Sinai și și-au așezat tabăra în pustie, înaintea muntelui.

3Acolo Moise s-a suit la Dumnezeu. Domnul l-a chemat de pe munte și i-a zis: „Așa să vorbești casei lui Iacov; iată ce să le spui israeliților:

4«Ați văzut ce le-am făcut egiptenilor, cum v-am purtat pe aripi de vultur și v-am adus la Mine.

5De aceea, acum, dacă veți asculta de glasul Meu și veți păzi legământul Meu, veți fi comoara Mea a dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu.

6Voi b Îmi veți fi o împărăție de preoți c și un neam sfânt.» Acestea sunt cuvintele pe care să le spui israeliților.“

7Moise s-a întors, a convocat sfatul bătrânilor și le-a zis toate cuvintele pe care Domnul i le-a poruncit.

8Și tot poporul i-a răspuns într-un singur glas: „Vom face tot ce a zis Domnul. “ Moise I-a spus Domnului răspunsul poporului.

Sfințirea poporului

9Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca poporul să audă când îți vorbesc și să aibă întotdeauna încredere în tine.“ Tot atunci, când Moise I-a spus Domnului răspunsul poporului,

10Domnul i-a mai zis: „Du-te la popor și sfințește-l azi și mâine. Să-și spele hainele

11și să se pregătească pentru a treia zi, pentru că atunci Domnul Se va coborî pe muntele Sinai în fața întregului popor.

12Să pui de jur împrejur limite pentru popor și să-i zici: «Aveți grijă să nu vă urcați pe munte, nici să nu-i atingeți poalele, pentru că, oricine se va atinge de munte, va fi pedepsit cu moartea.»

13Nici măcar o mână să nu-l atingă; dacă-l va atinge cineva, să fie omorât cu pietre sau străpuns cu săgeți; indiferent ce va fi, om sau animal, să nu trăiască! Când trâmbița va suna, poporul să se apropie de munte.“

14Moise s-a coborât de pe munte la popor. A sfințit poporul și acesta și-a spălat hainele.

15Moise le-a zis celor din popor: „Fiecare din voi să fie pregătit pentru a treia zi; până atunci nimeni să nu se apropie de soția lui!“

16În dimineața celei de-a treia zi au fost tunete și fulgere; un nor gros acoperea muntele și un sunet de trâmbiță se auzea foarte puternic. Tot poporul din tabără tremura.

17Moise a scos poporul din tabără ca să-L întâlnească pe Dumnezeu. Oamenii au stat la poalele muntelui.

18Muntele Sinai era acoperit cu fum, pentru că Domnul S-a coborât pe el în foc. Fumul se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele d se cutremura cu putere.

19În timp ce trâmbița suna din ce în ce mai tare, Moise vorbea, și glasul lui Dumnezeu îi răspundea e.

20Când Domnul S-a coborât pe vârful muntelui Sinai, El l-a chemat pe Moise pe vârful muntelui, iar Moise s-a suit acolo.

21Apoi Domnul i-a zis: – Coboară și avertizează poporul să nu se apropie să se uite la Domnul , pentru ca nu cumva să piară mulți dintre ei.

22Chiar și preoții care se apropie de Domnul trebuie să se sfințească, căci doar așa Domnul nu-i va nimici f.

23Moise I-a răspuns Domnului : – Poporul nu are voie să se apropie de muntele Sinai, pentru că Tu Însuți ne-ai avertizat zicând: „Pune limite în jurul muntelui și păstrează-l sfânt.“

24Domnul i-a zis: – Coboară și adu-l cu tine pe Aaron, dar nu lăsa nici preoții, nici poporul să se apropie și să se suie la Domnul , ca să nu-i nimicească g.

25Moise s-a coborât la popor și a vorbit cu ei.

Copyright information for NTLR