a+ 22:8 Sau: să fie adus înaintea lui Dumnezeu; termenul ebraic tradus cu judecători poate avea sensurile următoare: Dumnezeu, dumne zei, îngeri, sau judecători, în ideea că cei care conduc sunt mandatarii lui Dumnezeu pe pământ; (și în v. 9 )
b+ 22:9 Sau: Dumnezeu
c+ 22:20 Termenul ebraic se referă la ceva dedicat Domnului , printr-o distrugere completă
d+ 22:28 Sau: Să nu-i hulești pe judecători
e+ 22:29 Sensul frazei ebraice este nesigur

Exodus 22

Legi privind proprietatea

Dacă un om fură un bou sau o oaie și taie animalul sau îl vinde, să restituie cinci boi pentru fiecare bou furat și patru oi pentru fiecare oaie.

Dacă hoțul este prins spărgând și este lovit, iar în cele din urmă moare, cel care l-a lovit nu va fi vinovat de moartea lui.

Dar, dacă primește lovitura după răsăritul soarelui, atunci cel care l-a lovit va fi vinovat de moartea sa. Hoțul prins trebuie să restituie ceea ce este dator să dea; dacă nu are ce să dea, să fie vândut ca sclav pentru a plăti ceea ce a furat.

Când animalul – fie el bou, măgar sau oaie – este găsit viu în proprietatea hoțului, acesta să plătească dublu.

Dacă un om își lasă turma să pască într-un ogor sau într-o vie ori își lasă vitele să facă stricăciuni în ogorul altuia, să dea ca despăgubire din ce are mai bun în ogorul sau în via sa.

Dacă izbucnește un foc care cuprinde spinii și incendiază grânele adunate în snopi, grânele aflate încă în picioare sau întreg ogorul, cel ce a aprins focul să plătească întreaga despăgubire.

Dacă un om încredințează semenului său argint sau bunuri spre păstrare și acestea sunt furate din casa celui din urmă, dacă este prins, hoțul trebuie să plătească dublu.

Dacă hoțul nu este prins, stăpânul casei să fie cercetat de judecători a , ca să se vadă dacă nu cumva și-a însușit el bunurile semenului său.

În orice dispută cu privire la vreun bou, măgar, îmbrăcăminte sau orice altă pierdere despre care una din părți spune: ‘Este a mea’, cauza ambelor părți să fie cercetată de judecători; cel pe care-l vor condamna judecătorii b  să plătească celuilalt dublu.

10 Când cineva încredințează altcuiva un măgar, un bou, o oaie sau orice alt animal spre păstrare și animalul moare, este vătămat sau este luat de la el fără să vadă cineva,

11 să se facă un jurământ în Numele Domnului între cele două părți. Cel căruia i se încredințase animalul va mărturisi că n-a pus mâna pe bunurile celuilalt; stăpânul va accepta jurământul și celălalt nu va fi dator să-i restituie nimic.

12 Dacă animalul a fost furat de la el, trebuie să-l restituie stăpânului.

13 Dacă a fost sfâșiat de fiare, hoitul animalului să fie adus ca dovadă, iar cel căruia i-a fost încredințat nu va trebui să restituie nimic pentru rămășițele sfâșiate.

14 Când cineva împrumută un animal de la semenul său, iar animalul se lovește sau moare în lipsa stăpânului, cel ce l-a împrumutat va trebui să-l înlocuiască.

15 Dacă stăpânul a fost de față, nu va trebui să-l înlocuiască; dacă animalul a fost închiriat, prețul chiriei va acoperi pierderea.

Legi privind relațiile sociale și respectul față de Dumnezeu

16 Dacă un om înșală o fecioară care nu este logodită și se culcă cu ea, va trebui să-i plătească zestrea și să o ia de soție.

17 Dacă tatăl ei refuză să i-o dea de soție, el îi va plăti în argint prețul zestrei unei fecioare.

18 Pe vrăjitoare să n-o lași să trăiască.

19 Oricine se culcă cu un animal să fie imediat pedepsit cu moartea.

20 Oricine aduce jertfe zeilor, și nu Domnului , să fie nimicit c .

21 Să nu-l asuprești pe străin și să nu-i faci rău, pentru că și voi ați fost străini în țara Egiptului.

22 Să nu îi asuprești pe văduvă sau pe orfan.

23 Dacă îi asuprești și ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi asculta strigătul;

24 mânia Mea se va aprinde și vă voi omorî cu sabia, soțiile voastre vor ajunge văduve, iar copiii voștri, orfani.

25 Dacă împrumuți argint vreunuia din poporul Meu care este în nevoie, să nu te porți cu el ca un cămătar și să nu ceri de la el dobândă.

26 Dacă iei haina semenului tău drept garanție, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui,

27 căci este singura lui învelitoare, este mantaua cu care își învelește trupul. Altfel, cu ce se va culca? Dacă semenul tău strigă către Mine, Eu îl voi asculta, căci sunt milostiv.

28 Să nu-L hulești pe Dumnezeu d  și să nu-l blestemi pe conducătorul poporului tău.

29 Să nu întârzii să-Mi aduci jertfe din pârga secerișului tău și a viei tale. e  De asemenea, să-Mi dai pe întâiul născut dintre fiii tăi.

30 Să faci la fel cu boii și cu oile tale: șapte zile să rămână cu mama sa, iar în a opta zi să Mi-l dai Mie.

31 Să-Mi fiți niște oameni sfinți. Să nu mâncați nici un fel de carne sfâșiată de fiare pe câmp, ci s-o aruncați la câini.

Copyright information for NTLR