a+ 24:5 Adesea tradus prin jertfă de comuniune sau jertfă de mulțumire, deoarece poartă și aceste sensuri
b+ 24:10 Sau: lapislazuli

Exodus 24

Confirmarea legământului

Apoi Domnul i-a zis lui Moise: „Suiți-vă la Domnul , tu, Aaron, Nadab, Abihu și șaptezeci de bărbați din sfatul bătrânilor lui Israel, și închinați-vă de departe.

Doar Moise să se apropie de Domnul ; ceilalți să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el.“

Moise s-a întors și a zis poporului toate cuvintele și toate poruncile Domnului. Întreg poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot ce a zis Domnul. “

Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat doisprezece stâlpi după cele douăsprezece seminții ale lui Israel.

A trimis niște tineri israeliți care au adus arderi de tot și au înjunghiat boi ca jertfe de pace a  în cinstea Domnului.

Moise a luat jumătate din cantitatea de sânge și a turnat-o într-un vas, jumătatea cealaltă stropind-o pe altar.

Apoi Moise a luat Cartea Legământului și a citit-o în auzul întregului popor. Israeliții au zis: „Vom face tot ce a spus Domnul și-L vom asculta!“

Atunci Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: „Acesta este sângele legământului pe care Domnul l-a încheiat cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.“

Moise pe muntele Sinai

După aceea, Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab, Abihu și cei șaptezeci de bărbați din sfatul bătrânilor lui Israel;

10 ei L-au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Sub picioarele Lui era ceva ca un fel de lucrare de piatră de safir b , ca cerul senin.

11 Dumnezeu nu Și-a întins mâna împotriva conducătorilor israeliților; ei L-au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut.

12 Domnul i-a zis lui Moise: „Suie-te la Mine pe munte și așteaptă acolo; îți voi da niște table de piatră cu Legea și poruncile pe care le-am scris pentru ca ei să poată fi învățați.“

13 Moise, împreună cu Iosua care-i slujea, s-a ridicat și s-a urcat pe muntele lui Dumnezeu.

14 Moise le-a zis celor din sfatul bătrânilor: „Așteptați-ne aici până ne vom întoarce. Aaron și Hur vor rămâne cu voi, așa că, dacă va avea cineva vreo neînțelegere, să meargă la ei.“

15 Moise s-a suit pe munte și norul a acoperit muntele.

16 Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit pentru șase zile; în ziua a șaptea, Domnul l-a chemat pe Moise din nor.

17 Înfățișarea slavei Domnului le apărea israeliților ca un foc mistuitor pe vârful muntelui.

18 Moise a intrat în nor și s-a suit pe munte. El a rămas acolo timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți.

Copyright information for NTLR