a+ 36:9 Vezi nota de la 25:10; aproximativ 14 m lungime și 2 m lățime
b+ 36:15 Aproximativ 15 m lungime și 2 m lățime
c+ 36:21 Aproximativ 5 m lungime și 0,75 m lățime

Exodus 36

Bețalel, Oholiab și oricine era priceput, căruia Domnul îi dăduse îndemânare și înțelepciune ca să cunoască cum să facă vreo lucrare în vederea construirii Lăcașului, au lucrat potrivit cu tot ceea ce a poruncit Domnul.

Moise i-a chemat pe Bețalel, pe Oholiab, pe oricine era priceput, adică pe toți cărora Domnul le dăduse îndemânare, și pe toți cei dornici să vină și să înceapă lucrarea.

Ei au luat de la Moise toate contribuțiile pe care israeliții le aduseseră pentru lucrarea de la Lăcaș. Fiindcă ei continuau să aducă daruri de bunăvoie în fiecare dimineață,

toți meșterii care făceau lucrările la Lăcaș, au lăsat lucrul,

au venit la Moise și i-au zis: „Poporul aduce mai mult decât este nevoie pentru lucrarea pe care Domnul ne-a poruncit să o facem.“

Atunci Moise a poruncit să se anunțe prin toată tabăra ca nici un bărbat și nici o femeie să nu mai aducă contribuții pentru Lăcaș. Și astfel, poporul a fost oprit să le mai aducă,

căci adusese deja mai mult decât era nevoie pentru lucrare.

Tabernaculul

Toți bărbații cu îndemânare, care erau printre lucrători, au făcut tabernaculul din zece draperii din fir de in subțire răsucit și din fire de culoare albastră, purpurie și cărămizie; ele erau brodate cu heruvimi, lucrați cu măiestrie.

Fiecare draperie era lungă de douăzeci și opt de coți și lată de patru coți a . Toate draperiile erau de aceeași mărime.

10 Ei au prins laolaltă cinci dintre aceste draperii, după care le-au prins laolaltă și pe celelalte cinci.

11 La marginea draperiei exterioare din primul set, au făcut niște cheotori din fir de culoare albastră; la fel au făcut și la marginea draperiei exterioare a celui de-al doilea set.

12 Au făcut cincizeci de cheotori pe marginea draperiei din primul set și cincizeci de cheotori pe marginea draperiei celui de-al doilea set, astfel încât cheotoriile să se potrivească unele cu celelalte.

13 Apoi au făcut cincizeci de cârlige de aur și cu acestea au prins draperiile unele de altele, astfel încât tabernaculul alcătuia un întreg.

14 De asemenea, au făcut și unsprezece draperii din păr de capră pentru acoperișul tabernaculului.

15 Fiecare draperie era lungă de treizeci de coți și lată de patru coți b ; toate cele unsprezece draperii erau de aceeași mărime.

16 Au prins laolaltă cele cinci draperii ca să alcătuiască un set, iar cu celelalte șase au făcut un alt set.

17 Au făcut cincizeci de cheotori pe marginea draperiei exterioare din primul set și cincizeci de cheotori pe marginea draperiei exterioare a celui de-al doilea set.

18 Au făcut cincizeci de cârlige de bronz ca să îmbine părțile cortului, astfel încât acesta să alcătuiască un întreg.

19 Au făcut pentru cort o învelitoare din piei de berbeci vopsite în roșu și o acoperitoare exterioară din piele de vițel de mare.

20 Apoi au făcut pentru tabernacul niște scânduri drepte din lemn de salcâm.

21 Fiecare scândură era lungă de zece coți și lată de un cot și jumătate c ;

22 fiecare avea câte două cepuri prin care erau îmbinate. Au făcut la fel toate scândurile tabernaculului.

23 Au făcut douăzeci de scânduri pentru partea de sud a Tabernaculului.

24 Sub cele douăzeci de scânduri au făcut patruzeci de piedestale de argint, din care două sub prima scândură cu cele două cepuri ale ei și două sub următoarea scândură cu cele două cepuri ale ei.

25 Pentru partea de nord a Tabernaculului au făcut douăzeci de scânduri

26 și patruzeci de piedestale de argint, câte două sub fiecare scândură.

27 Pentru partea din spate a Tabernaculului, orientată spre apus, au făcut șase scânduri.

28 Apoi au făcut încă două scânduri pentru colțurile părții din spate a Tabernaculului.

29 Fiecare era făcută din câte douăbucăți, unite de sus până jos, în partea de sus fiind prinse cu un inel de metal; au făcut la fel pentru scândurile din ambele colțuri.

30 Erau opt scânduri cu piedestalele lor de argint, în total șaisprezece piedestale, câte două sub fiecare scândură.

31 Au făcut apoi drugii din lemn de salcâm, cinci drugi pentru cadrul primei părți a Tabernaculului,

32 cinci pentru cadrul celei de-a doua părți a Tabernaculului și cinci pentru cadrul din spate al Tabernaculului, orientat spre apus.

33 Drugul din centru trecea prin mijlocul cadrului, de la un capăt la celălalt.

34 Au poleit cadrul cu aur și i-au făcut inele de aur, ca să țină drugii poleiți cu aur.

35 După aceea, au făcut draperia din fire de culoare albastră, purpurie și cărămizie și din fir de in subțire răsucit, cu heruvimi brodați pe ea cu măiestrie.

36 Au făcut pentru ea patru stâlpi din lemn de salcâm și i-au poleit cu aur; cârligele stâlpilor erau din aur iar cele patru piedestale ale lor erau făcute din argint.

37 De asemenea, au făcut la gherghef o draperie pentru intrarea în cort, din fire de culoare albastră, purpurie și cărămizie și din fir de in subțire răsucit.

38 Au făcut pentru ea și cinci stâlpi cu cârlige. Le-au acoperit vârfurile și partea de jos cu aur, iar piedestalele le-au făcut din bronz.

Copyright information for NTLR