Exodus 5

Moise și Aaron înaintea lui Faraon

1După aceea, Moise și Aaron s-au dus la Faraon și i-au zis: – Așa vorbește Domnul , Dumnezeul lui Israel: „Lasă-Mi poporul să plece ca să țină o sărbătoare pentru Mine în pustie.“

2Dar Faraon a răspuns: – Cine este Domnul ca eu să-L iau în seamă și să-l las pe Israel să plece? Nu-L cunosc pe Domnul și nu-l voi lăsa pe Israel să plece.

3Ei au continuat: – Însuși Dumnezeul evreilor ni S-a arătat; te rugăm, lasă-ne să facem o călătorie de trei zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului, Dumnezeul nostru, căci altfel El va veni peste noi cu molimă și cu sabie.

4Dar monarhul Egiptului le-a zis: – Moise și Aaron, de ce abateți poporul de la lucru? Întoarceți-vă la treburile voastre!

5Vedeți, a mai zis Faraon, cât de numeros este acum acest popor în țară, și voi vreți să-l opriți de la lucru!

6În aceeași zi, Faraon le-a poruncit vătafilor și supraveghetorilor poporului:

7„Să nu mai dați poporului paie ca înainte, ca să facă cărămizi, ci să se ducă ei înșiși să și le adune.

8Totuși să le cereți același număr de cărămizi ca mai înainte și să nu le micșorați norma, pentru că sunt leneși. De aceea își permit să strige: «Lasă-ne să plecăm ca să aducem jertfe Dumnezeului nostru!»

9Să li se dea mai mult de lucru, ca să aibă ce să muncească și să nu mai ia în seamă tot felul de minciuni.“

10Vătafii și supraveghetorii poporului s-au dus și au anunțat poporul: „Așa vorbește Faraon: «Nu vă mai dau paie;

11mergeți și adunați-vă paie de oriunde găsiți, însă să știți că norma voastră nu va fi micșorată.»“

12Poporul s-a răspândit prin toată țara Egiptului ca să adune miriște în loc de paie.

13Vătafii îi grăbeau, zicându-le: „Terminați-vă lucrul, norma zilnică, ca și atunci când vi se dădeau paie.“

14Supraveghetorii israeliților, care fuseseră puși peste ei de către vătafii lui Faraon, erau bătuți și întrebați: „De ce n-ați terminat ieri și astăzi numărul de cărămizi pe care-l făceați înainte?“

15Atunci supraveghetorii israeliților au venit la Faraon și i-au zis: – De ce te porți așa cu sclavii tăi?

16Nu li se mai dau paie sclavilor tăi, și totuși li se cere aceeași normă de cărămizi! Ia aminte cum sunt bătuți sclavii tăi! Greșeala este a poporului tău!

17Faraon le-a răspuns: – Leneșilor! Asta sunteți, niște leneși! De aceea ziceți: „Lasă-ne să plecăm ca să aducem jertfe Domnului. “

18Întoarceți-vă la lucru, pentru că va trebui să faceți aceeași normă de cărămizi, fără să mai primiți paie.

19Supraveghetorii israeliților și-au dat seama că sunt în necaz când li s-a spus că nu li se va micșora numărul zilnic de cărămizi.

20Când au ieșit de la Faraon, s-au întâlnit cu Moise și cu Aaron care îi așteptau.

21Ei le-au zis: „ Domnul să se uite la voi și să vă judece! Voi ne-ați făcut urâți înaintea lui Faraon și a vătafilor săi și le-ați pus sabia în mână ca să ne ucidă.“

22Atunci Moise s-a întors către Domnul și L-a întrebat: – Stăpâne, de ce ai adus acest necaz peste popor? De ce m-ai trimis?

23De când am venit și i-am vorbit lui Faraon în Numele Tău, el a făcut mai mult rău poporului, iar Tu n-ai făcut nimic ca să-Ți eliberezi poporul.

Copyright information for NTLR