a+ 38:1 Vezi nota de la 25:10; aproximativ 2,5 m lungime și lățime și 1,5 m înălțime
b+ 38:9 Aproximativ 50 m; și în v. 11
c+ 38:12 Aproximativ 25 m; și în v. 13
d+ 38:14 Aproximativ 7,5 m; și în v. 15
e+ 38:18 Aproximativ 10 m lungime și 2,5 m înălțime
f+ 38:24 Vezi nota de la 25:39; aproximativ 900 kg
g+ 38:24 Vezi nota de la 21:32; și în vs. 25, 26
h+ 38:25 Peste 3 tone
i+ 38:26 Vezi nota la 21:32; aproximativ 5 gr
j+ 38:27 Aproximativ 3 tone
k+ 38:27 Aproximativ 30 kg
l+ 38:28 Aproximativ 20 kg
m+ 38:29 Peste 2 tone

Exodus 38

Altarul arderii de tot și vasul pentru spălare

1După aceea, a făcut din lemn de salcâm altarul arderii de tot; suprafața altarului era pătrată, având lungimea și lățimea de cinci coți, iar înălțimea de trei coți a.

2La cele patru colțuri i­a făcut niște coarne care erau din aceeași bucată cu el, după care l-a poleit cu bronz.

3A făcut și toate uneltele altarului: oalele, lopețile, vasele, furculițele și fărașele; toate uneltele lui le-a făcut din bronz.

4A făcut pentru altar un grătar din bronz, ca o rețea, pe care l-a pus sub pervaz, la jumătatea înălțimii.

5A turnat patru inele la cele patru colțuri ale grătarului de bronz, inele ce urmau să țină drugii.

6A făcut drugii din lemn de salcâm și i-a poleit cu bronz.

7A introdus drugii prin inelele de pe laturile altarului, pentru ca acesta să poată fi dus. Altarul l-a făcut din scânduri, gol pe dinăuntru.

8Din oglinzile femeilor care slujeau la intrarea în Cortul Întâlnirii a făcut ligheanul de bronz cu piedestalul lui făcut tot din bronz.

Curtea Tabernaculului

9Apoi a făcut curtea: în partea de sud, pe o lungime de o sută de coți b, erau draperiile curții, din fir de in subțire răsucit.

10Cei douăzeci de stâlpi cu cele douăzeci de piedestale ale lor erau din bronz, iar cârligele stâlpilor și legăturile lor erau din argint.

11În partea de nord, pe o lungime de o sută de coți, au fost puse draperiile cu cei douăzeci de stâlpi ai lor și cele douăzeci de piedestale de bronz ale acestora; cârligele stâlpilor și legăturile lor erau din argint.

12În partea de apus au fost puse draperii pe o lungime de cincizeci de coți c, cu cei zece stâlpi ai lor și cele zece piedestale ale acestora; cârligele stâlpilor și legăturile lor erau din argint.

13În partea de răsărit se aflau draperii pe o lungime de cincizeci de coți.

14Draperiile pentru una din părțile intrării erau pe o lungime de cincisprezece coți d, cu cei trei stâlpi ai lor și cele trei piedestale ale acestora.

15În cealaltă parte, la fel; astfel, de fiecare parte a intrării în curte se aflau draperii pe o lungime de cincisprezece coți, cu cei trei stâlpi ai lor și cele trei piedestale ale acestora.

16Toate draperiile din jurul curții erau din fir de in subțire răsucit.

17Piedestalele stâlpilor erau din bronz, iar cârligele stâlpilor și legăturile lor erau din argint; chiar și partea de sus a stâlpilor era poleită cu argint; astfel, toți stâlpii curții aveau legături din argint.

18Draperia de la intrarea curții era din fire de culoare albastră, purpurie și cărămizie, din fir de in subțire răsucit, lucrată la gherghef; era lungă de douăzeci de coți și înaltă de cinci coți e ca și draperiile curții.

19Cei patru stâlpi ai ei și cele patru piedestale ale acestora erau din bronz, iar cârligele și legăturile erau din argint, partea de sus fiind poleită tot cu argint.

20Toți țărușii Tabernaculului și ai curții dimprejur erau din bronz.

Inventarul materialelor folosite

21Aceasta este cantitatea materialelor folosite la Tabernacul, la Tabernaculul Mărturiei, numărate după porunca lui Moise, prin lucrarea leviților, sub conducerea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

22Bețalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, a făcut tot ce i-a poruncit Moise;

23împreună cu el a fost și Oholiab, fiul lui Ahisamah, din seminția lui Dan, cioplitor, proiectant, țesător la gherghef cu fire de culoare albastră, purpurie și cărămizie și cu fir de in subțire.

24Tot aurul folosit pentru lucru, în toată construcția Lăcașului, aur adus ca jertfă legănată, a fost de douăzeci și nouă de talanți și șapte sute treizeci de șecheli f măsurați după șechelul Lăcașului g.

25Argintul strâns de la adunare cântărea o sută de talanți și o mie șapte sute șaptezeci și cinci de șecheli h, măsurați după șechelul Lăcașului.

26S-a folosit o beca de fiecare om, adică o jumătate de șechel i, măsurat după șechelul Lăcașului, pentru fiecare om numărat la recensământ de la douăzeci de ani în sus, adică șase sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni.

27O sută de talanți j de argint au fost folosiți pentru a turna piedestalele Lăcașului și piedestalele curții; o sută de piedestale dintr-o sută de talanți, ceea ce înseamnă că un piedestal a fost făcut dintr-un talant k.

28Din o mie șapte sute șaptezeci și cinci de șecheli l au fost făcute cârligele pentru stâlpi, le-au fost poleite vârfurile și le-au fost făcute legăturile.

29Bronzul dăruit a fost de șaptezeci de talanți și două mii patru sute de șecheli m.

30Cu el au fost făcute piedestalele de la intrarea în Cortul Întâlnirii, altarul de bronz și grătarul lui de bronz cu toate uneltele lui,

31piedestalele de jur împrejurul curții, piedestalele de la poarta curții, toți țărușii cortului și toți țărușii din jurul curții.

Copyright information for NTLR