a+ 21:6 Sau: înaintea lui Dumnezeu
b+ 21:7 Este vorba despre o situație în care părintele sărac își proteja fiica de lipsuri și de moarte și asigura familiei sale o resursă temporară de venit printr-un aranjament cu o familie mai înstărită, fata urmând să se mărite cu stăpânul sau fiul acestuia
c+ 21:8 Sau: stăpânului ei, astfel că acesta n-o va mai lua pentru el
d+ 21:10 În ideea că o păstrează și pe prima ca soție. Astfel: Dacă se căsătorește însă cu ea și apoi își va lua o altă soție, nu va avea voie să-i scadă nimic din hrana, îmbrăcămintea și drepturile ei de soție.
e+ 21:18 Sau: cu o unealtă
f+ 21:22 Sau: să piardă sarcina
g+ 21:32 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal ( 2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr ), obișnuit (aproximativ 12 gr ) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr ); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone; aproximativ 0,36 kg

Exodus 21

Cartea Legământului – legi privind sclavia

1„Acestea sunt legile pe care trebuie să le pui înaintea lor:

2«Dacă vei cumpăra un sclav evreu, el să te slujească timp de șase ani, iar în al șaptelea an să iasă liber, fără să plătească nimic.

3Dacă a intrat singur, va putea să plece singur. Dacă era căsătorit, să plece și soția lui împreună cu el.

4Dacă stăpânul lui i-a dat o soție și ea i-a născut fii sau fiice, soția și copiii ei să rămână ai stăpânului, iar el să plece singur.

5Dar dacă sclavul va zice: ‘Îmi iubesc stăpânul, soția și copiii, și nu doresc să plec ca să fiu liber’,

6atunci stăpânul să-l apropie de ușă sau de ușori și, în prezența judecătorilor a, să-i străpungă lobul urechii cu o andrea. Astfel, el îi va sluji toată viața.

7Dacă cineva își vinde fata ca slujitoare, ea nu va fi eliberată asemenea sclavilor b.

8De asemenea, dacă ea nu-i va plăcea stăpânului ei, care și-a luat-o pentru el c, acesta trebuie să permită a fi răscumpărată. Nu va avea dreptul s-o vândă unui străin, pentru că a fost nedrept cu ea.

9Dacă o va da fiului său, va trebui să se poarte cu ea ca și cu o fiică.

10Dacă își va lua altă soție, nu va avea voie să-i scadă nimic din hrana, îmbrăcămintea și drepturile ei de soție d.

11Dacă-i va scădea din aceste trei lucruri, atunci ea va putea să plece de la el fără nici o despăgubire, fără să plătească argint.

Legi privind violența fizică

12Oricine lovește mortal un om trebuie să fie pedepsit cu moartea.

13Dacă n-a făcut-o intenționat, ci Dumnezeu a îngăduit să se întâmple asta, îi voi pregăti un loc unde să poată fugi.

14Dacă cineva va merge până acolo încât să-l ucidă pe semenul său folosindu-se de vicleșug, chiar și de la altarul Meu să-l iei și să-l omori!

15Oricine își lovește tatăl sau mama trebuie să fie pedepsit cu moartea.

16Cine răpește un om și-l vinde – sau chiar dacă omul este găsit în mâna răpitorului – trebuie să fie pedepsit cu moartea.

17Cel ce își blestemă tatăl sau mama trebuie să fie pedepsit cu moartea.

18În cazul în care doi oameni se vor certa și unul îl va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul e, iar acesta din urmă nu va muri, ci va fi nevoit să stea la pat,

19cel care l-a lovit să nu fie pedepsit, deoarece rănitul va putea să se ridice după o vreme și să umble afară cu ajutorul toiagului lui; va trebui însă să-l despăgubească pe cel rănit pentru tot timpul pierdut și să-l îngrijească până când acesta se va vindeca.

20Dacă un stăpân va lovi cu bățul un sclav sau o sclavă, iar unul din aceștia va muri pe loc, stăpânul va trebui să fie pedepsit,

21dar dacă sclavul își revine după o zi sau două, stăpânul să nu fie pedepsit, căci este argintul său.

22Dacă se vor lupta doi oameni și vor lovi o femeie însărcinată, făcând-o să nască înainte de vreme f, fără nici o altă nenorocire, cel responsabil trebuie să fie pedepsit așa cum cere soțul femeii, plătind atât cât au hotărât judecătorii.

23Dar, dacă se va întâmpla vreo nenorocire, vei da viață pentru viață,

24ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior,

25arsură pentru arsură, rană pentru rană și vânătaie pentru vânătaie.

26Dacă un stăpân va lovi ochiul vreunui sclav sau al vreunei sclave și-l face pe acesta sau pe aceasta să-și piardă ochiul, sclavul, respectiv sclava, să fie lăsați să plece liberi ca despăgubire pentru ochi.

27Dacă stăpânul va face să cadă un dinte de-al vreunui sclav sau de-al vreunei sclave, sclavul, respectiv sclava, să fie eliberați ca despăgubire pentru dinte.

28Dacă un bou va împunge și va omorî un bărbat sau o femeie, boul să fie omorât cu pietre, carnea să nu i se mănânce, iar proprietarul boului să nu fie pedepsit.

29Dar, dacă se știa că boul obișnuiește să împungă și proprietarul său a fost avertizat, însă nu l-a închis, atunci, în momentul în care boul va omorî un bărbat sau o femeie, acesta să fie omorât cu pietre, iar proprietarul său să fie pedepsit cu moartea.

30Dacă proprietarului i se va cere un preț de răscumpărare, el să plătească tot ce i se va cere pentru răscumpărarea vieții lui.

31Dacă boul va împunge un băiat sau o fată, proprietarului i se va cere după aceeași lege.

32Dacă boul va împunge un sclav sau o sclavă, proprietarul să plătească stăpânului sclavilor treizeci de șecheli g de argint, iar boul să fie omorât cu pietre.

33Dacă un om va face o groapă și nu o va acoperi, iar un bou sau un măgar va cădea în ea,

34cel ce a făcut groapa va trebui să-l despăgubească cu argint pe proprietarul animalelor moarte, iar acestea să-i rămână celui dintâi.

35Dacă boul unui om va împunge boul altuia și cel din urmă moare, atunci proprietarii lor vor trebui să vândă boul viu, să împartă argintul și să împartă și boul mort.

36Dar, dacă se știa că boul obișnuiește să împungă și proprietarul său nu l-a închis, atunci proprietarul să dea un bou viu în schimbul boului mort, iar boul mort să-i rămână lui.

Copyright information for NTLR