a+ 23:15 Vezi nota de la 13:4
b+ 23:16 Sau: Sărbătoarea Săptămânilor ( Ex. 34:22 ); numită în NT Sărbătoarea Cincizecimii
c+ 23:16 Sau: Sărbătoarea Corturilor ( Lev. 23:34 ), în septembrie-octombrie, perioada culesului fructelor și a viei; este vorba de sfârșitul anului agricol
d+ 23:19 Practică care făcea parte probabil dintr-un ritual canaanit
e+ 23:20 TM; LXX: Îngerul Meu
f+ 23:24 Stâlpi de piatră, care de obicei îl repreze n tau pe Baal , zeul canaanit al fertilității
g+ 23:28 Sensul termenului ebraic este nesigur; probabil este o metaforă (vezi Is. 7:18 )
h+ 23:31 Vezi nota de la 10:19; în cazul de față este vorba de Golful Aqaba
i+ 23:31 Marea Mediterană
j+ 23:31 Eufrat

Exodus 23

Legi privind dreptatea și mila

Să nu răspândiți minciuni. Să nu te alături celui rău pentru a fi un martor mincinos.

Să nu te iei după mulțime, când aceasta săvârșește răul; când depui mărturie la judecată, să nu treci de partea celor mulți ca să pervertești dreptatea

și nici să nu-l favorizezi pe cel sărac la judecată.

Dacă întâlnești boul sau măgarul rătăcit al dușmanului tău, să i-l duci înapoi.

Dacă vezi măgarul celui ce te urăște căzut sub povară, să nu-l lași acolo, ci să-l ajuți să o ia de pe el.

Să nu calci în picioare dreptatea săracului la judecată.

Păzește-te de sentințe greșite și nu-l ucide pe cel nevinovat sau pe cel drept, căci Eu oricum nu-l voi considera drept pe cel vinovat.

Să nu iei mită, pentru că mita orbește pe cei ce văd și sucește cuvintele celor drepți.

Să nu-l asuprești pe străin, căci voi înțelegeți starea străinului, deoarece și voi ați fost străini în țara Egiptului.

10 Timp de șase ani să semeni pământul și să-i aduni rodul,

11 dar în al șaptelea an să-l lași să se odihnească nesemănat, pentru ca săracul din poporul tău să poată mânca, iar ceea ce mai rămâne să fie mâncat de animalele sălbatice. Să faci la fel cu via și cu măslinii.

12 Șase zile să lucrezi, iar în a șaptea zi să te odihnești, pentru ca astfel și boul, și măgarul tău să se poată odihni, precum și sclavul născut în casa ta, și străinul.

13 Să păzești tot ceea ce ți-am spus. Să nu invoci numele altor dumnezei: numele lor să nu fie auzite pe buzele tale.

Cele trei sărbători anuale

14 De trei ori pe an să ții sărbători în cinstea Mea.

15 Să ții Sărbătoarea Azimelor; așa cum ți-am poruncit, să mănânci azime timp de șapte zile, la vremea hotărâtă, și anume în luna Abib a , pentru că atunci ai ieșit din Egipt. Nimeni să nu vină înaintea Mea cu mâinile goale.

16 Să ții Sărbătoarea Recoltei b , a primelor roade ale muncii tale, din ceea ce ai semănat în ogor. Să ții Sărbătoarea Culesului c  la sfârșitul anului, atunci când strângi de pe câmp rodul muncii tale.

17 De trei ori pe an toți bărbații să se înfățișeze înaintea Stăpânului Domn.

18 Să nu aduci sângele jertfei Mele împreună cu pâine dospită, nici să nu lași ca grăsimea de la sărbătoarea Mea să rămână până dimineața.

19 Primele roade ale pământului să le aduci în Casa Domnului, Dumnezeul tău. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale. d 

Promisiunea ocupării Canaanului

20 Voi trimite un Înger e  înaintea ta, ca să te păzească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit.

21 Fii cu luare aminte la El și ascultă-I glasul. Nu te răzvrăti împotriva Lui, pentru că nu îți va ierta nelegiuirea, căci Numele Meu este în El.

22 Dacă Îl vei asculta și vei face tot ce-ți voi spune, Eu voi fi dușmanul dușmanilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi.

23 Când Îngerul Meu va merge înaintea ta și te va conduce la amoriți, la hitiți, la periziți, la canaaniți, la hiviți și la iebusiți, Eu îi voi nimici,

24 dar tu să nu te pleci înaintea zeilor lor și să nu li te închini. Să nu urmezi faptele lor, ci să-i nimicești cu desăvârșire și să le dărâmi stâlpii sacri f .

25 Tu să te închini Domnului, Dumnezeul tău, iar Eu îți voi binecuvânta pâinea și apa și voi îndepărta boala din mijlocul tău.

26 Nici o femeie din țară nu va pierde sarcina și nici una nu va fi stearpă. Voi face să fie deplin numărul zilelor tale.

27 Voi trimite groaza Mea înaintea ta, voi distruge toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toți dușmanii tăi să fugă dinaintea ta.

28 Voi trimite viespi g  înaintea ta care îi vor izgoni pe hiviți, pe canaaniți și pe hitiți.

29 Totuși nu-i voi izgoni într-un singur an, pentru că țara ar rămâne pustie și viețuitoarele de pe câmp s-ar înmulți.

30 Puțin câte puțin, îi voi izgoni dinaintea ta până vei crește la număr și vei stăpâni țara.

31 Îți voi întinde hotarele de la Marea Roșie h  până la Marea Filistenilor i  și de la pustie până la râu j , căci Eu îi voi da în mâinile tale pe locuitorii țării și tu îi vei izgoni dinaintea ta.

32 Tu însă să nu închei legământ cu ei și cu zeii lor.

33 Să nu le dai voie să locuiască în țara ta, ca să nu te facă să păcătuiești împotriva Mea, căci dacă te vei închina înaintea zeilor lor, aceasta va fi o cursă pentru tine.»“

Copyright information for NTLR