a+ 37:1 Vezi nota de la 25:10
b+ 37:1 Vezi nota de la 25:10; aproximativ 1,2 m lungime și 0,75 m lățime și înălțime
c+ 37:6 Aproximativ 1,2 m lungime și 0,75 m lățime
d+ 37:10 Aproximativ 1 m lungime, 0,5 m lățime și 0,75 m înălțime
e+ 37:12 Vezi nota de la 25:25; aproximativ 8 cm
f+ 37:24 Vezi nota de la 25:39; aproximativ 30 kg
g+ 37:25 Aproximativ 0,5 m
h+ 37:25 Aproximativ 1 m

Exodus 37

Chivotul

1Bețalel a făcut Chivotul a din lemn de salcâm; acesta avea lungimea de doi coți și jumătate, iar lățimea și înălțimea de un cot și jumătate b.

2L-a poleit cu aur curat pe dinăuntru și pe dinafară și i-a făcut un chenar de aur de jur împrejur.

3I-a turnat patru inele de aur pentru cele patru colțuri, două inele de o parte și două inele de cealaltă parte.

4A făcut niște drugi din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur;

5a introdus drugii prin inelele de pe cele două părți ale Chivotului ca acesta să poată fi dus.

6Apoi a făcut Capacul Ispășirii din aur curat, lung de doi coți și jumătate și lat de un cot și jumătate c.

7Au făcut și doi heruvimi din aur bătut la cele două capete ale Capacului Ispășirii,

8un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. I­a făcut, la cele două capete ale Capacului Ispășirii, dintr-o singură bucată cu el.

9Heruvimii erau cu aripile întinse deasupra, umbrind astfel Capacul Ispășirii cu aripile lor. Ei stăteau față în față; fețele heruvimilor erau întoarse înspre Capacul Ispășirii.

Masa pentru pâinea prezentării

10De asemenea, Bețalel a făcut masa din lemn de salcâm, lungă de doi coți, lată de un cot și înaltă de un cot și jumătate d.

11A poleit-o cu aur curat și i-a făcut un chenar de aur de jur împrejur.

12I-a făcut împrejur un pervaz cu lățimea de o palmă e și un chenar de aur de jur împrejurul pervazului.

13I-a turnat mesei patru inele de aur și le-a fixat în cele patru colțuri, în dreptul celor patru picioare ale ei.

14Inelele care țineau drugii folosiți la ducerea mesei se aflau în apropierea pervazului.

15A făcut drugii pentru ducerea mesei din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur.

16A făcut uneltele de pe masă din aur curat: farfuriile, vasele pentru tămâie, ulcioarele și bolurile cu care se toarnă jertfele de băutură.

Sfeșnicul

17De asemenea, a mai făcut și sfeșnicul din aur curat. Piciorul și arborele erau din aur bătut. Cupele, bobocii și petalele erau dintr-o singură bucată cu el.

18Din laturile lui ieșeau șase ramuri, trei ramuri ale sfeșnicului într-o parte și trei ramuri ale sfeșnicului în cealaltă parte.

19Au fost făcute trei cupe în formă de floare de migdal, fiecare cu boboc și petale pe o ramură, și trei cupe în formă de floare de migdal, fiecare cu boboc și petale pe o altă ramură; așa au fost făcute toate cele șase ramuri care ies din sfeșnic.

20Pe sfeșnic erau patru cupe făcute în formă de floare de migdal cu boboci și petale.

21Sub fiecare pereche de ramuri dintre cele șase care ies din sfeșnic era câte un boboc.

22Bobocii și ramurile erau dintr-o singură bucată cu sfeșnicul; totul era făcut din aur bătut, din aur curat.

23Cele șapte candele, mucarnițele și tăvițele le-a făcut din aur curat.

24A făcut sfeșnicul cu toate uneltele lui dintr-un talant de aur curat f.

Altarul tămâierii

25A făcut altarul tămâierii din lemn de salcâm. Atât lungimea, cât și lățimea lui erau de un cot g, având o suprafață pătrată. Înălțimea lui era de doi coți h, iar coarnele erau dintr-o bucată cu el.

26A poleit cu aur curat atât partea superioară și părțile laterale ale altarului, cât și coarnele sale. I-a făcut un chenar de aur de jur împrejur

27și două inele de aur pe care le-a fixat sub chenar, pe ambele părți. Ele țineau drugii cu care trebuia dus.

28Drugii i-a făcut din lemn de salcâm și i-a poleit cu aur.

29A preparat untdelemnul sfânt pentru ungere și tămâia mirositoare, curată, amestecată la fel cum se face parfumul.

Copyright information for NTLR