a+ 25:10 Cufăr sau arcă (ebr.: aron ) dreptunghiulară din lemn, în care vor fi ținute Tablele Legii ( Mărturia ), toiagul lui Aaron și un vas cu mană; termenul ebraic diferă de cel folosit pentru arca (ebr.: tebal ) lui Noe
b+ 25:10 Un cot măsura între 45 cm (cotul standard evreiesc) și 52 cm (cotul regal și cel babilonian); aproximat la 0,5 m; aproximativ 1,2 m lungime și 0,75 m lățime și înălțime
c+ 25:16 Mărturia se referă la Tablele Legii pe care erau inscripționate Cele Zece Porunci
d+ 25:17 Aproximativ 1,2 m lungime și 0,75 m lățime
e+ 25:23 Aproximativ 1 m lungime, 0,5 m lățime și 0,75 m înălțime
f+ 25:25 Existau două măsuri ale palmei: latul de palmă, de aproximativ 8 cm (cazul de față) și palma întinsă, de aproximativ 0,22 m
g+ 25:39 Un talant măsura aproximativ 30 kg

Exodus 25

Contribuții pentru construirea Tabernaculului

Domnul i-a zis lui Moise:

„Spune-le israeliților să-Mi aducă o contribuție; s-o primiți pentru Mine de la fiecare om care o va da cu dragă inimă.

Aceasta este contribuția pe care va trebui să o primești de la ei: aur, argint, bronz,

fire de culoare albastră, purpurie și cărămizie, fir de in subțire, păr de capră,

piei de berbeci, vopsite în roșu, piei de vițel de mare, lemn de salcâm,

ulei pentru luminat, mirodenii pentru untdelemnul folosit la ungere și pentru tămâia mirositoare,

pietre de onix și pietre pentru efod și pieptar.

Să-Mi facă un Lăcaș și Eu voi locui în mijlocul lor.

Să faceți Tabernaculul și toate obiectele lui după modelul pe care ți-l voi arăta.

Instrucțiuni privind Chivotul

10 Să facă un chivot a  din lemn de salcâm; acesta să aibă lungimea de doi coți și jumătate, iar lățimea și înălțimea de un cot și jumătate b .

11 Să-l poleiești cu aur curat pe dinăuntru și pe dinafară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur.

12 Să torni patru inele de aur pentru el și să le fixezi la cele patru colțuri ale sale, două inele de o parte și două inele de cealaltă parte.

13 Să faci niște drugi din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur.

14 Să introduci drugii prin inelele de pe cele două părți ale Chivotului pentru ca acesta să poată fi dus cu ajutorul lor.

15 Drugii să rămână în inelele Chivotului și să nu fie scoși din ele.

16 Să pui în Chivot Mărturia c  pe care ți-o voi da.

17 Apoi să faci un capac al ispășirii din aur curat, lung de doi coți și jumătate și lat de un cot și jumătate d .

18 Să faci și doi heruvimi din aur bătut, la cele două capete ale Capacului Ispășirii.

19 Să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Să-i faci, la cele două capete ale Capacului Ispășirii, dintr-o singură bucată cu el.

20 Heruvimii să fie cu aripile întinse deasupra, umbrind astfel Capacul Ispășirii cu aripile lor. Ei să stea față în față; fețele heruvimilor să fie întoarse înspre Capacul Ispășirii.

21 Să pui Capacul Ispășirii deasupra Chivotului, iar în Chivot să pui Mărturia pe care ți-o voi da.

22 Acolo, deasupra Capacului Ispășirii, între cei doi heruvimi care sunt pe Chivotul Mărturiei, mă voi întâlni cu tine și îți voi da toate poruncile pentru israeliți.

Instrucțiuni privind masa pentru pâinea prezentării

23 Să faci o masă din lemn de salcâm, lungă de doi coți, lată de un cot și înaltă de un cot și jumătate e .

24 Să o poleiești cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur.

25 Să-i faci împrejur un pervaz cu lățimea de o palmă f  și un chenar de aur de jur împrejurul pervazului.

26 Să-i faci mesei patru inele de aur și să le fixezi în cele patru colțuri, în dreptul celor patru picioare ale ei.

27 Inelele care țin drugii folosiți la ducerea mesei să se afle în apropierea pervazului.

28 Să faci drugii pentru ducerea mesei din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur.

29 Să-i faci farfurii și vase pentru tămâie, ulcioare și boluri cu care să torni jertfele de băutură; să le faci din aur curat.

30 Să pui pe masă pâinea prezentării, ca să fie continuu înaintea Mea.

Instrucțiuni privind sfeșnicul

31 Apoi să faci un sfeșnic din aur curat. Piciorul și arborele să fie din aur bătut. Cupele, bobocii și petalele să fie dintr-o singură bucată cu el.

32 Din laturile lui să iasă șase ramuri, trei ramuri ale sfeșnicului într-o parte și trei ramuri ale sfeșnicului în cealaltă parte.

33 Să fie făcute trei cupe în formă de floare de migdal, fiecare cu boboc și petale pe o ramură, și trei cupe în formă de floare de migdal, fiecare cu boboc și petale pe o altă ramură; așa vor trebui făcute toate cele șase ramuri care ies din sfeșnic.

34 Pe sfeșnic să fie patru cupe făcute în formă de floare de migdal cu boboci și petale.

35 Sub fiecare pereche de ramuri dintre cele șase care ies din sfeșnic să fie câte un boboc.

36 Bobocii și ramurile să fie dintr-o singură bucată cu sfeșnicul; totul să fie din aur bătut, din aur curat.

37 Să faci șapte candele pentru sfeșnic; ele să fie fixate deasupra, în așa fel încât să lumineze în față.

38 Mucarnițele și tăvițele să fie din aur curat.

39 Sfeșnicul cu toate uneltele lui să fie făcute dintr-un talant g  de aur curat.

40 Vezi să faci totul după modelul care ți-a fost arătat pe munte.

Copyright information for NTLR