a+ 33:1 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți urmașii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic. Apostolul Pavel (Gal. 3:16) aplică același termen, sămânță, lui Isus Cristos, demonstrând prin exegeza sa că promisiunea făcută lui Avraam își găsește împlinirea ultimă în Isus Cristos
b+ 33:2 TM; LXX: Îngerul Meu
c+ 33:7 Nu același cu Tabernaculul, care trebuia să ocupe un loc special în mijlocul taberei, ci o structură temporară pân ă la finalizarea Tabernaculului

Exodus 33

1Domnul i-a zis lui Moise: „Pleacă din locul acesta împreună cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului și îndreaptă-te spre țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: «Seminței a  tale i-o voi da.»

2Voi trimite un Înger b  înaintea ta și îi voi izgoni pe canaaniți, pe amoriți, pe hitiți, pe periziți, pe hiviți și pe iebusiți.

3Îndreaptă-te deci spre țara aceasta în care curge lapte și miere. Dar Eu Însumi nu voi veni împreună cu voi, ca să nu vă mistui pe drum, căci sunteți un popor încăpățânat.“

4Când a auzit poporul aceste cuvinte aspre, a început să plângă și nimeni nu și-a pus podoabele pe el.

5Căci Domnul îi zisese lui Moise: „Așa să le spui israeliților: «Sunteți un popor încăpățânat; dacă pentru o clipă aș veni împreună cu voi, v-aș mistui. De aceea dați-vă podoabele jos și apoi mă voi hotărî ce voi face cu voi.»“

6Așadar, israeliții și-au scos podoabele la muntele Horeb.

7Moise luase un cort și îl întinsese în afara taberei, la o oarecare distanță. El l-a numit „cortul întâlnirii“ c  . Toți aceia care doreau să-L întrebe pe Domnul , mergeau la „cortul întâlnirii“, în afara taberei.

8Când se ducea Moise la cort, tot poporul se ridica în picioare și fiecare om stătea la intrarea cortului său și îl urmărea cu privirea pe Moise până când acesta intra în cort.

9Când Moise intra în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la intrarea cortului, iar Domnul vorbea cu Moise.

10Când vedea stâlpul de nor stând la intrarea în cort, tot poporul se ridica și se pleca cu fața la pământ, fiecare la intrarea cortului său.

11Domnul obișnuia să vorbească cu Moise gură către gură, așa cum vorbește un om cu prietenul său. Apoi Moise se întorcea în tabără; dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu se îndepărta de cort.

12Moise I-a zis Domnului : – Tu îmi poruncești să conduc poporul acesta, dar nu-mi spui pe cine vei trimite cu mine, deși mi-ai zis că mă cunoști pe nume și că am găsit bunăvoință la Tine.

13Dacă am găsit bunăvoință la Tine, descoperă-mi căile Tale ca să Te cunosc și să continui să am parte de bunăvoința Ta. Gândește-Te că neamul acesta este poporul Tău.

14– Prezența Mea te va însoți și îți voi da odihnă, i-a răspuns Domnul.

15– Dacă nu vei merge Tu Însuți cu noi, a spus Moise, nu ne trimite de aici.

16Cum se va ști că eu și poporul Tău am găsit bunăvoință la Tine, dacă nu vei merge cu noi? În felul acesta eu și poporul Tău vom fi deosebiți de toate popoarele de pe fața pământului.

17Domnul i-a răspuns lui Moise: – Voi face ceea ce ai cerut, căci ai parte de bunăvoință din partea Mea și te cunosc pe nume.

18Te rog, arată-mi slava Ta, I-a zis Moise.

19– Voi face să treacă prin fața ta toată bunătatea Mea, i-a răspuns El, și voi proclama înaintea ta Numele de „ Domnul “. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă.

20Dar, a zis El, tu nu-Mi poți vedea fața, căci omul nu mai poate trăi odată ce M-a văzut.

21Iată un loc lângă Mine unde să stai pe stâncă, a continuat Domnul.

22Când va trece slava Mea, te vei așeza într-o crăpătură a stâncii, iar Eu te voi acoperi cu mâna Mea, în timp ce voi trece.

23Apoi Îmi voi lua mâna și Mă vei vedea din spate. Fața Mea însă nu poate fi văzută.

Copyright information for NTLR